niedziela, 17 października 2021

Zamówienia publiczne do 30 tys euro

  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  03-11-2020 19-11-2020 rozstrzygnięty

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 03-11-2020

  Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert – pobierz plik

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  28-08-2020 18-09-2020 rozstrzygnięty

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 28-08-2020 r.

  Zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na pięć stanowisk oraz do serwisu  informacji o podmiotach gospodarczych na trzy stanowiska na okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  18.03.2020 03.04.2020 godz. 12 03.04.2020 godz. 12:30 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18.03.2020 r.

  Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.01.2020 r. 20.01.2020 r. do godz. 10:00 20.01.2020 r. ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.01.2020 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  29.11.2019 r. 11.12.2019 r. do godz. 10:00 11.12.2019 r. 31.12.2019 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29.11.2019 r.

  Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  01.10.2019 r. 09.10.2019 r. do godz. 10:00 09.10.2019 r. 10.10.2019 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 01.10.2019 r.

  Dostawa i montaż platform prostoliniowych przyschodowych dla niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – etap II”.
  DZP-1.260.47.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  26.09.2019 r. 03.10.2019 r. do godz. 10:00 31.10.2019 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty 26.09.2019 r.

  Przygotowanie analizy efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA”.
  DZP-1.260.46.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  20.09.2019 r. 27.09.2019 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 20.09.2019 r.

  Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  12.09.2019 r. 27.09.2019 r. do godz. 10:00 25.09.2019 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.09.2019 r.

  Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.
  DZP-1.260.39.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  29.04.2019 r. 08.05.2019 r. do godz. 10:00 16.05.2019 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29.04.2019 r.

  Dostawa pomocy dydaktycznych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – Etap II”
  DZP-1.260.15.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  19.03.2019 r. 27.03.2019 r. do godz. 9:00 05.04.2019 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19 marca 2019 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II,
  DZP-1.260.8.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  12.03.2019 20.03.2019 27.12.2019 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.03.2019

  Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  25.02.2019 r. 05.03.2019 r. do godz 10:00 19.03.2019 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 25.02.2019 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”
  DZP-1.260.6.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  17.01.2019 r. 24.01.2019 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 17.01.2019 r.

  Wykonanie rozbiórki zabudowań wraz z ogrodzeniem położonych w Warszawie, Dzielnicy Wilanów, przy ul. Sytej 187, na działce ewidencyjnej nr 14 z obrębu 1-06-04.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  04.12.2018 r. 12.12.2018 r. do godz. 11:30 28.12.2018 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 04 grudnia 2018 r.

  Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze”
  DZP-1.260.58.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  08.11.2018 r. 16.11.2018 r. do godz. 12:00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 07.11.2018 r.

  Wykonanie rozbiórki zabudowań wraz z ogrodzeniem położonych w Warszawie, Dzielnicy Wilanów, przy ul. Sytej 187, na działce ewidencyjnej nr 14 z obrębu 1-06-04

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  23.10.2018 r. 31.10.2018 r. do godz. 11:00 13.11.2018 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 23 października 2018 r.

  Dostawa wyposażenia multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  09.10.2018 r. 16.10.2018 r. do godz. 9:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.10.2018 r.

  Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze ew. 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”.
  DZP-1.260.49.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  13.09.2018 r. 21.09.2018 r. do godz.: 11:00 01.10.2018 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.09.2018 r.

  Dostawa wyposażenia multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”,
  DZP-1.260.26.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  03.09.2018 r. 10.09.2018 r. do godz. 9:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03.09.2018r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  23.08.2018 r. 30.08.2018 r. do godz. 9:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 23.08.2018 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  10.08.2018 r. 29.08.2018 r. do godz. 09:00 29.08.2018 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 10.08.2018 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.07.2018r. 18.07.2018r. do godz. 9:00 18.07.2018r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.07.2018 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II” DZP-1.260.21.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.06.2018 r. 22.06.2018 r. do godz. 09:00 22.06.2018 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.06.2018 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7” – prace przygotowawcze.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.03.2018 19.03.2018 19.03.2018 rozstrzygnięty

  Nr sprawy RZP-I-WB/30/EFN-1/2018

  Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2017-11-06 2017-11-17 do godz 12:00 rozstrzygnięty

  Nr sprawy RZP-I-WB/124/EFN-1/2017

  Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.10.2017 r. 02.11.2017 r. do godz. 11:00 02.11.2017 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.10.2017 r.

