wtorek, 7 grudnia 2021

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro

  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  16.12.2020 r. 10.02.2021 r. do godz. 11:30 10.02.2021 r. do godz. 12:00 17.03.2021 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 764841-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

  Dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.12.2020 11.02.2021 do godz. 11:30 11.02.2021 o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 765466-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

  Dostawa i montaż sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99
  ul. Różana 22/24”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.12.2020 r. 09.02.2021 r. do godz. 11:30 09.02.2021 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 762681-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

  Wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie przewodu wodociągowego DN 250 mm oraz usunięciu kolizji istniejącej instalacji zewnętrznej wodociągowej (sieć polewaczkowa PKiN)
  z projektowanym budynkiem Teatru Rozmaitości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  04.12.2020 r. do dnia 10.12.2020 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu – Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 04.12.2020 r.

  Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  19.10.2020 r. do dnia 04.11.2020 r. do godziny: 11:30 w dniu 04.11.2020 r. o godzinie 12:00 11.12.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 592826-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

  Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego i chłodniczego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  28.09.2020 r. 06.10.2020 r. do godz. 13:00 06.10.2020 r. godz. 13:30 14.10.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 589834-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

  Dostawa, montaż i uruchomienie oświetlenia scenicznego dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  25.09.2020 r. 06.10.2020 r. do godz. 11:30 06.10.2020 r. godz. 12:00 03.11.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 587347-N-2020 z dnia 2020-09-25 r.

  Dostawa, rozmieszczenie i montaż drukarek 3D i telefonów dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  25.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 05.10.2020 r. o godz. 12:00 27.11.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 587844-N-2020 z dnia 2020-09-25 r.

  Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  22.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 05.10.2020 r. o godz. 12:00 22.12.2020 r, rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 587149-N-2020 z dnia 2020-09-22 r.

  Dostawa i montaż urządzeń audio – video w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  18.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 28.09.2020 r. o godz. 12:00 23.11.2020 unieważniony

  Ogłoszenie nr 586698-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

  Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  16.09.2020 r. 28.09.2020 r. do godz. 11:30 28.09.2020 r. o godz. 12:00 16.10.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 584910-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

  Dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  11.09.2020 r. 29.09.2020 r. do godz. 11:30 29.09.2020 r. o godz. 12:00 26.10.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 581867-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

  Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.09.2020 r. 28.09.2020 r. do godz. 11:30 28.09.2020 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 583838-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

  Wykonanie remontu fundamentów w zabytkowym budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Rynek Nowego Miasta 4 w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.09.2020 r. termin składania WNIOSKÓW: 05.01.2021 r. do godz. 11:30 termin otwarcia WNIOSKÓW: 05.01.2021 r. o godz. 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 170-410536 z dnia 02.09.2020 r.

  Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja i Eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  21.08.2020 r. 07.09.2020 r. do godz. 11:30 07.09.2020 r. o godz. 12:00 23.10.2020 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 575882-N-2020 z dnia 2020-08-21 r.

  Wykonanie robót budowlanych polegających na doprowadzeniu budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 w Warszawie do zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi, w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 do przepisów przeciwpożarowych”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.08.2020 r. 16.09.2020 r. do godz. 11:30 16.09.2020 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 570084-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

  Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  05.08.2020 r. 16.09.2020 r. do godz. 11:30 16.09.2020 r. o godz. 12:00 12.10.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 150-367297 z dnia 05.08.2020 r.

  Dostawa i montaż lamp operacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.07.2020 r. do dnia 21.09.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 21.09.2020 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2020/S 145-356552 z dnia 29.07.2020 r.

  Dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych i kolumn chirurgicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  24.07.2020 r. 03.08.2020 do godz. 11:30 03.08.2020 r. o godz. 12:00 21.08.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 565246-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

  Dostawa wyposażenia stolarni dla potrzeb Teatru BAJ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  23.07.2020 r. 07.08.2020 r. do godz. 11:30 07.08.2020 r. o godz. 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 564390-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  10.07.2020 r. do dnia 27.07.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 27.07.2020 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 558154-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.07.2020 r. 24.08.2020 do godz.: 11:30 24.08.2020 r. o godz.: 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 559789-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  03.07.2020 r. do dnia 14.07.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 557277-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Przedszkola Nr 163 i Teatru BAJ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.07.2020 16.07.2020 do godz. 11:30 16.07.2020 o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 556211-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.06.2020 r. termin składania WNIOSKÓW: 06.11.2020 r. godz. 11:30 termin otwarcia WNIOSKÓW: 06.11.2020 r. godz. 12:30 ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S120-290867

  Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.

  czytaj więcej
  Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  do dnia 20.07.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 20.07.2020 r. o godz. 12:30 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 108-260949 z dnia 05.06.2020 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego – część II“.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  22.05.2020 r. 02.06.2020 r. do godz. 13:00 02.06.2020 o godz. 13:30 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 540142-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Przedszkola Nr 163 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  22.05.2020 r. 02.06.2020 r. do godz. 10:30 02.06.2020 r. godz. 11:00 24.06.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 540156-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Teatru BAJ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  08.05.2020 r. 18.05.2020 r. do godz. 11:30 18.05.2020 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 537753-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Przedszkola Nr 163 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.04.2020 r. termin składania WNIOSKÓW: 17.08.2020 r. do godz. 12:00 termin otwarcia WNIOSKÓW: 17.08.2020 r. godz. 13:00 ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 069-163023 z dnia 07.04.2020 r.

  Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria.”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  13.03.2020 r. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 01.04.2020 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 523035-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  13.03.2020 r. 29.04.2020 r. do godz. 11:30 29.04.2020 godz. 12:00 10.06.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 052-122836 z dnia 13.03.2020 r.

  Dostawa dwóch systemów tomografii komputerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  13.03.2020 r. 03.06.2020 r. do godz. 11:30 03.06.2020 godz. 12:00 13.07.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 052-122924 z dnia 13.03.2020 r.

  Dostawa cyfrowego aparatu angiograficznego do zastosowania w radiologii naczyniowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.03.2020 08.04.2020 do godz. 10:30 08.04.2020 o godz. 11:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 516560-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.03.2020 r. 15.06.2020 r. godz. 11:30 15.06.2020 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 050-118204 z dnia 11.03.2020 r.

  Dostawa dwóch cyfrowych aparatów RTG kostno-płucnych do radiologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.03.2020 r. 02.06.2020 r. godz.11:30 02.06.2020 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 050-118207 z dnia 11.03.2020 r.

  Dostawa cyfrowego aparatu RTG typu telekomando z fluoroskopią do zastosowania w radiologii ogólnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  04.03.2020 r. 10.04.2020 r. do godz. 11:30 10.04.2020 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 045-106161 z dnia 04.03.2020 r.

  Dostawa cyfrowego systemu rezonansu magnetycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.01.2020 r. 12.02.2020 r. do godz.: 11:30 12.02.2020 r. o godz.: 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 505813-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  23.01.2020 r. 05.02.2020 r. do godz. 11:30 05.02.2020 godz. 12:00 04.03.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 503820-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

  Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  20.01.2020 r. 30.01.2020 r. do godz. 11:30 30.01.2020 r. o godz. 12:00 09.03.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 500833-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  20.01.2020 r. 06.02.2020 r. godz. 11:30 06.02.2020 r. godz. 12:00 05.03.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 502952-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.01.2020 r. 29.01.2020 r. do godz. 11:30 29.01.2020 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 501188-N-2020 z dnia 2020-01-09 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia sportowego i rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  09.12.2019 r. 17.12.2019 r. do godz. 11:30 17.12.2019 r. o godz. 12:00 17.12.2019 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 633861-N-2019 z dnia 2019-12-09 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia sportowego i rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  27.11.2019 r. 09.12.2019 r. do godz. 11:30 09.12.2019 r. o godz. 12:00 11.12.2019 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 623218-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  27.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 10.12.2019 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 626251-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

  czytaj więcej
  Status:
  rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 550252298-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

  Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  24.10.2019 r. do dnia 08.11.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 08.11.2019 r. o godz. 12:00 19.12.2019 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 613508-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 – prace przygotowawcze.”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  21.10.2019 r. do dnia 30.10.2019 r. do godz.: 11:30 w dniu 30.10.2019 r. o godz.: 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 612336-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

  Dostawa urządzeń sieciowych dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania „Pełna integracja i ujednolicenie infrastruktury IT Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z infrastrukturą IT Urzędu M.ST. Warszawy”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  18.10.2019 29.10.2019 r. do godz. 11:30 29.10.2019 r. o godz. 12:00 08.11.2019 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 610931-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  18.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 29.10.2019 r. o godz. 12:00 18.12.2019 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 597703-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  18.10.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12:00 18.12.2019 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 607965-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

  Doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Ośrodku w Stręgielku – część II”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  27.09.2019 r. do dnia 30.10.2019 r. do godz. 12:30 w dniu 30.10.2019 r. o godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 602095-N-2019 z dnia 2019-09-27 r.

  Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  05.09.2019 r. 20.09.2019 r. do godz. 11:30 20.09.2019 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 593205-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.
  DZP-1.260.40.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  16.08.2019 r. do dnia 12.09.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 12.09.2019 r. o godz. 12:00 12.09.2019 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 583800-N-2019 z dnia 2019-08-16 r.

  Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  09.08.2019 r. do dnia 23.08.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 23.08.2019 r. o godz. 12:00 07.10.2019 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 583208-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

  Dostawa urządzeń sieciowych dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania „Pełna integracja i ujednolicenie infrastruktury IT Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z infrastrukturą IT Urzędu M.ST. Warszawy”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.07.2019 22.08.2019 r. do godz. 11:30 22.08.2019 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 577653-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  19.06.2019 r. 28.06.2019 r. do godz. 11:30 28.06.2019 r. o godz.. 12:00 10.07.2019 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 563201-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

  Dostawa i montaż mebli na wymiar (zabudów kuchennych) dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  DZP-1.260.23.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  14.06.2019 r. do dnia 23.07.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 23.07.2019 r. o godz. 12:00 06.08.2019 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 560964-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

  Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022.
  DZP-1.260.17.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.06.2019 r. 26.06.2019 r. do godz. 11:30 26.06.2019 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 559320-N-2019 z dnia 2019-06-12 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  DZP-1.260.20.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.06.2019 r. 25.06.2019 r. do godz. 11:30 25.06.2019 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 559146-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  13.02.2019 r. do dnia 08.04.2019 r. do godz. 11:30 08.04.2019 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 031-068712

  Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.
  DZP-1.260.3.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  20.11.2018 r. do dnia 28.11.2018 r. do godz. 11:30 w dniu 28.11.2018 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 650336-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

  Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  09.11.2018 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 500269088-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” – na podstawie opracowania pn. „Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego” w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, uzyskanego w wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego „ULICE NOWEJ PRAGI”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  07.11.2018 r. 23.11.2018 r. do godz. 12:30 23.11.2018 r. o godz. 13:00 11.02.2019 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 644555-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

  Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”
  w Warszawie
  DZP-1.260.55.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  22.10.2018 r. do dnia 30.10.2018 r. do godziny 11:30 w dniu 30.10.2018 r. o godzinie 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 639062-N-2018 z dnia 2018-10-22 r.

  Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.10.2018 r. 12.12.2018 r. do godziny: 11:30 12.12.2018 r. o godzinie: 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 200-454812

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy dwóch budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.10.2018 r. 23.11.2018 r. do godz. 11:30 23.11.2018 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 200-454884

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer”.
  DZP-1.260.44.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.10.2018 r. 23.10.2018 r. do godz. 11:30 23.10.2018 r. o godz. 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 635852-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.

  Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  12.10.2018 r. 22.10.2018 r. do godz. 11:30 22.10.2018 r. o godz. 12:00 16.11.2018 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 635425-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.

  Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy
  ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  04.10.2018 r. rozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE NR 2018/S 191-432578 z dnia 04.10.2018 r.

  Opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno – budowlanej – dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  20.09.2018 r. do dnia 05.10.2018 r. do godz.: 11:30 w dniu 05.10.2018 r. o godz. 12:00 31.10.2018 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 619850-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.

  Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  08.09.2018 r. 19.10.2018 r. do Godz. 11:30 19.10.2018 r. do Godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 173-391720

  Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad,
  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy,
  w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PkiN”. Nr referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  05.09.2018 r. 20.09.2018 r. do godz. 11:30 20.09.2018 r. o godz. 12:00 17.10.2018 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 612602-N-2018 z dnia 2018-09-05 r.

  Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
  DZP-1.260.34.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  31.08.2018 r. 14.09.2018 r. do godz. 11:30 14.09.2018 r. godz. 12:00 26.10.2018 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 601564-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  23.8.2018 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 500202230-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.

  Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – prace przygotowawcze”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  27.07.2018r. 09.08.2018r. do godz. 11:30 09.08.2018r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 593344-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  20.07.2018 r. 31.07.2018 r. do godz. 11:30 31.07.2018 r. o godz. 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 591509-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  28.06.2018r. 18.07.2018r. do godz. 11:30 18.07.2018r. o godz 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 579301-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.03.2018 r. 20.03.2018 r. godz. 11:30 20.03.2018 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 523777-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.02.2018 r. do dnia 23.02.2018 r. do godz. 11:30 dnia 23.02.2018 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 514754-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

  Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie.
  DZP-1.260.2.2018.MW

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  01.02.2018 r. 26.02.2018 r. do godz. 11:30 26.02.2018 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 512567-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  16.12.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 18.01.2018 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr 2017/S 242-504031

  OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ADAPTACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY TARGOWEJ 80A I INŻYNIERSKIEJ 3 W WARSZAWIE NA CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „WARSZAWSKA PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA – CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA”
  Nr sprawy: DZP-1.260.71.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  15.12.2017 r. 10.01.2018 r. do godz. 11:30 10.01.2018 r. godz. 12:00 16.02.2018 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 633127-N-2017 z dnia 2017-12-15 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.
  DZP-1.260.70.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  10.11.2017 r. 20.11.2017 r. do godz. 11:30 20.11.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 614678-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.

  Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  03.11.2017 r. do dnia 23.11.2017 r. do godz. 11:30 dnia 23.11.2017 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 610335-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.
  DZP-1.260.60.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  31.08.2017 15.09.2017 r. do godz. 11:30 15.09.2017 r. godz. 12:00 19.10.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 581118-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.
  DZP-1.260.46.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  11.08.2017 r. 25.08.2017 r. do godz. 11:30 25.08.2017 r. o godz. 12:00 29.09.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 567835-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  DZP-1.260.43.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  08.08.2017 r. 24.08.2017 r. do godz. 11:30 24.08.2017 r. godz. 12:00 06.09.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 565583-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.
  DZP-1.260.39.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  28.07.2017 r. 05.09.2017 r. do godz. 11:30 05.09.2017 r. godz. 12:00 unieważniony

  2017/S 143-294874

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.
  DZP-1.260.36.2017.MW

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.07.2017 r. 28.07.2017 r. do godz. 11:30 28.07.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 548749-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  12.07.2017 r. 24.07.2017 r. do godz. 11:30 24.07.2017 r. o godz. 12:00 29.08.2017 r rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 548708-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

  Dostawa wyposażenia kuchni, stołówki i klubokawiarni dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.
  DZP-1.260.32.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  05.07.2017 r. 25.07.2017 r. do godz. 11:30 25.07.2017 r. o godz. 12:00 05.09.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 544787-N-2017 z dnia 2017-07-05 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  29.06.2017 17.07.2017 do godz. 11:30 17.07.2017 o godz. 12:00 06.09.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 540961-N-2017 z dnia 2017-06-29 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.
  DZP-1.260.35.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  30.05.2017 r. 14.06.2017 r. do godz. 11:30 14.06.2017 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 521086-N-2017 z dnia 2017-05-30 r.

