sobota, 18 września 2021
Dział Nazwa Zespołu/stanowiska Imię i Nazwisko Nr telefonu
stacjonarnego
D Dyrektor Łukasz Górecki 22 277 58 00
EF Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy
Genowefa Szatkowska 22 277 59 60
DZ-1 Sekretariat EF Joanna Bieniek – Awa

Fax

22 277 59 60
22 277 58 05
DZS Sekretariat D Krystyna Jarosińska 22277 58 00
Fax 22 277 58 05
T  

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

p.o. Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Marek Wach

Grzegorz Borecki

22 277 59 50
DZ-2 Sekratariat T Joanna Paśnicka 22 277 59 50
Fax 22 277 58 05
DZ-3 Kancelaria Ogólna Tatiana Słomińska 22 277 59 29
Fax 22 277 58 05
DKR Samodzielne Stanowisko
ds. Kontroli Zarządczej
i Bezpieczeństwa Informacji – Inspektor Ochrony Danych
Barbara Kamecka 22 277 59 05
Zespoły – Kierownicy
DIT

p.o. Kierownik Zespołu ds. Infrastruktury Teleinformatycznej

Tomasz Sosiński 22 277 59 01
TPR-1 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji TPR – 1 Paweł Wroński  

22 277 58 27

TPR-2 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji TPR – 2 Wojciech Grochowski 22 277 58 20
TPR-3 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji TPR – 3 22 277 58 30
TPR-4 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji TPR – 4 Dorota Czerwińska 22 277 58 40
TPR-5 p.o. Kierownik Zespołu ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji TPR – 5 Maciej Wicik 22 277 59 51
TPR-6 Zespół ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji TPR – 6 Krzysztof Pązik 22 277 58 46

 

DIPP p.o. Kierownik Zespółu ds. Inwestycji i Projektów Partnerskich Małgorzata Kaczorowska 22 277 59 07
DZ Zespół ds. Kadr i Organizacji Joanna Kowalska 22 277 59 20
EF-1 Zespół ds. Księgowości  Budżetowej i Rachuby Płac Marta Sobolewska 22 277 59 30
DZP Pełnomocnik Dyrektora
ds. Zamówień Publicznych
i Umów
Sławomir Medak 22 277 59 99
DZP-2 Zespół ds. Umów Katarzyna Centorrino 22 277 59 70
RPR

RP-1

Zespół ds. Prawnych i Regulacji

p.o. Kierownik Zespół ds. Terenowo-Prawnych

Mariusz Gołębiowski 22 277 59 10
Julia Matuszewska 22 277 58 92
EFP Zespół ds. Planowania
i Sprawozdawczości Inwestycyjnej
Edyta Kaszewska-Szczepan 22 277 58 70
EF-2 Zespół ds. Rozliczeń Inwestycji Marek Sołdacki 22 277 59 40
EFN-1 Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych Dorota Zawadka 22 277 58 80
DZB Samodzielne Stanowisko
ds. BHP
Piotr Motyliński 22 277 59 06
DPP Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej Tomasz Truskawa 22 277 59 03
Ochrona 22 277 58 08

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 października 2012 godz 9:30
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 29 czerwca 2021 godz 12:32