  Opracowanie programu prac konserwatorskich malowidła ściennego w budynku „B” Muzeum Warszawskiej Pragi – Warszawa ul. Targowa 50/52, w ramach zadania „Wstępne badania oraz sporządzenie koniecznej dokumentacji dla potrzeb zachowania zabytkowego malarstwa ściennego w Modlitewni Muzeum Warszawskiej Pragi”.
  DZP-1.260.56.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  03.10.2017 r. 11.10.2017 r. do godz. 10:00 11.10.2017 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03.10.2017 r.

  Dostawa elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia:
  31.07.2017 04.08.2017 r. do godz. 10:00 04.08.2017 r.

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 31 lipca 2017 r.

  dostawę Routera dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  26.07.2017 r. 03.08.2017 r. do godz. 10:00 ogłoszony

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 26 lipca 2017 r.

  Wykonanie waloryzacji zieleni dla części (ok. 0,42 ha) działki ew. nr 83/4, obręb 4-13-06, dzielnica Praga Północ, Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
  DZP-1.260.40.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  19.07.2017 r. Termin składania wniosków: do dnia 28.07.2017 r. do godz. 12:00 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z dnia 19.07.2017 r.

  Opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie.
  DZP.1.260.38.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  25.05.2017 r. 02.06.2017 r. do godz.10:00 12.06.2017 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 25.05.2017 r.

  Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym” w Warszawie
  DZP-1.260.26.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.04.2017 r. 24.04.2017 r. do godz. 10:00 24.04.2017 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.04.2017 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2017-03-08 2017-03-17 12:00 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.03.2017

  Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  11.01.2017 r. 19.01.2017 r. do godz. 11:00 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.01.2017 r.

  Analiza możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
  DZP-1.260.2.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  20.12.2016 r. 29.12.2016 r. do godz. 11:00 05.01.2017 r. rozstrzygnięty

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 20.12.2016 r.

  Wykonanie wycinki części nadziemnej drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
  DZP-1.260.65.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2016-12-09 2016-12-15 2016-12-15 rozstrzygnięty

  Zakup i dostawa materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  2016-11-10 rozstrzygnięty

  Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  14.10.2016 r. 24.10.2016 r. do godz. 10:00 24.10.2016 r. 26.10.2016 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty

  Dostawa sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  20.06.2016 r. Termin składania wniosków: 28.06.2016 r. do godz. 12:30 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z dn. 20.06.2016 r.

  Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.
  DZP-1.260.27.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  14.04.2016 19.04.2016 19.04.2016 4.05.2016 rozstrzygnięty

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 14.04.2016 r.

  wykonanie dokumentacji projektowo przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

  DZP-1.260.12.2016.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07-03-2016 10-03-2016 r. godz. 12.00 10-03-2016 rozstrzygnięty

  Zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero oraz materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek, kalkulatorów i faksów

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-312-44-11; fax. 22-312-44-90) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.12.2015 r. 08.01.2016 r. do godz. 09:00 08.01.2016 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29.12.2015 r.

  Dostawa i montaż urządzeń technologicznych i wyposażenia kuchni dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  27.11.2015 r. 07.12.2015 r. do godz. 9:00 07.12.2015 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 27.11.2015 r.

  Dostawa kamery do monitoringu bramy wjazdowej dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  26.11.2015 r. do dnia 04.12.2015 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 26.11.2015 r.