  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku (płd. – wsch.) na laboratorium, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.
  DZP-1.260.25.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  29.05.2017 r. 13.06.2017 r. do godz. 11:30 13.06.2017 r. godz. 12:00 27.06.2017 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 518966-N-2017 z dnia 2017-05-29 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.
  DZP-1.260.29.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.05.2017 r. do dnia 22.05.2017 r. do godz. 11:30 dnia 22.05.2017 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 504547-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

  Dostawa komputerów osobistych z oprogramowaniem, serwerów z oprogramowaniem, urządzenia pamięci masowej – macierzy dyskowej oraz szafy instalacyjnej RACK z wyposażeniem, w tym zasilaczem awaryjnym UPS dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta”.
  DZP-1.260.14.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.05.2017 r. 25.05.2017 r. do godz. 11:30 25.05.2017 godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 502636-N-2017 z dnia 2017-05-09 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.
  DZP-1.260.24.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  14.04.2017 r. 04.05.2017 r. do godz. 11:30 04.05.2017 r. godz. 12:00 05.05.2017 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 66606 – 2017 z dnia 2017-04-14 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.
  DZP-1.260.17.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.03.2017 r. do dnia 23.03.2017 r. do godz. 11:30 dnia 23.03.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 38227 – 2017 z dnia 2017-03-07 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.
  DZP.1.260.11.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.03.2017 r. 27.03.2017 r. do godz. 11:30 27.03.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”. DZP-1.260.8.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  15.02.2017 r. 07.03.2017 r. do godz. 11:30 07.03.3017 r. godz. 12:00 24.03.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 25648 – 2017 z dnia 2017-02-15 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”
  DZP-1.260.5.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  08.02.2017 r. 24.02.2017 r. do godz. 11:30 24.02.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 22029 – 2017 z dnia 2017-02-08 r.

  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.
  ZDP-1.260.9.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  02.02.2017 r. 21.02.2017 r. do godz. 11:30 21.02.2017 r. o godz. 12:00 22.03.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 18578 – 2017 z dnia 2017-02-02 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
  DZP-1.260.1.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.01.2017 r. do dnia 24.01.2017 r. do godz. 11:30 24.01.2017 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 4703 – 2017 z dnia 2017-01-09 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  DZP.1.260.66.2016.4.BD

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  2016-12-22

  Ogłoszenie nr 372250 – 2016 z dnia 2016-12-22 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe, określone Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 25.10.2016 r., polegające na przebudowie kolidującego wodociągu z płytą fundamentową wybiegu. – Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  2016-12-22

  Ogłoszenie nr 372252 – 2016 z dnia 2016-12-22 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 13.12.2016 r.- remont elewacji zabytkowego budynku „Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49

  czytaj więcej
  Status:
  rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 154446 – 2016; data zamieszczenia: 16.12.2016

  Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Szpitala Południowego, przy ul. Pileckiego w Warszawie, dz. Nr 2/53, 2/77, 2/79, 2/80, 2/83, 2/84, 2/87, 2/88/ obręb 1-10-75 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala Południowego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.12.2016 r. do dnia 12.01.2017 r. do godz. 11:30 dnia 12.01.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 367942 – 2016 z dnia 2016-12-15 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.
  DZP-1.260.58.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.12.2016 r. 27.12.2016 r. do godz. 11:30 27.12.2016 r. o godz. 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 363127 – 2016 z dnia 2016-12-09 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.
  DZP-1.260.63.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  2016-11-25 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 352071 – 2016 z dnia 2016-11-25 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 2 z dnia 26.10.2016 r. – remont elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  21-11-2016 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 347447 – 2016 z dnia 2016-11-21 r.

  Warszawa: wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności Nr 1/2016 z dnia 21.10.2016 r. w tym: a) ułożenie dodatkowej warstw folii PE gr. 0,2 mm, b) ułożenie dodatkowej warstw wełny mineralnej gr. 10 cm, c) wymiana gruzu zalegającego pod posadzką w poziomie piwnicy – w miejscach prowadzonych instalacji sanitarnych podposadzkowych – na zagęszczoną obsypkę piaskową.”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  18.11.2016 r. 09.12.2016 r. do godz. 11:30 09.12.2016 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 346529 – 2016 z dnia 2016-11-18 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.
  DZP-1.260.56.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.11.2016 r. do dnia 22.11.2016 r. do godz. 11:30 dnia 22.11.2016 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 339816 – 2016 z dnia 2016-11-09 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  DZP-1.260.44.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  04.11.2016 r. 21.11.2016 r. do godz. 11:30 21.11.2016 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 336597 – 2016 z dnia 2016-11-04 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt ”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  28.10.2016 r. 28.11.2016 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 333460 – 2016 z dnia 2016-10-28 r.

  Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta położonych Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192
  DZP-1.260.49.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  30.09.2016

  Ogłoszenie nr 318783 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

  Ogłoszenie nr 318783 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 15.09.2016 r., polegające na: wymianie 2 drzwi w elewacji J, wykonaniu instalacji sanitarnej zewnętrznej, montażu siatek zabezpieczających na rynny.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.10.2016 r. do dnia 25.10.2016 r. do godz. 11:30 dnia 25.10.2016 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 324655 – 2016 z dnia 2016-10-17 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  DZP.1.260.47.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  16.09.2016 r. 03.10.2016 do godz. 11:30 03.10.2016 do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 309767 – 2016 z dnia 2016-09-16 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa pomnika Witolda Pileckiego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  25.07.2016 8.08.2016 8.08.2016 31.08.2016 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 155449 – 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

  Warszawa: Dostawa wraz z montażem, wykonaniem instalacji i uruchomieniem monitoringu dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło–.
  Numer ogłoszenia: 155449 – 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

  DZP-1.260.28.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  25.07.2016 r. do dnia 08.08.2016 r. do godz. 12:30 w dniu 08.08.2016 r. o godz. 13:00 29.08.2016 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 155221 – 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

  Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56”.
  DZP-1.260.35.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  25.07.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. do godz.: 11:30 w dniu 31.08.2016 r. o godz.: 12:00 28.09.2016 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 155217 – 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

  Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.
  DZP-1.260.34.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  22.07.2016 08.08.2016 08.08.2016 11.08.2016 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 150151 – 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016

  Warszawa: Dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””.

  DZP-1.260.33.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.07.2016 r. do dnia 04.08.2016 r. do godz.: 11:30 w dniu 04.08.2016 r. o godz.: 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 137909 – 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
  DZP-1.260.32.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  11.07.2016 r. 18.08.2016 r. do godz. 11:30 18.08.2016 r. godz. 12:00 05.09.2016 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 129649 – 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”
  DZP-1.260.29.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  22.06.2016 29.06.2016

  Numer ogłoszenia: 117845 – 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90
  Numer ogłoszenia: 117845 – 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  21.06.2016 r. 11.07.2016 r. do godz. 11:30 11.07.2016 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 96935 – 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016

  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.
  DZP-1.260.26.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.06.2016 r. 24.06.2016 r. do godz. 11:30 24.06.2016 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 77565 – 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych al. Reymonta 16“ w Warszawie.
  DZP-1.260.21.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  13.05.2016 23.05.2016 23.05.2016 9.06.2016 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 121632 – 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016

  Warszawa: Dostawę rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- Numer ogłoszenia: 121632 – 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016 DZP-1.260.18.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  06.05.2016 16.05.2016 16.05.2016 23.05.2016 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 113244 – 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016

  Dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””

  DZP-1.260.17.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  22.04.2016 4.05.2016 4.05.2016 04.05.2016 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 101056 – 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016

  Dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””

  DZP-1.260.13.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  20.04.2016 r. 29.04.2016 r. do godz: 11:30 29.04.2016 r. o godz: 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 98394 – 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016

