wtorek, 7 grudnia 2021

Inwestycje w realizacji

Centrum Kreatywności Nowa Praga

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” obejmuje zabytkową oficynę zlokalizowaną pod adresem Targowa 80 oraz spaloną zabytkową oficynę o adresie Inżynierska 3. Celem tego przedsięwzięcia jest rewitalizacja...

czytaj dalej

Pl. Centralny z parkingiem podziemnym

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym”. Adres Inwestycji: Plac Defilad, Warszawa – Centrum Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor...

czytaj dalej

Centrum Wspierania Rodzin ”Rodzinna Warszawa”

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu". Adres Inwestycji: ul. Stara 4, dz. nr ew. 20/2 w obrębie 5-02-06, 00-231...

czytaj dalej

Infrastruktura Techniczna-PKiN

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”. Adres Inwestycji: Plac Defilad, Warszawa – Centrum Inwestor: Miasto Stołeczne...

czytaj dalej

Aleja Główna w ZOO

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, dz. nr ew. 5 w obrębie 4-15-01, 03-461 Warszawa – Praga-Północ. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor...

czytaj dalej

„PAŁACYK KONOPACKIEGO”

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”. Adres Inwestycji: ul. Strzelecka 11/13, dz. ew. Nr 56 z obrębu 41301, Warszawa – Praga Północ. Inwestor: Miasto Stołeczne...

czytaj dalej

ZSS Nr 97- ul. Tarchomińska 4

Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 to placówka dla dzieci autystycznych. W ramach niniejszej inwestycji zostanie ona rozbudowana o pawilon przedszkolny również przeznaczony dla dzieci z autyzmem. Istniejąca część sali gimnastycznej wraz z zapleczem zostanie wyburzona...

czytaj dalej

Budynek przy ul. Halnej 32

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”. Adres Inwestycji: ul. Halna 32, dz. nr ew. 57, 58, 59 w obrębie 3-12-79, 04-961 Warszawa – Wawer. Inwestor: Miasto Stołeczne...

czytaj dalej

Zabytkowy budynek – Czarnieckiego 49

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne.: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49". Adres Inwestycji: ul. Czarnieckiego 49, dz. nr 81 z obrębu 7-01-11,...

czytaj dalej

"Ośrodek Nowolipie"

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. Adres Inwestycji: ul. Nowolipie 25B, dz. Nr 91 z obrębu 6-02-07, Warszawa - Wola Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa...

czytaj dalej

Budynek ZSS nr 99 ul. Różana 22/24

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. Adres Inwestycji: ul. Różana 22/24, 00-569 Warszawa – Mokotów. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd...

czytaj dalej

„Budowa Szpitala Południowego”

Adres inwestycji: u zbiegu ulic Pileckiego i Indiry Gandhi (Ursynów) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Generalny Wykonawca: Konsorcjum firm: ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, STRABAG Sp. z o.o. – Partner...

czytaj dalej