wtorek, 7 grudnia 2021

Na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (zwanego dalej SZRM) znajduje się link do strony Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nawigacja i wyszukiwanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SZRM 

Nawigację po stronach BIP SZRM umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w dolnej części każdej strony serwisu internetowego. Pozwala ono dotarzeć zainteresowanym do wybranych sekcji tematycznych. 

W menu znajdują się zakładki umożliwiające przeczytanie informacji o SZRM: statut, forma organizacyjna, struktura organizacyjna, działalność i historia, kierownictwo jednostki, majątek jednostki, działy/zespoły, rekrutacja, adres SZRM i adres redakcji BIP, rejesty i archiwa, dokumentacja kontroli, przyjmowanie interesantów, wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

U góry strony znajduje się link umożliwiający dostęp do Zamównień Publicznych prowadzonych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Po kliknięciu i rozwinięciu się tego paska pojawiają się trzy zakładki: DO 30 TYS. EURO, POWYŻEJ 30 TYS. EURO, PLANOWANE.

Więcej informacji: http://szrm.pl/dzial/zamowienia-publiczne/

U góry ekranu, po prawej stronie, znajduje się pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukane słowo lub frazę, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej SZRM  

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta może być, zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek należy złożyć do Dyrektora SZRM za pośrednictwem Sekretariatu (więcej informacji: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ).

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 3 października 2012 godz 9:54
Ostatnia aktualizacja: szrm - 29 czerwca 2017 godz 9:03