  Dostawa kamienia do wykonania pomnika Witolda Pileckiego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pomnika Witolda Pileckiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  19.04.2016 17.05.2016 r. do godz. 11:30 17.05.2016 r. godz. 12:00 16.06.2016 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 97302 – 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie – przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie.
  DZP-1.260.11.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  29.03.2016 06.04.2016 godz 11:30 06.04.2016 godz 12:00 11.04.2016 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 70216 – 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016

  Dostawa pralek i suszarek dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””
  DZP-1.260.6.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  17.03.2016 do dnia 30.03.2016 r. do godz. 11:30 w dniu 30.03.2016 r. o godz. 12:00 26.04.2016 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 27847 – 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  Sprawa Nr DZP-1.260.2.2016

  czytaj więcej
  Data zakończenia: Status:
  17.03.2016 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 60586 – 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016

  Wykonanie rzeźby na pomnik Witolda Pileckiego wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa pomnika Witolda Pileckiego.
  Sprawa Nr DZP-1.260.5.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  29.02.2016 r. 16.03.2016 r. do godz. 11:30 16.03.2016 r. o godz. 12:00 05 kwietnia 2016 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 44160 – 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło
  Sprawa Nr DZP-1.260.3.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.02.2016 r. 29.02.2016 r. do godz. 12:30 29.02.2016 r. o godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 31728 – 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90“.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  18.01.2016 r. do dnia 02.02.2016 r. do godz. 11:30 dnia 02.02.2016 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 5989 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

  czytaj więcej
  Data zakończenia: Status:
  22.12.2015 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 350248 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015

  Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  11.12.2015 15.12.2015 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 185631 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej – etap II – zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe
  Numer ogłoszenia: 185631 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  26.11.2015 01.12 .2015

  Numer ogłoszenia: 184127 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

  Ogłoszenie powiązane: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, określonych w protokołach konieczności: nr 5 z dnia 13.10.2015 r., nr 6 z dnia 14.10.2015 r., nr 7 z dnia 26.10.2015 r
  Numer ogłoszenia: 184127 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.12.2015 r. do dnia 21.12.2015 r. do godz. 11:30 dnia 21.12.2015 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 340076 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

  Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

  czytaj więcej
  Data zakończenia: Status:
  11.12.2015 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 339960 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

  Wykonanie robót budowlanych uzupełniających polegających na budowie wiaty śmietnikowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  27.11.2015 r. 07.12.2015 r. do godz. 11:30 07.12.2015 r. o godz. 12:00 07.12.2015 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 322792 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

  Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  13.11.2015 r. 25.11.2015 r. do godz. 11:30 25.11.2015 r. o godz. 12:00 25.11.2015 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 165947 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015

  Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  10.11.2015 r. do dnia 20.11.2015 r. do godz. 11:30 w dniu 20.11.2015 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 302724 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

  Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  30.10.2015 r. Termin składania wniosków: do dnia 09.11.2015 r. do godz. 11:30 Termin otwarcia licytacji: 08.12.2015 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 291360 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015

  Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  21.10.2015 r. do dnia 05.11.2015 r. do godz. 11:30 w dniu 05.11.2015 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 280916 – 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015

  Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  30.09.2015 08.10.2015 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 273654 – 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 1/B/2015 i Nr 2/B/2015 z dnia 30.06.2015 r.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  02.10.2015 r. 14.10.2015 r. do godz. 11:30 14.10.2015 r. godz. 12:00 10.11.2015 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 259656 – 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 102 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  14.09.2015 r. do dnia 16.11.2015 r. do godz. 11:30 dnia 16.11.2015 r. o godz. 12:00 15.12.2015 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu 2015/S 177-321749

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy kanału zbiorczego celem prowadzenia przewodów rozdzielczych infrastruktury technicznej oraz budowy placu miejskiego przed PKiN wraz z parkingiem podziemnym, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  03.09.2015 r. 14.09.2015 r. do godz. 11:30 14.09.2015 godz. 12:00 24.09.2015 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 130387 – 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 102 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  18.08.2015 r. do dnia 28.08.2015 r. do godz. 11:30 w dniu 28.08.2015 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 211802 – 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015

  Dostawa wraz z montażem przenośnego aparatu RTG oraz systemu radiografii cyfrowej dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  12.08.2015 r. 24.08.2015 r. do godz. 11:30 24.08.2015 godz. 12:00 28.08.2015 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 206542 – 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

  Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.07.2015 r. 08.09.2015 r. do godz. 11:30 08.09.2015 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu 2015/S 144-265725

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  19.06.2015 r. 06.07.2015 r. do godz. 11:30 06.07.2015 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 149208 – 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  19.06.2015 r. do dnia 06.07.2015 r. do godz. 12:30 w dniu 06.07.2015 r. o godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 149214 – 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II“.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  08.06.2015 r. 18.06.2015 r. do godz. 11:30 18.06.2015 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 136410 – 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkujących właściwe funkcjonowanie przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.05.2015 r. Termin składania wniosków: do dnia 18.06.2015 r. do godz.: 11:30 Termin otwarcia licytacji: 17.07.2015 r. o godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 129004 – 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015

  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  28.05.2015 r. do dnia 10.06.2015 r. do godz. 12:30 w dniu 10.06.2015 r. o godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 127944 – 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

  Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  22.05.2015 r. 10.06.2015 r. do godz. 11:30 10.06.2015 godz. 12:00 30.07.2015 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 121494 – 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015

  Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  22.05.2015 r. do dnia 02.06.2015 r. do godz. 11:30 dnia 02.06.2015 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 121648 – 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015

  Dostawa wraz z montażem przenośnego aparatu RTG oraz systemu radiografii cyfrowej dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  30.04.2015 r. do dnia 21.05.2015 r. do godz. 11:30 w dniu 21.05.2015 r. o godz. 12:00 11.06.2015 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 101252 – 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń“.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  03.04.2015 r. 15.04.2015 r. do godz. 11:30 15.04.2015 r. godz. 12:00 28.04.2015 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 76272 – 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  11.03.2015 r. 19.03.2015 r. do godz. 11:30 19.03.2015 r. godz. 12:00 02.04.2015 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 53414 – 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015

  Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.03.2015 r. do dnia 26.03.2015 r. do godz. 11:30 26.03.2015 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 53526 – 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu – wybieg dla panter śnieżnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  30.01.2015 r. 12.02.2015 r. do godz.:11:30 12.02.2015 r. o godz.:12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 22078 – 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24“
  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  22.01.2015 r. do dnia 06.02.2015 r. do godz. 11:30 dnia 06.02.2015 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 15542 – 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Miastem Stołecznym Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od części wystawowej w budynku Centrum Nauki Kopernik

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.01.2015 r. 23.01.2015 r. godz. 11:30 23.01.2015 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 3041 – 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015

  Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach zadania pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  11.12.2014 12.12 .2014

  Numer ogłoszenia: 257871 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

  Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych ujętych w protokóle konieczności nr 1/2014 z dnia 03.12.2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26
  Numer ogłoszenia: 257871 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  20.11.2014 r. 28.11.2014 r. godz. 11:30 28.11.2014 r. godz 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 381904 – 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014

  Dostawa ekspozytora multimedialnego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  29.10.2014 30.10.2014

  Numer ogłoszenia: 234605 – 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014

  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 228095-2014 z dnia 2014-10-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Rozbiórke budynku stajni. 2. Zagospodarowanie terenu po rozbiórce budynku stajni. 3. Montaż schodów pożarowych na poddasze. 4. Wykonanie drewnianej belki na ścianie wewnętrznej parteru. 5. Wykonanie… Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  06.11.2014 r. 19.11.2014 r.do godz. 11:30 19.11.2014 r. o godz.12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 368628 – 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania
  inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  20.10.2014 24.10.2014

  Numer ogłoszenia: 232119 – 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014

  Warszawa: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Paludarium i Akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 2 z dnia 25.09.2014 r.
  Numer ogłoszenia: 232119 – 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.10.2014 r. Termin składania wniosków: do dnia 03.11.2014 r. do godz.: 11:30 Termin otwarcia licytacji: 24.11.2014 r. o godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 348368 – 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

  Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  10.10.2014 14.10.2014

  Numer ogłoszenia: 217427 – 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie, określonych w protokole konieczności na roboty dodatkowe Nr 3 z dnia 29.09.2014 r
  Numer ogłoszenia: 217427 – 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.10.2014 r. do dnia 24.10.2014 r. do godz. 11:30 dnia 24.10.2014 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 340706 – 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014 r.

