sobota, 18 września 2021

Dotyczy postępowania na: zakup abonamentu na aktualizacje licencji „Forte Pakiet” dla Systemu Zarządzania Forte na okres 12 miesięcy

– dla modułu Finanse i Księgowość – na 10 stanowisk

– dla modułu Środki Trwałe – na 3 stanowiska do użytku w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta

1. W dniu 25-05-2012 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: zakup abonamentu na aktualizacje licencji „Forte Pakiet” dla Systemu Zarządzania Forte na okres 12 miesięcy

– dla modułu Finanse i Księgowość – na 10 stanowisk

– dla modułu Środki Trwałe – na 3 stanowiska do użytku w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta do niżej wymienionych Wykonawców:

1) – Centauria Grzegorz Różycki 09-530 Gąbin, ul. Wspólna 29

2) – Huber Eryk Gałan 20-079 Lublin, ul. Dolna 3-go Maja 8/1

3) – ZORIUS.PL Sp.z o.o. Sp.k. 43 – 300 Bielsko – Biała: ul. Sempołowskiej 19

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.

2.Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 29-05-2012 r. o godz. 15:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty:

1) Wykonawca: ZORIUS.PL Sp. z o.o. Sp.k

Cena oferty brutto: 8 757,60 zł. (netto 7 120,00 zł)

2) Wykonawca: Huber Eryk Gałan .

Cena oferty brutto: 9 040,50 zł. (netto 7 350,00 zł)

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr. 1 złożoną przez Wykonawcę ZORIUS.PL Sp. z o.o. Sp.k cena oferty brutto: 8 757,60 zł. (netto 7 120,00 zł)

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści  się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 30 maja 2012 godz 11:18
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:02