środa, 4 sierpnia 2021

Pod koniec czerwca br. Warszawa ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego, który zaprojektuje oraz wybuduje nowoczesne i wysoko energooszczędne placówki przedszkolne w miejscu dotychczas funkcjonujących budynków typu Stolbud-Ciechanów. W piątek minął termin składania wniosków o udział w postępowaniu. Aż sześć firm jest chętnych do przebudowy przedszkoli.

Są to:

  • Konsorcjum: IZIM Sp. z o.o., Warszawa i UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski;
  • Mota-Engil Central Europe PPP 4 Spółka z o.o. w organizacji, Kraków;
  • Konsorcjum: Warbud PPP 2 Sp. z o.o. Warszawa i Warbud S.A., Warszawa;
  • MIRBUD S.A., Skierniewice;
  • Budimex J Sp. z o. o., Warszawa;
  • CLIMAMEDIC Sp. z o.o., Sp. k., Reguły, Michałowice.

Budowa energooszczędnych przedszkoli zrealizowana zostanie w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Projekt polegać będzie na rozbiórce starych budynków i zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi placówkami przedszkolnymi, dostosowanymi do aktualnych standardów użytkowych i potrzeb lokalnych.

Postępowanie na wybór partnera prywatnego dla realizacji przedszkoli prowadzi w imieniu m.st. Warszawy Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Samo postępowanie składa się z kilku etapów. Pierwszym z rozpoczętych już etapów jest prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie czterech potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tematyczne tury dialogu: organizacyjna, techniczna, ekonomiczna i prawna. Miasto zajmie się teraz sprawdzeniem złożonych wniosków i wybierze czterech najlepszych z sześciu kandydatów, na podstawie wskazanych w ogłoszeniu kryteriów. Kolejnym etapem będą negocjacje z wyselekcjonowaną czwórką kandydatów, które rozpoczną się na początku przyszłego roku. Podczas tego procesu zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia, ostateczna lista placówek przedszkolnych, szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz warunki kontraktu. Następnie, w ostatnim kwartale 2021 r. partnerzy zostaną wezwani do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich.

Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest w drugiej połowie 2022 r. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym samym roku, ale dokładny harmonogram robót budowlanych będzie m.in. przedmiotem dialogu z kandydatami i uzależniony będzie głównie od kwestii technicznych i technologicznych.

Od 5 do maksymalnie 10 nowych przedszkoli

Nowe przedszkola nadal będą publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za kwestie związane z naborem do przedszkoli, programem edukacyjnym oraz kadrą pedagogiczną. Za zaprojektowanie i realizację przedszkoli wraz z zagospodarowaniem terenu będzie odpowiadał partner prywatny, który będzie miał też za zadanie utrzymywać je w należytym stanie technicznym przez ustalony umową okres.

Zakłada się, że wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata za dostępność, ponoszona przez miasto dopiero po oddaniu nowych przedszkoli do użytku i będzie uzależniona od możliwości korzystania z nich w sposób zgodny z umową.

Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych – w dzielnicy Bemowo: Przedszkole nr 75 (ul. Rozłogi 4a) i Przedszkole nr 319 (ul. Powstańców Śląskich 14), na Mokotowie Przedszkole nr 67 (ul. Sonaty 6a), w Ursusie Przedszkole nr 137 (ul. Zagłoby 11) i Przedszkole nr 168 (ul. Zagłoby 27), na Targówku Przedszkole nr 94 (ul. Smoleńska 64) oraz na Woli Przedszkole nr 58 (ul. Batalionu AK „Pięść” 4).

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 9 listopada 2020 godz 16:31
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 9 listopada 2020 godz 16:31