  Dostawa mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  11.10.2014 r. Termin składania wniosków 16.03.2015 r. do godz. 11:30 07.09.2016 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu numer 2014/S 196-345766

  „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.10.2014 r. do dnia 10.10.2014 r. do godz. 11:30 dnia 10.10.2014 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 327076 – 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 r.

  Dostawa mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  15.09.2014 18.09.2014

  Numer ogłoszenia: 208237 – 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170 na terenie dzielnicy Wawer
  Numer ogłoszenia: 208237 – 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.09.2014 r. do dnia 18.09.2014 r. do godz. 11:30 w dniu 18.09.2014 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 299160 – 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie“ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie““ wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  04.09.2014 r. do dnia 19.09.2014 r. do godz.: 11:30 w dniu 19.09.2014 r. o godz.: 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 294292 – 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  26.08.2014 r. do dnia 10.09.2014 r. do godz. 11:30 w dniu 10.09.2014 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 283482 – 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

  Dostawa mebli i wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  26.08.2014 r. Termin składania wniosków-25.09.2014 r. do godz. 11:30 29.01.2015 r. rozstrzygnięty

  2014/S 162-289770 Ogłoszenie o zamówieniu

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach Porozumienia w sprawie zastępstwa inwestycyjnego zawartego pomiędzy Muzeum Warszawy a Miastem Stołecznym Warszawa – Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na: Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  22.08.2014 r. do dnia 01.09.2014 r. do godz. 11:30 w dniu 01.09.2014 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 280348 – 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014

  Dostawa wyposażenia bibliotecznego: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek etykiet i kodów, skanerów kodów kreskowych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  20.08.2014 r. do dnia 04.09.2014 r. do godz. 11:30 dnia 04.09.2014 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 277200 – 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.08.2014 r. do dnia 29.08.2014 r. do godz. 11:30 dnia 29.08.2014 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 271584 – 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Miastem Stołecznym Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od części wystawowej w budynku Centrum Nauki Kopernik

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  28.07.2014 06.08.2014 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 265560 – 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych ujętych w protokóle konieczności nr 2 z dnia 16.07.2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44.
  Numer ogłoszenia: 265560 – 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  29.07.2014 01.08.2014 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 262210 – 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie, zgodnie z protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 14.07.2014 r
  Numer ogłoszenia: 262210 – 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.08.2014 r. do dnia 18.08.2014 r. do godz. 11:30 w dniu 18.08.2014 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 264460 – 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014

  Dostawa wyposażenia bibliotecznego: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek etykiet i kodów, skanerów kodów kreskowych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  06.08.2014 r. 18.08.2014 r. godz. 11:30 18.08.2014 r. godz. 12:00 19.08.2014 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 262920 – 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014

  Dostawa ekspresów do kawy, urządzeń do granity oraz urządzenia do robienia płynnej czekolady w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  01.08.2014 r. do dnia 11.08.2014 r. do godz. 12:30 dnia 11.08.2014 r. godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 258488 – 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014 r.

  Dostawa wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.07.2014 r. do dnia 08.08.2014 r. do godz. 11:30 w dniu 08.08.2014 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 253738 – 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014

  Dostawa wyposażenia: sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  23 lipca 2014 r. do dnia 01.08.2014 r. do godz. 11:30 01.08.2014 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 246234 – 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

  Dostawa urządzeń czyszczących dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  18.07.2014 r. 28.07.2014 r. do godz. 11:30 28.07.2014 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 241594 – 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

  Dostawa samochodu ciężarowego do przewozu muzealiów do Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  16.07.2014 r. do dnia 31.07.2014 r. do godz. 11:30 dnia 31.07.2014 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 237614 – 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Miastem Stołecznym Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od części wystawowej w budynku Centrum Nauki Kopernik

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14 lipca 2014 r. Termin składania wniosków: do dnia 23.07.2014 r. do godz. 11:30 Termin otwarcia licytacji: 12.08.2014 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 235274 – 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

  Dostawa wyposażenia: sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.07.2014 r. 24.07.2014 r. do godz. 11:30 24.07.2014 r. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 235238 – 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

  Dostawa elementów wyposażenia do pracowni konserwacji papieru i magazynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.07.2014 r. 24.07.2014 r. do godz. 12:00 24.07.2014 r. godz. 12:30 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 152753 – 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

  Dostawa wyposażenia multimedialnego, telewizora oraz wyposażenia do prezentacji edukacyjnych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.07.2014 r. 24.07.2014 r. do godz. 12:30 24.07.2014 r. o godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 234316 – 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

  Dostawa wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  14.07.2014 r. 22.07.2014 r. do godz. 11:30 22.07.2014 r. o godz. 12:00 28.07.2014 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 234290 – 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

  Dostawa sprzętu fotograficznego i sprzętu video dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  10.07.2014 r. 21.07.2014 r. do godz. 12:30 21.07.2014 r. o godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 231624 – 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014

  Dostawa elementów oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.07.2014 r. 21.07.2014 r. do godz. 11:30 21.07.2014 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 230126 – 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014

  Dostawa elementów zastawy kuchennej oraz sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  08.07.2014 r. do dnia 23.07.2014 r. do godz. 11:30 dnia 23.07.2014 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 148117 – 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014 r.

  Dostawa mebli i wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  04.07.2014 r. 14.07.2014 r. do godz. 11:30 14.07.2014 r. godz. 12:00 14.07.2014 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 224396 – 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014

  Dostawa samochodu ciężarowego do przewozu muzealiów do Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  11.06.2014 16.06.2014 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 206334 – 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44
  Numer ogłoszenia: 206334 – 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  05.06.2014 06.06.2014

  Numer ogłoszenia: 129375 – 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 45 z dnia 28.04.2014 r., Nr 46 z dnia 29.04.2014 r. i Nr 49 z dnia 21.05.2014 r.
  Numer ogłoszenia: 129375 – 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  09.04.2014 02.06.2014 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 125743 – 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 1) zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą (zieleń i mała architektura, ogrodzenie, drogi – utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych), 2) aranżacja i wyposażenie wnętrz: wykończenie, dekoracja zbiorników, technologia wykonania sztucznej skały, wyposażenie i aranżacja części ekspozycyjnych: miejsca siedzące dla zwiedzających i punkty informacyjne, 3) zieleń wewnętrzna
  Numer ogłoszenia: 125743 – 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  28.05.2014 r. 13.06.2014 r. do godz. 11:30 13.06.2014 r. o godz. 12:00 30.06.2014 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 179918 – 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014

  Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-mieszkalnym i w budynku hostelu męskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  23.04.2014 28.04.2014 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 88335-2014 z dnia 2014-04-23 r

  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 88335-2014 z dnia 2014-04-23 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) zmianę przeznaczenia pomieszczenia nr 3/5 na pokój nagrań na 2 piętrze budynku C, 2) wykonanie nowych drzwi wejściowych DZ1 do budynku B, 3) roboty dodatkowe nowej konstrukcji żelbetowej… Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  18.04.2014 r. 28.04.2014 r. do godz. 11:30 28.04.2014 r. o godz. 12:00 12.05.2014 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 134156 – 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

  Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  16.04.2014 r. do dnia 02.06.2014 r. do godz. 11:30 dnia 02.06.2014 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2014/S 075-129438

