sobota, 18 września 2021

Adres inwestycji: Pl. Trzech Krzyży 4/6
Inwestor:
Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca:
I i II Etap – P.P.H.U. RO. SA-BUD S.A.; III Etap – Terbud Izolacje Budowlane Sp. z o.o.,
Sp. komandytowa
Biuro Projektowe:
Czwarty Wymiar S.C. Biuro Projektowe Architektoniczne z Warszawy
Termin zakończenia modernizacji:
2014 rok

Nowa inwestycja realizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta to wykonanie modernizacji obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy etapy. Obecnie zakończona została realizacja I i II etapu. SZRM stoi przed wyborem Wykonawcy III etapu robót modernizacyjnych. Wszystkie trzy etapy modernizacji Instytutu Głuchoniemych mają się zakończyć do 2014 roku.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy etapy. I etap inwestycji związany z modernizacją pomieszczeń budynku „D” – Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6. W drugim etapie inwestycji wykonany został remont pomieszczenia auli Instytutu. Natomiast trzeci etap przewiduje wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych w budynku „A,B,C,D“. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Wykonanie zleconych w pierwszym etapie robót mało zapewnić dostosowanie obiektu do współcześnie obowiązujących standardów i wymogów technicznych oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych, z zachowaniem walorów historycznych. W szczególności były to prace:

1) rozbiórkowe i demontażowe,
2) pionowe i poziome izolacje wewnętrzne z żywic ścian piwnic,
3) roboty ogólnobudowlane,
4) wykonanie instalacji  wodno – kanalizacyjnych,
5) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
6) wykonanie  instalacji  elektrycznych,
7) wykonanie instalacji teletechnicznych.

Teren inwestycji położony jest przy Pl. Trzech Krzyży w ścisłym centrum miasta, w kwartale ograniczonym ulicami: Pl. Trzech Krzyży, Książęcą, Parkiem Rydza Śmigłego na skarpie. Na terenie działki znajdują się cztery podstawowe budynki „A,B,C,D“, stanowiące jeden obiekt Instytutu Głuchoniemych oraz budynki biurowo – magazynowe znajdujące się w jej południowej części. Teren jest zabudowany budynkami Instytutu oraz zagospodarowany zielenią wysoką i niską oraz skwerem z fontanną. Na terenie Instytutu znajduje się również parking i drogi wewnętrzne.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz materiały do ogłoszenia przetargu wykonała pracownia Czwarty Wymiar S.C. Biuro Projektowe Architektoniczne z Warszawy. Dokumentacja, którą warszawscy architekci wykonali zawiera: inwentaryzację obiektów i terenu oraz szczegółowy wykaz robót, którymi objęta jest modernizacja.

Inwestorem jest m.st. Warszawa. Funkcję inwestora zastępczego pełni z ramienia m.st. Warszawy Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Październik 2012

foto: SZRM

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 lipca 2012 godz 12:50
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 30 marca 2017 godz 10:02