czwartek, 9 kwiecień 2020
Dział Nazwa Zespołu/stanowiska Imię i Nazwisko Nr telefonu
stacjonarnego /022/
D Dyrektor Łukasz Górecki  31 24 451
EF Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy
Genowefa Szatkowska 31 24 446
DZ-1 Sekretariat EF Joanna Bieniek – Awa

Fax

31 24 446
 31 24 474
DZS Sekretariat D Krystyna Jarosińska 31 24 451
Fax 31 24 435
T Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Maciej Wicik 31 24 400
DZ-2 Sekratariat T Izabela Czarnota 31 24 400
Fax 31 24 435
DZ-3 Kancelaria Ogólna Tatiana Słomińska 31 24 440
Fax 31 24 490
DKR Samodzielne Stanowisko
ds. Kontroli Zarządczej
i Bezpieczeństwa Informacji – Inspektor Ochrony Danych
Barbara Kamecka 31 24 482
DPPP Samodzielne Statanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Ramach PPP Małgorzata Kaczorowska 31 24 458
Zespoły – Techniczne
DIT Zespół ds. Infastruktury Teleinformatycznej Tomasz Sosiński 31 24 506
TPR-1 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1 Kinga Księżak 669 466 166

(budowa)

TPR-2 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 Wojciech Grochowski 18 22 505

(budowa)

TPR-3 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 3 Grzegorz Borecki 31 24 500
TPR-4 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 4 Dorota Czerwińska 31 24 516
TPR-5 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 5 Tomasz Kaszycki 31 24 432
TPR-6 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 6 Zbigniew Szprot 31 24 462
Zespoły 
DZ Zespół ds. Kadr i Organizacji Joanna Kowalska 31 24 456 

EF-1 Zespół ds. Księgowości  Budżetowej i Rachuby Płac Marta Sobolewska 31 24 436
DZP Pełnomocnik Dyrektora
ds. Zamówień Publicznych
i Umów
Sławomir Medak 31 24 406
DZP-2 Zespół ds. Umów Katarzyna Centorrino 31 24 523
RPR

RP-1

Zespół ds. Prawnych i Regulacji

Zespół ds. Terenowo-Prawnych

Mariusz Gołębiowski 31 24 521
Barbara Jeziak 31 24 481
EFP Zespół ds. Planowania
i Sprawozdawczości Inwestycyjnej
Edyta Kaszewska-Szczepan 31 24 405
EF-2 Zespół ds. Rozliczeń Inwestycji Marek Sołdacki 31 24 415
EFN-1

DZB

DPP

Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych

Samodzielne Stanowisko
ds. BHP

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Dorota Zawadka

Piotr Motyliński

Tomasz Truskawa

31 24 588

 

31 24 441

31 24 447

Ochrona 31 24 409

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 października 2012 godz 9:30
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 3 kwietnia 2020 godz 14:43