  Dostawa mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  31.03.2014 nie dotyczy nie dotyczy 04.04.2014 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 118760 – 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 27 z dnia 14.02.2013 r.; nr 29 z dnia 15.07.2013 r.; nr 31 z dnia 16.07.2013 r.; nr 34 z dnia 06.08.2013 r.; nr 35 z dnia […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  31.03.2014 r. 10.04.2014 r. do godz. 12:30 10.04.2014 r. godz. 13:00 22.04.2014 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 69097 – 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014

  Dostawa samochodu do transportu zwierząt dla potrzeb Centrum Cites, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum Cites na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  26.03.2014 r. 10.04.2014 r. do godz. 11:30 10.04.2014 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 101872 – 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Miastem Stołecznym Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń na dachu budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  20.02.2014 r. do dnia 28.02.2014 r. do godz. 11:30 dnia 28.02.2014 r. godz. 12:00 18.03.2014 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 60610 – 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 r.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach Porozumienia w sprawie zastęstwa inwestycyjnego zawartego pomiędzy Muzeum Historycznym m.st. Warszawy a Miastem Stołecznym Warszawa – Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: „Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta – etap I wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  07.02.2014 r. 24.02.2014 r. do godz. 11:30 24.02.2014 r. o godz. 12:00 21.03.2014 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 45160 – 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka“ przy ul. Korkowej 170“ na terenie dzielnicy Wawer.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  07.02.2014 r. do dnia 24.02.2014 r. do godz. 12:30 dnia 24.02.2014 r. o godz. 13:00 17.03.2014 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 45150 – 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6“ w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  09.12.2013 16.12.2013

  Numer ogłoszenia: 6353 – 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
  Numer ogłoszenia: 6353 – 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.12.2013 r. 16.12.2013 r. do godz. 9:30 16.12.2013 r. o godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 493970 – 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013

  Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  08.11.2013 r. do dnia 28.11.2013 r. do godz. 11:30 dnia 28.11.2013 r. godz. 12:00 20.12.2013 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 457728 – 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  07.11.2013 r. 15.11.2013 r. do godz. 11:30 15.11.2013 r. o godz. 12:00 15.11.2013 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 454432 – 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013

  Dostawa samochodu do transportu zwierząt dla potrzeb Centrum Cites, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum Cites na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  28.10.2013 r. 06.11.2013 r. do godz. 11:30 06.11.2013 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 438940 – 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013

  Dostawa zestawów do odchowywania piskląt, cieplarek dla ptaków z promiennikami podczerwieni (czerwone) i oprawami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  25.10.2013 r. 04.11.2013 r. do godz. 12:30 04.11.2013 r. o godz. 13:00 04.11.2013 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 436900 – 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013

  Dostawa samochodu do transportu zwierząt dla potrzeb Centrum Cites, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum Cites na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24 października 2013 r. do dnia 04 listopada 2013 r. do godz. 11:30 dnia 04 listopada 2013 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 433640 – 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013 r.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach Porozumienia w sprawie zastęstwa inwestycyjnego zawartego pomiędzy Muzeum Historycznym m.st. Warszawy a Miastem Stołecznym Warszawa – Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: „Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta – etap I”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  16.10.2013 23.10.2013 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 422808-2013 z dnia 2013-10-17 r.

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 02.09.2013 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia…

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.10.2013 r. 25.10.2013 r. do godz. 11:30 25.10.2013 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 422324 – 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013

  Dostawa zestawów do odchowywania piskląt, cieplarek dla ptaków z promiennikami podczerwieni (czerwone) i oprawami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  15.10.2013 30.10.2013 r. do godz. 11:30 30.10.2013 r. o godz. 12:00 08.11.2013 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 418730 – 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach Umowy o współpracę zawartej pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Miastem Stolecznym Warszawa-Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na: Wykonanie infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół eksponatu
  „Model Akwaporyny” zlokalizowanego na terenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  09.10.2013 r. 05.11.2013 r. do godz. 11:30 05.11.2013 r. o godz.12:00 06.12.2013 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 410900 – 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  30.09.2013 r. 10.10.2013 r. do godz. 10:30 10.10.2013 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 394916 – 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013

  Dostawa wraz z montażem wyposażenia sceny w pomieszczeniu auli w budynku C Instytutu Głuchoniemych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  23.09.2013 r. 08.10.2013 r. do godz. 11:30 08.10.2013 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 384204 – 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

  Wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej Na Bachusa w Warszawie przy ul. Bachusa 7, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.09.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. do godz. 11:30 dnia 30.09.2013 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 371516 – 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013 r.

  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni na części działki nr ew. 24/28 – terenu Ogrodu Saskiego oraz wymianie posadzki w Grobie Nieznanego Żołnierza w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  05.09.2013 r. do dnia 20.09.2013 r. do godz. 11:30 dnia 20.09.2013 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 360602 – 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  19.08.2013 r. 04.09.2013 r. do godz. 11:30 04.09.2013 r. o godz. 12:00 20.09.2013 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 333630 – 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

  czytaj więcej
  Status:
  rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 310004 – 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
  Dostawa sprzętu medycznego dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL.

  czytaj więcej
  Status:
  rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 312350 – 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013

  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
  Dostawa mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  16.07.2013 r. do dnia 24.07.2013 r. do godz. 11:30 dnia 24.07.2013 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 278638 – 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013 r.

  Dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.07.2013 r. 26.07.2013 r. do godz. 11:30 26.07.2013 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 271814 – 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  10.07.2013 r. 30.07.2013 r. do godz. 11:30 30.07.2013 r. do godz. 12:00 02.08.2013 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 269296 – 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  05 lipca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r. do godz. 11:30 dnia 15 lipca 2013 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 262726 – 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013 r.

  Dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  27.06.2013 r. do dnia 05.07.2013 r. do 11:30 dnia 05.07.2013 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 248672 – 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013

  Wykonanie usług inżynieryjnych związanych z osuszeniem zawilgoconej warstwy podposadzkowej na poziomie -2 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  08.05.2013 nie dotyczy nie dotyczy 20.05.2013 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 203398 – 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18 B z dnia 18.07.2012 r

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.05.2013 r. 27.05.2013 r. do godz. 11:30 27.05.2013 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 194290 – 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013

  Dostawa sprzętu medycznego dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.05.2013 r. 27.05.2013 r. do godz. 12:30 27.05.2013 r. o godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 194296 – 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013

  Dostawa mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  15.05.2013 r. Termin składania wniosków:24.05.2013 r. do godz. 11:30 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 190434 – 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.01.2013 r. 25.01.2013 r. do godz. 11:30 25.01.2013 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 21232 – 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013

  Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.12.2012 r. 24 stycznia 2013 r. do godz. 11:30 24 stycznia 2013 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 515258 – 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6“.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  05.12.2012 10.12.2012 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 264283 – 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w zakresie renowacji studzienki doświetlającej (remont murka MD-6) przy budynku D

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  06.12.2012 r. 21.01.2013 r. do godz. 11:30 21.01.2013 r. o godz. 12:00 07.02.2013 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu 2012/S 235-386689 z dnia 06.12.2012 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2012-11-27 2012-11-30 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 256417 – 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012

  Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z Protokołem Konieczności robót dodatkowych Nr 15/2012 z dnia 11.10.2012 r

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  05.12.2012 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 491594 – 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012

  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
  Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2012-09-24 2012-11-20 rozstrzygnięty

  Roboty budowlane 2012/S 230-377761

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego wykonania robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” – zgodnie z Protokołem Konieczności robót dodatkowych Nr 12/2012 z dnia 27.06.2012 r. oraz z dodatkowymi ustaleniami z dnia 14.09.2012 r. do ww. Protokołu.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  22.11.2012 r. 30.11.2012 r. do godz. 11:30 30.11.2012 r. o godz. 12:00 07.12.2012 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 465220 – 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012 r.