  Dostawa sprzętu elektronicznego biurowego dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  26.11.2015 r. 04.12.2015 r. do godz. 09:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 26 listopada 2015 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb weterynarii Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  24.11.2015 r. 02.12.2015 r. do godz. 10:00 09.12.2015 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24 listopada 2015 r.

  Dostawa kosiarki i odśnieżarko – zamiatarki dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  24.11.2015 r. 02.12.2015 r. do godz. 9:00 10.12.2015 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24 listopada 2015 r.

  Dostawa systemu monitoringu wolier dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.10.2015 r. 04.11.2015 r. do godz.: 09:00 04.11.2015 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29.10.2015 r.

  Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie Decyzji Nr 154/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.116.2015.BWI) z 09.06.2015 r. oraz usunięcie wraz z karczowaniem (frezowaniem pni) drzew, krzewów i wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie Decyzji Nr 310/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r., Nr 322/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r. wydanych dla Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  10.09.2015 r. 16.09.2015 r. do godz. 10:00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 10.09.2015 r.

  Dostawa wyposażenia zbiornika słodkowodnego – Amazonia obsada ryb, dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  10.09.2015 r. 16.09.2015 r. do godz. 09:00 16.09.2015 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 10.09.2015 r.

  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie studni głębinowej zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 Porozumienia zawartego w dniu 02.04.2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Onkologii oraz Wojewodą Mazowieckim (dla potrzeb Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz przeprowadzenie czynności formalno-prawnych związanych ze zmianą statusu istniejącej studni głębinowej 2A na rzecz Szpitala Południowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  25.06.2015 r. do dnia 01.07.2015 r. do godz. 9:00 10.07.2015 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 25.06.2015 r.

  Usunięcie drzew i krzewów oraz przesadzenie krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  11.06.2015 r. do dnia 19.06.2015 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.06.2015 r.

  Dostawa wyposażenia służącego rehabilitacji zwierząt dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  22.05.2015 r. 29.05.2015 r. do godz. 09:00 29.05.2015 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 22.05.2015 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia dla potrzeb paludarium w ramach zadania pn.: ”Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.04.2015 r. 21.04.2015 r. do 10:00 21.04.2015 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.04.2015 r.

  Modernizacja zewnętrznej sieci hydrantowej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  27.03.2015 r. do dnia 10.04.2015 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 27 marca 2015 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  19.03.2015 r. do dnia 27.03.2015 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19.03.2015 r.

  Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych al. Reymonta 16” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  11.03.2015 r. do dnia 18.03.2015 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.03.2015 r.

  Dostawa specjalistycznych elementów wyposażenia dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  05.03.2015 r. do dnia 16.03.2015 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 05 marca 2015 r.

  Dostawa defibrylatora i fantomów do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  25 lutego 2015 r. 2 marca 2015 r. do godz. 9:00 05.03.3015 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 25 lutego 2015 r.

  Dostawa sprzętu biurowego dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  06.02.2015 r. do dnia 13.02.2015 r. do godz. 10:00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 06.02.2015 r.

  Dostawa specjalistycznych elementów wyposażenia dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  16.12.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 16 grudnia 2014 r.

  Wymiana windy towarowej wraz z pracami przygotowawczymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  05.12.2014 r. do dnia 10.12.2014 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 05 grudnia 2014 r.

  Dostawa elementów nagłośnienia do pomieszczeń kawiarni w Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  03.12.2014 r. do dnia 08.12.2014 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03 grudnia 2014 r.

  Dostawa niespecjalistycznych elementów wyposażenia dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  03.12.2014 r. do dnia 08.12.2014 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03 grudnia 2014 r.

  Dostawa niszczarek do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  03.12.2014 r. 08.12.2014 r. do godz: 09:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03 grudnia 2014 r.

  Dostawa tabliczek i ramek do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  03.12.2014 r. do dnia 08.12.2014 r. do godz. 10:00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03 grudnia 2014 r.

  Dostawa elementów wyposażenia wnętrz do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  21.11.2014 r. do dnia 01.12.2014 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 21 listopada 2014 r.

