sobota, 18 września 2021

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.

Adres Inwestycji: Plac Defilad, Warszawa – Centrum

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dokumentacja projektowa i przetargowa (budowa kolektora kanalizacji sanitarnej): TREMEND SP. z o.o.,
ul. Rosy 39A z Warszawy

Dokumentacja projektowa i przetargowa (budowa kanału zbiorczego): SAFEGE S.A.S. – lider konsorcjum
i Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Konsultacje Techniczne: Buro Happold Sp. z o.o.

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

  • 12 października 2016 roku SZRM podpisał umowę z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. Sp. k. – Partner Konsorcjum z siedzibą w Krakowie na: budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.
  • 25 lipca 2016 roku SZRM ogłosił przetarg na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej.
  • 8 stycznia 2016 roku SZRM podpisał umowę z konsorcjum firm: SAFEGE S.A.S. – lider konsorcjum i Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy kanału zbiorczego.
  • 12 maja 2015 roku SZRM podpisał umowę z firmą TREMEND Sp. z o.o., na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  • 17 kwietnia 2015 roku SZRM podpisał umowę z Buro Happold Sp. z o.o. na konsultacje techniczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
  • 12 marca 2015 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr VII/120/2015, zmieniająca lata realizacji zadania inwestycyjnego z 2016-2019 na 2015-2019.
  • 26 czerwca 2014 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr LXXXIV/2133/2014, wprowadzająca zadanie inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 do realizacji przez SZRM.

III. Cel

Głównym założeniem kanału zbiorczego jest uwolnienie terenów wokół PKiN w tym Placu Defilad od sieci i instalacji, które obecnie są tam zlokalizowane w celu umożliwienia realizacji przyszłej zabudowy. Rolą kanału jest uporządkowane przeprowadzenie sieci, instalacji i przewodów teletechnicznych przez cały teren oraz umożliwienie korzystania z tych sieci przyszłym odbiorcom.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 13 października 2016 godz 7:24
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 8 grudnia 2016 godz 8:27