sobota, 24 października 2020

Informujemy, że w dniu 25.01.2019 r. w wyniku badania i oceny ofert zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę BUDIMPOL Sp. z o.o., ul. Mroźna 13A, 03-654 Warszawa – za cenę brutto 8 589 695,63 zł.

Więcej szczegółów: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-644555-n-2018-z-dnia-2018-11-07-r/

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Filipiak - 25 stycznia 2019 godz 16:02
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Filipiak - 25 stycznia 2019 godz 16:02