  Dostawa i montaż rolet i zasłon do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  2014-11-20 2014-12-01 2014-12-01 rozstrzygnięty

  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2017

  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2017.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  19.11.2014 r. do dnia 26.11.2014 r. do godz. 11:00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19.11.2914 r.

  Dostawa specjalistycznych elementów wyposażenia dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  14.11.2014 r. do dnia 21.11.2014 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14 listopada 2014 r.

  Dostawa aparatury do filtrowania i oczyszczania wody dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  14.11.2014 r. 19.11.2014 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.11.2014 r.

  Dostawa literatury fachowej dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  12.11.2014 r. 01.12.2014 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.11.2014 r.

  Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F,G,H,I Centrum Alzheimera.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  24.10.2014 r. 29.10.2014 r. do godz. 09:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.10.2014 r.

  Wykonanie robót budowlanych dotyczących kontroli dostępu i systemu telewizji przemysłowej CCTV (okablowanie) do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  24.10.2014 r. do dnia 29.10.2014 r. do godz. 9:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.10.2014 r.

  Dostawa specjalistycznego stołu do pracowni konserwacji papieru dla Muzeum Warszawskiej Pragi, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  17.10.2014 r. do dnia 23.10.2014 r. do godz. 9:00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 17 października 2014 r.

  Wykonanie robót budowlanych dotyczących kontroli dostępu i systemu telewizji przemysłowej CCTV (okablowanie) do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  16.10.2014 r. do dnia 23.10.2014 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 16 października 2014 r.

  Dostawa sprzętu multimedialnego oraz tablic dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  11.09.2014 r. 15.09.2014 r. do godz. 10:00 16.09.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.09.2014 r.

  Dostawa pojazdów i urządzeń inwalidzkich dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  27.08.2014 r. 02.09.2014 r. do godz. 10:00 09.09.2014 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 27.08.2014 r.

  Dostawa pojazdów i urządzeń inwalidzkich dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  27.08.2014 r. 03.09.2014 r. do godz. 09:00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 27.08.2014 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  13.08.2014 r. 27.08.2014 r. do godz. 09:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.08.2014 r.

  Wykonanie zabezpieczenia terenu przy Muzeum Historii Żydów Polskich.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  12.08.2014 r. 18.08.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.08.2014 r.

  Dostawa systemu bibliotecznego wraz ze szkoleniem dla Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  08.08.2014 r. do dnia 21.08.2014 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.08.2014 r.

  Dostawa systemu monitorowania temperatury i wilgotności w salach ekspozycyjnych i pomieszczeniach magazynowych obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  05.08.2014 r. 14.08.2014 r. do godz. 10:00 14.08.2014 r. 21.08.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 05.08.2014 r.

  Dostawa, montaż i uruchomienie depozytora kluczy dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  01.08.2014 r. 07.08.2014 r do godz. 09:00 07.08.2014 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 01.08.2014 r.

  Dostawa systemu bibliotecznego wraz ze szkoleniem dla Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  01.08.2014 r. 07.08.2014 r. do godz. 09:00 07.08.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 01.08.2014 r.

  Dostawa oprogramowania do multimedialnej ewidencji, archiwizacji i prezentacji zbiorów muzealnych dla Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  28.07.2014 r. 04.08.2014 r. godz. 10:00 20.08.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 28 lipca 2014 r.

  Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem centrali telefonicznej dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.07.2014 30.07.2014 r. do godz. 09:00 30.07.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.07.2014 r.

  Dostawa wyposażenia do pomieszczeń sanitarno-socjalnych dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  24.07.2014 r. 30.07.2014 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.07.2014 r.

  Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zabezpieczenia przed kradzieżą dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  18.07.2014 r. 25.07.2014 r. do godz. 11:30 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do zlożenia oferty z dnia 18 lipca 2014 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej kontroli dostępu do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  08.07.2014 r. 15.07.2014 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08 lipca 2014 r.

  Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.06.2014 r. 30.06.2014 r. do godz: 09:00 30.06.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24 czerwca 2014 r.