  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  19.11.2012 r. 27.11.2012 r. godz. 11:30 27.11.2012 r. godz. 12:00 ogłoszony

  Numer ogłoszenia: 457872 – 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012

  Dostawa wraz z montażem okapów do pomieszczeń kuchennych dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  31.10.2012 r. 09.11.2012 r. o goodz. 11:30 09.11.2012 r. o goodz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 428314 – 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

  Dostawa wraz z montażem wyposażenia stałego do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowej 11/13 w Warszawie – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  26.10.2012 r. Termin składania wniosków do dnia: 05.11.2012 r. do godz. 11:30 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: w dniu 27.11.2012 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 419620 – 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012

  Ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  23.10.2012 r. 31.10.2012 r. do godz. 12:30 31.10.2012 r. do godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 413124 – 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012

  Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń kuchni dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  19.10.2012 r. 31.10.2012 r. do godz. 11:30 31.10.2012 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 408858 – 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 r.

  Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2012-10-05 2012-10-12 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 404936 – 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających
  w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy
  Pl. Trzech Krzyży 4/6

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  11.10.2012 r. 22.10.2012 r. do godz. 11:30 22.10.2012 r. do godz. 12:00 30.10.2012 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 393790 – 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

  Dostawa mebli dla potrzeb Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2012-08-06 2012-10-04 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 386870 – 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 319018-2012 z dnia 2012-08-28 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18A z dnia 12.10.2011 r., Nr 21 z…

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.10.2012 r. 17.10.2012 r. godz. 11:30 17.10.2012 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 387856 – 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012

  Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  08.10.2012 r. Termin składania wniosków: do dnia 17.10.2012 r. do godz. 11:30 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: w dniu 06.11.2012 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 385842 – 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

  Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  03.10.2012 12.10.2012 r. o godz. 12:30 12.10.2012 r. o godz. 13:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 378614 – 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

  Dostawa wraz z montażem indywidualnie zaprojektowanych elementów wyposażenia stałego do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowej 11/13 w Warszawie – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  03.10.2012 r. do dnia 12.10.2012 r. do godz. 11:30 12.10.2012 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 378280 – 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

  Dostawa wyposażenia pomieszczeń jadalni oddziałowej i brudowników dla potrzeb Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej“.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.10.2012 15.10.2012 o godz. 10:30 15.10.2012 o godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 376832 – 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012

  Dostawa mebli medycznych dla potrzeb Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  25.09.2012 r. 12.10.2012 r. do godz. 9:30 12.10.2012 r. o godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 365066 – 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

  Dostawa i montaż wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  07.09.2012 r. Termin składania wniosków: do dnia 17.09.2012 r. do godz. 11:30 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: w dniu 10.10.2012 r. o godz. 12:00 18.09.2012 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 336558 – 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012

  Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  03.09.2012 r. 19.09.2012 r. godz.: 11:30 19.09.2012 r. godz: 12:00 31.10.2012 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 327840-2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

  Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  16.08.2012 r. 25.09.2012 r, godz. 11:30 25.09.2012 r. godz 12:00 08.10.2012 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2012/S 156-260635 z dnia

  Dostawa mebli dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.08.2012 r. 27.08.2012 r. godz. 11:30 27.08.2012 r. godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 293820 – 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012

  Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń kuchni dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.08.2012 r. do dnia 24.08.2012 r. do godz. 10:30 24.08.2012 r. godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 290058 – 2012; data zamieszczenia: 07.08.2012

  Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  30.07.2012 r. Termin składania wniosków: do dnia 07.08.2012 r. do godz. 11:30 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: w dniu 30.08.2012 r. o godz. 12:00 08.08.2012 r. unieważniony

  Numer ogłoszenia: 275942 – 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012

  Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  27.07.2012 r. 09.08.2012 r. do godz. 11:30 09.08.2012 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 274142 – 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  27.07.2012 r. 24.08.2012 r. do godz. 11:30 24.08.2012 r. godz. 12:00 31.08.2012 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 274164 – 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012 r.

  Wykonanie robót budowlano-montażowych rzeźby UNITY w Parku im. Marszałka Rydza Śmigłego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zainstalowanie rzeźby UNITY”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  26.07.2012 r. 10.08.2012 r. do godz. 11:30 10.08.2012 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 271806 – 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  2012-06-13 2012-06-25

  Numer ogłoszenia: 155579 – 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

  Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 9/2012 z dnia 27.02.2012 r., Nr 10/2012 z dnia 27.02.2012 r., Nr 11/2012 z dnia 11.04.2012 r

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2012-07-02 2012-07-20 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 264864 – 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012

  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 17 z dnia 20.07.2011 r. z poprawkami z dnia 02.04.2012 r
  Numer ogłoszenia: 264864 – 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.07.2012 r. 31.07.2012 r. do godz. 11:30 31.07.2012 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 255952 – 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

  Dostawa sprzętu multimedialnego, muzycznego oraz aparatów telefonicznych dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  16.07.2012 r. 30.07.2012 r. do godz. 11:30 30.07.2012 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 253110 – 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

  Dostawa akcesoriów kuchennych i sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  16.07.2012 24.07.2012 r. do godz: 11:30 24.07.2012 r. do godz: 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 252850 – 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

  Dostawa wyposażenia wnętrz w tym: karniszy, rolet, firan, bielizny pościelowej dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  13.07.2012 r. 30.07.2012 r. do godz. 12:30 30.07.2012 r. godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 250618 – 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012 r.

  Dostawa mebli do pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  13.07.2012 r. 25.07.2012 r. do godz. 12:30 25.07.2012 r. godz. 13:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 250580 – 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

  Dostawa wyposażenia łazienek oraz pralni dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  13.07.2012 27.07.2012 godz: 10:30 27.07.2012 godz: 11:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 250560 – 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

  Dostawa sprzętu ogrodowego, maszyny do czyszczenia posadzek oraz wyposażenia warsztatu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  13.07.2012 r. 27.07.2012 r. godz. 11:30 27.07.2012 r. godz. 12:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 250444 – 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

  Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej
  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.06.2012 r. 18.07.2012 r. do godz. 11:30 18.07.2012 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 228034 – 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012

  Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad i usterek w budynkach F,G,H,I Centrum Alzheimera – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  26.06.2012 r. 09.07.2012 r. do godz. 11:30 09.07.2012 r. do godz. 12:00 17.07.2012 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 221768-2012, data zamieszczenia 26.06.2012 r.

  Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ulicy Brzozowej 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  04.06.2012 r. 25.06.2012 r. do godz. 11:30 25.06.2012 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 186582 – 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  01.06.2012 r. 11.06.2012 r. godz. 11:30 11.06.2012 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 183392 – 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012

  Dostawa wraz z montażem pralek półprzemysłowych i chłodziarek dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.05.2012 r. Termin składania wniosków: 21.05.2012 r. do godz. 11:30 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 11.06.2012 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 150246 – 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012

  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.04.2012 r. 26.04.2012 r. do godz. 13:30 26.04.2012 r. o godz. 14:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 114960 – 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012 r.

  Dostawa pościeli, koców, ręczników i ścierek dla potrzeb Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.04.2012 r. 26.04.2012 r. do godz. 12:30 26.04.2012 r. o godz. 13:00 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 114688 – 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012

  Dostawa wraz z montażem pralek półprzemysłowych i chłodziarek dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.04.2012 r. 26.04.2012 r. do godz. 11:30 26.04.2012 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 82583 – 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012

  Dostawa mebli dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  26.03.2012 r. 10.04.2012 r. do godz. 11:30 10.04.2012 r. o godz. 12:00 20.04.2012 r. rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 93596 – 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012

  Dostawa oraz montaż karniszy, rolet oraz zawieszenie firanek w pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierkowskiej”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2012-03-16 2012-03-19 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 66407 – 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012

  Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z Protokołem konieczności Nr 6 z dnia 09 lutego 2012 r. na roboty dodatkowe
  Numer ogłoszenia: 66407 – 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2012-02-16 2012-02-20 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 41847 – 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 08.02.2012 r
  Numer ogłoszenia: 41847 – 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2012-01-26 2012-01-31 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 28243 – 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012

