Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych

Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Mokotów.


Adaptowany obiekt, to przejście podziemne wybudowane w roku 1974, zlokalizowane w pobliżu ronda Jazdy Polskiej na skrzyżowaniu ul. Waryńskiego i al. Armii Ludowej. Przejście podziemne jest obecnie wyłączone z eksploatacji, a lokale i obiekty usługowe zlokalizowane niegdyś w pasażu zostały zlikwidowane. Istniejące wejścia zostały tymczasowo zamurowane, a dostęp do obiektu jest możliwy poprzez dwoje stalowych drzwi, zlokalizowanych po obu stronach ul. Waryńskiego.
Punkt pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych w wyremontowanych i zmodernizowanych podziemiach pod ul. Waryńskiego ma przyjmować osoby bezdomne w potrzebie, również te o ograniczonej zdolności poruszania się. Na adaptowany obiekt, składać się będą m.in.: gabinet pielęgniarski, szatnie, natryski i toalety, pralnia samoobsługowa, pomieszczenie dla higienisty i fryzjera, magazyn wydawania odzieży, poradnia, pomieszczenie socjalne, sala spotkań.
W marcu 2020 r. została podpisana umowa z firmą Lodrom sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2016-2022 r.