  Wykonanie naklejek informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu „Centrum CITES” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.06.2014 r. 06.06.2014 r. do godz. 09:00 06.06.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 02 czerwca 2014 r.

  Wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  30.05.2014 r. 04.06.2014 r. do godz: 11:00 04.06.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 30 maja 2014 r.

  Dostawa wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  30.05.2014 r. 05.06.2014 r. do godz: 09:00 05.06.2014 r. 09.06.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 30 maja 2014 r.

  Wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  29.05.2014 r. 04.06.2014 r. do godz. 9:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29 maja 2014 r.

  Wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy obiekcie Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  27.05.2014 r. do dnia 02.06.2014 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 27 maja 2014 r.

  Dostawa sprzętu RTV i multimedia, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  27.05.2014 r. 02.06.2014 r. do godz: 09:00 02.06.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 27 maja 2014 r.

  Dostawa mebli i wyposażenia dla potrzeb Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Termin składania ofert: Status:
  2014-04-16 godzina 12:00 rozstrzygnięty

  Roboty budowlane na terenie siedziby SZRM.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 24 kwietnia 2014 r. Nr sprawy: RZP/I/WB/32/EFN-1/2014 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane na terenie siedziby SZRM, przy ul. Senatorskiej 29/31 polegające na: wymianie części okien na II p w budynku siedziby SZRM.; wymianie wykładzin podłogowych w pomieszczeniach nr 2, 2a, 2b, 4, 21 i w korytarzu […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  18.04.2014 r. 25.04.2014 r. do godz: 09:00 25.04.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18 kwietnia 2014 r.

  Dostawa siatek na obrazy oraz siatki podsufitowej do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  18.04.2014 r. 29.04.2014 r. do godz: 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18 kwietnia 2014 r.

  Dostawa sprzętu AGD, RTV i multimedia, pojazdu elektrycznego, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.04.2014 r. 23.04.2014 r. do godz: 09:00 23.04.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 17 kwietnia 2014 r.

  Dostawę wyposażenia AGD dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.04.2014 r. 22.04.2014 r. do godz: 09:00 22.04.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 15 kwietnia 2014 r.

  Dostawa wyposażenia multimedialnego i cyfrowego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.04.2014 r. 17.04.2014 r. do godz. 09:00 17.04.2014 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11 kwietnia 2014 r.

  Dostawa wyposażenia przenośnego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  28.03.2014 r. 07.04.2014 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 28 marca 2014 r.

  Dostawa infokiosku wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  06-02-2014 14-02-2014 10:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie

  zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  29.11.2013 r. 05.12.2013 r. do godz. 11:00 10.12.2013 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29 listopada 2013 r.

  Wykonanie naklejek informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu „Ptasiego Azylu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.11.2013 r. 05.12.2013 r. do godz: 10:00 05.12.2013 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29.11.2013 r.

  Dostawa wyposażenia dotyczącego oznakowania i elementów wizualizacji dla Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  14.11.2013 r. 20.11.2013 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.11.2013 r.

  Wykonanie robót budowlanych polegających na zastępczym usunięciu wad i usterek w budynku F,G,H,I Centrum Alzheimera

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  13.11.2013 r. 19.11.2013 r. do godz. 10:00 19.11.2013 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.11.2013 r.

  Wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia
  w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji dla inwestycji pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  06.11.2013 r. 12.11.2013 r. do godz. 10:00 12.11.2013 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 06.11.2013 r.

  Dostawa wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  06.11.2013 r. 12.11.2013 r. do godz. 11:00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 06.11.2013 r.

  Dostawa infokiosku wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  08.10.2013 r. 14.10.2013 r. do godz. 10:00 14.10.2013 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.10.2013 r.

  Wykonanie usługi oznaczenia graficznego szklanych ścianek działowych zgodnie z zaleceniami PINB w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.09.2013 r. 20.09.2013 r. do godz. 11:00 20.09.2013 r. ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12 września 2013 r.