  Warszawa: Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją nowego usytuowania centrali wentylacyjnej wraz z dostosowaniem przebiegu kanałów wentylacyjnych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
  Numer ogłoszenia: 28243 – 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2012-01-26 2012-01-31 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 23711 – 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012

  Warszawa: Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją węzła cieplnego i sieci cieplnej w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
  Numer ogłoszenia: 23711 – 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  2012-01-16 nie dotyczy nie dotyczy 2012-01-18 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 19159 – 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012

  Warszawa: Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 roku nad realizacją robót budowlanych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
  Numer ogłoszenia: 19159 – 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  20 stycznia 2012 r. 23 lutego 2012 r. godz: 11:30 23 lutego 2012 r. godz: 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 19654 – 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012

  Dostawa systemu monitoringu wraz z montażem i uruchomieniem w obiekcie Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej

  czytaj więcej
  Status:
  rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 336389 – 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 326731-2011 z dnia 2011-12-12 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie instalacji elektrycznych w projektorni kina, 2) wykonanie przebudowy tablicy głównej istniejącej kolidującej z kanałem wentylacyjnym N20/W20, 3) usunięcie kolizji istniejących…

  czytaj więcej
  Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  20 grudnia 2011 r. godz. 11:30 20 grudnia 2011 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących pionów hydrantowych w kondygnacjach nadziemnych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2011-12-09 2011-12-15 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 336371 – 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 420652-2011 z dnia 2011-12-12 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty budowlane: a) Wykonanie wentylacji wnęki podłogowej w sali zniszczeń; b) Wzmocnienie konstrukcji stalowej świetlika dodatkowymi belkami I 200; c) Rozebranie na antresoli części…

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.12.2011 r. 09.01.2012 r. godz. 11:30 09.01.2012 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 414004 – 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011

  Dokończenie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  2011-11-23 2011-11-28

  Numer ogłoszenia: 317903 – 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 397890-2011 z dnia 2011-11-25 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 12.10.2011 r. Zakres…

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  25.11.2011 r. 05.12.2011 r. do godz. 11:30 05.12.2011 r. godz. 12:00 07.12.2011 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 398240 – 2011 z dnia 25.11.2011 r.

  Dostawa urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2011-10-31 2011-11-09 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 375408 – 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011

  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 360270-2011 z dnia 2011-11-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 16 z dnia 22.06.2011 r. Zakres… Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  2011-09-09 2011-09-14

  Numer ogłoszenia: 286047 – 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011

  Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z Protokołem konieczności nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r
  Numer ogłoszenia: 286047 – 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02 listopada 2011 r. Termin składania wniosków: 10.11.2011 r. do godz.11:30 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 29.11.2011 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 361294-2011

  Świadczenie usługi ochrony budynku położonego przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.10.2011 r. 28.10.2011 r. do godz. 10:30 28.10.2011 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Dostawa urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.10.2011 28.10.2011 godz. 11:30 28.10.2011 godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Dostawa urządzeń i akcesoriów oświetlenia technologicznego, urządzeń do instalacji monitoringu CCTV wraz z ich montażem do istniejącej instalacji dla potrzeb podłączenia dostarczonych urządzeń w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2011-09-23 2011-10-03 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 262565 – 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 309414-2011 z dnia 2011-09-28 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na… Warszawa: wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  2011-07-26 nie dotyczy 2011-09-09 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 285570 – 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 7 z dnia 02.02.2011 r., Nr 8 z dnia 14.03.2011 r., Nr 9 z dnia 16.03.2011 r., Nr 13 z dnia 06.04.2011 r. oraz Nr 14 z dnia 18.05.2011 r
  Numer ogłoszenia: 285570 – 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2011-07-25 2011-08-01 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 241044 – 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 14 z dnia 4 maja 2011 r. i Nr 15 z dnia 11 maja 2011 r.
  Numer ogłoszenia: 241044 – 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2011-07-27 2011-07-28 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 227576 – 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

  Warszawa: Pełnienie dalszego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
  Numer ogłoszenia: 227576 – 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2011--06-17 2011-07-04 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia 2011/S 132-218507

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego wykonania robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 12 z dnia 18.03.2011 r.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2011-06-27 2011-07-01 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 189723 – 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011

  Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej wykonawczej dla budynku B (modlitewni) oraz dla zabezpieczenia nowoodkrytych reliktów piwnic od strony ściany północnej modlitewni (CZĘŚĆ I) oraz projekt zamienny konstrukcji fundamentów z uwzględnieniem szczegółowego projektu podbicia dla budynku AA, AB, AC (CZĘŚĆ II) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie
  Numer ogłoszenia: 189723 – 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2010-12-17 2011-12-21 2011-12-21 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 185369 – 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 1 z dnia 27.08.2010 r., Nr 2 z dnia 30.08.2010 r., Nr 3 z dnia 04.11.2010 r. oraz Nr 4 z dnia 23.11.2010 r Numer ogłoszenia: 185369 – 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.06.2011 29.06.2011 godz. 11:30 29.06.2011 godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 156956 – 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011

  Dostawa oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2011-06-03 2011-06-07 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 145286-2011; data zamieszczenia: 06.06.2011

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych nr 31 z dnia 26.05.2011 r
  Numer ogłoszenia: 152782 – 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2011-05-11 2011-05-13 2011-05-13 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 143705 – 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 9 z dnia 07.01.2011 r., Nr 10 z dnia 18.01.2011 r., Nr 11 z dnia 03.02.2011 r
  Numer ogłoszenia: 143705 – 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2011-05-04 2011-05-12 2011-05-12 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia:130083-2011; data zamieszczenia: 2011-05-05 r.

  Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 14 z dnia 28.03.2010 r

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2011-04-29 2011-05-18 11:30 2011-05-18 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 97398 – 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011

  Wykonanie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2011-04-15 2011-04-18 2011-04-18 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia:122383 – 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 10 z dnia 01 lutego 2011 r
  Numer ogłoszenia: 122383 – 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  2011-04-07 2011-04-12 2011-04-12 2011-04-12 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia:122391 – 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 9 z dnia 11 stycznia 2011 r
  Numer ogłoszenia: 110783 – 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2011-04-05 2011-04-19 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 90288 – 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie, zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych nr 30 z dnia 18.03.2011 r
  Numer ogłoszenia: 90288 – 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2011-03-30 2011-03-31 2011-03-31 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 109581 – 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011

  Warszawa: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie
  Numer ogłoszenia: 109581 – 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2011-03-09 2011-03-29 11:30 2011-03-29 12:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 77677 – 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011

  Warszawa: Zaprojektowanie technologii zbiornika paludaryjnego i wykonanie przebudowy obiektu na potrzeby paludarium w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
  Numer ogłoszenia: 77677 – 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  23.02.2011 nie dotyczy nie dotyczy 25.02.2011 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 31750 – 2011

  Warszawa: Pełnienie dalszego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
  Numer ogłoszenia: 31750 – 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011

  czytaj więcej

  Numer ogłoszenia: 52743 – 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011

  Warszawa: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w obiekcie przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-09-09 2010-09-20 rozstrzygnięty

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008- zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych – uzupełniających Nr 2 z dnia 19 lipca 2010 r
  Numer ogłoszenia: 261097 – 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2010-11-03 2010-12-15 11:30:00 2010-12-15 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia 2010/S 213-326977

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę szpitala wraz z lądowiskiem dla śmigłowców w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2010-12-06 2011-01-05 11:30:00 2011-01-05 12:00:00 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 397010 – 2010

  Wykonanie obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  2010-11-25 2010-12-10 11:30:00 2010-12-10 12:00:00 2010-12-22 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 383062 – 2010

  Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  2010-11-19 unieważniony

  Numer ogłoszenia: 330777 – 2010

  Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  czytaj więcej
  Status:
  rozstrzygnięty

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dostawa systemu serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta”. Nr sprawy: RZP-II-WI/70/DZP-1/2010 Warszawa, dn. 13 grudnia 2010 r.

  czytaj więcej