niedziela, 13 czerwca 2021
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  28.05.2021 r. 16.06.2021 r. do godz. 10:00 16.06.2021 r. ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00068350/01 z dnia 2021-05-28

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 – etap I”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.05.2021 r. 07.06.2021 r. do godz. 10:00 07.06.2021 r. do godz. 11:00 ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00062606/01 z dnia 2021-05-24

  Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Pałacyku Konopackiego w Warszawie
  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.05.2021 r. 01.06.2021 r. do godz. 10:00 01.06.2021 r. ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0005116201 z dnia 11.05.2021 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego – prace przygotowawcze”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  31.03.2021 15.04.2021 r. do godz. 10:00 15.04.2021 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00025854/01 z dnia 2021-03-31

  Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego i wspinaczkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  30.03.2021 r. 12.05.2021 r. do godz. 10:00 12.05.2021 r. o godz. 11:00 ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021/S 062-156160 z dnia 30.03.2021 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  29.03.2021 r. 28.04.2021 r. do godz. 10:00 28.04.2021 r. o godz. 11:00 07.06.2021 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00024034/01 z dnia 29.03.2021 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.03.2021 r 01.04.2021 r. do godz.: 10:00 01.04.2021 r. do godz.: 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00017669/01 z dnia 15.03.2021 r.

  Doprowadzenie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 w Warszawie do zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi
  i przeciwpożarowymi.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.03.2021 30.03.2021 godz. 10:00 30.03.2021 godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00017653/01 z dnia 2021-03-15

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont fundamentów w zabytkowym budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Rynek Nowego Miasta 4” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  01.03.2021 r. 24.03.2021 r. do godz. 10:00 24.03.2021 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0001241601 z dnia 2021.03.02

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej” wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.

  czytaj więcej