  Dostawa narzędzi i rowerów dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  12.09.2013 r. 19.09.2013 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12 września 2013 r.

  Dostawa sprzętu ochronnego dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  11.09.2013 r. 18.09.2013 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.09.2013 r.

  Dostawę wyposażenia kuchni Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  11.09.2013 r. 19.09.2013 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11 września 2013 r.

  Dostawa wyposażenia wolier w Ptasim Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  11.09.2013 r. 19.09.2013 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11 września 2013 r.

  Dostawa klatek i transporterów dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.09.2013 r. 20.09.2013 r. do godz.: 10:00 20.09.2013 r. ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.09.2013 r.

  Dostawa karmideł dla ptaków dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  22.08.2013 r. 28.08.2013 r. do godz: 10:00 28.08.2013 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 22 sierpnia 2013 r.

  Wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  05.08.2013 r. do dnia 12.08.2013 r. do godz. 12:00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 05 sierpnia 2013 r.

  Wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  01.07.2013 r. do dnia 05.07.2013 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 01.07.2013 r.

  Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia do szatni parteru budynku D Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  21.06.2013 r. 27.06.2013 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 21 czerwca 2013 r.

  Zasypanie fosy znajdującej się przy budynku Muzeum Historii Żydów Polskich od strony Pomnika Bohaterów Getta żwirem, zgodnie z zaleceniami PINB – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  21.06.2013 r. 26.06.2013 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 21.06.2013 r.

  Dostawa i montaż dwóch podestów drewnianych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich zgodnie z zaleceniami PINB-u – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  05.06.2013 r. 11.06.2013 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 05 czerwca 2013 r.

  Dostawa i montaż rolet w pomieszczeniach Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek rehabilitacji krajowych ptaków chronionych Ptasi Azyl”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  28.05.2013 r. 04.06.2013 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 28 maja 2013 r.

  Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  18.04.2013 r. 24 kwietnia 2013 r. do godz, 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18 kwietnia 2013 r.

  Dostawa wyposażenia sprzętu RTV, multimedialnego i AGD dla obiektu Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2013-04-02 2013-04-12 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 146490 – 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

  : Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 23 z dnia 10.10.2012 r.
  Numer ogłoszenia: 146490 – 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  2013-03-13 2013-03-19 do godziny 11:00 2013-03-19 - 12:00 2013-03-19 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13 marca 2013 roku.

  Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych tonerów i tuszy do drukarek komputerowych.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  06.03.2013 r. 12.03.2013 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 06 marca 2013 r.

  Ekspertyza konserwatorska dla wzmocnienia strukturalnego cegły pod malowidłem ściennym w modlitewni żydowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  21.12.2012 r. 04.01.2013 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 21 grudnia 2012 r.

  Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  2012-12-20 2012-12-21 godz. 12.00 2012-12-21 rozstrzygnięty

  Zakup prasy w 2013 r., do użytku w SZRM, przy ul. Senatorskiej 29/31, w Warszawie

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-454; fax.: 22/31-24-412) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup prasy w 2013 r., do użytku w SZRM, przy ul. Senatorskiej 29/31, w Warszawie

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  12.12.2012 r. 14.12.2012 r. do godz. 14:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.12.2012 r.

  Dostawa biurowego urządzenia drukującego i skanującego w kolorze dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  04.12.2012 r. do dnia 07.12.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 04 grudnia 2012 r.

  Zakup 140-stanowiskowej licencji ESET Smart Security Business Edition Client oraz aktualizację baz antywirusowych przez okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Warszawy.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2012-11-28 2012-12-04 godz. 11.30. rozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE O WYBORZE / ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 28 listopada 2012r.

  Dostawę energii elektrycznej i usługę dystrybucji dla nieruchomości, przy ul. Sytej 192, w Warszawie

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2012-11-28 2012-12-04 godz. 11.30 rozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE O WYBORZE / ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 28 listopada 2012 r.

  Dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla nieruchomości, przy ul. Sytej 185, w Warszawie

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  27.11.2012 r. 30.11.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 27 listopada 2012 r.

  Wykonanie badań geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  26 listopada 2012 r. do dnia 29 listopada 2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 26 listopada 2012 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów w Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  21.11.2012 r. do dnia 26.11.2012 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 21 listopada 2012 r.

  Dostawa i montaż tabliczek i paneli informacyjnych wraz z napisami w Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  21.11.2012 r. do dnia 26.11.2012 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 21 listopada 2012 r.

  Dostawa i montaż rolet dla potrzeb Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  21.11.2012 r. do dnia 26.11.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia Oferty z dnia 21.11.2012 r.

  Dostawa sprzętu multimedialnego dla potrzeb Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  14.11.2012 r. do dnia 19.11.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14 listopada 2012 r.

  Dostawa, wdrożenie oraz obsługa i aktualizacja oprogramowania przez okres 24 miesięcy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  30.10.2012 r. do dnia 06.11.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 30.10.2012 r.

  Wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  30.10.2012 r. 06.11.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 30 października 2012 r.

  Wykonania plakietek informacyjnych do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6” .

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  02.10.2012 r. 08.10.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 02.10.2012 r.

  Dostawa wózków podnośników hydraulicznych do przewozu pacjentów przystosowanych do wanny podnoszonej dla potrzeb Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  2012-08-29 2012-09-03

  Numer ogłoszenia: 206061 – 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012

  Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z Protokołem Konieczności robót dodatkowych Nr 13/2012 z dnia 27.07.2012 r Numer ogłoszenia: 206061 – 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  19.09.2012 r. 25.09.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19 września 2012 r.

  Wykonanie plakietek informacyjnych do oznakowania wyposażenia zakupionego do budynku Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  12.09.2012 r. 17.09.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.09.2012 r.

  Dostawa 10 szt. klimatyzatorów przenośnych dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  07.09.2012 r. 12.09.20102 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 07.09.2012 r.

  Dostawa sprzętu elektronicznego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  27.07.2012 r. 03.08.2012 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złozenia oferty z dnia 27.07.2012 r.

  Dostawa wyposażenia kuchni i jadalni dla potrzeb Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  23.07.2012 r. 26.07.2012 r. do godz. 10:00 30.07.2012 r. ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 23 lipca 2012 r.

  Świadczenie usługi ochrony fizycznej budynków wraz z wyposażeniem położonych przy ul. Chlubnej 9 A, B, C, D w Warszawie i przynależnym terenem – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  17.07.2012 r. 24.07.2012 r. do godz. 11:00 31.07.2012 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 17.07.2012 r.

  Dostawa urządzeń oświetleniowych i elektrycznych dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  16.07.2012 r. 23.07.2012 r. do godz. 11:00 31.07.2012 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 16.07.2012 r.

  Dostawa sprzętu biurowego dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  16.07.2012 23.07.2012 r. do godz: 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 16.07.2012 r.

  Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń kaplicy dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  06.06.2012 r. 14.06.2012 r. godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 06 czerwca 2012 r.

  Wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji klatki schodowej w obiekcie przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

  czytaj więcej
  Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  2012-05-29 do godz. 15:00 2012-05-30 godzina 07:30 2012-05-29 godzina 15:00 rozstrzygnięty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: RZP-I-WB/92/EFN-1/2012

  Zakup abonamentu na aktualizacje licencji „Forte Pakiet” dla Systemu Zarządzania Forte na okres 12 miesięcy
  – dla modułu Finanse i Księgowość – na 10 stanowisk
  – dla modułu Środki Trwałe – na 3 stanowiska.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  25 maja 2012 r. 29 maja 2012 r. do godz. 15:00 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty. Nr sprawy: RZP-I-WB/92/EFN-1/2012

  Zakup abonamentu na aktualizacje licencji „Forte Pakiet” dla Systemu Zarządzania Forte na okres 12 miesięcy
  – dla modułu Finanse i Księgowość – na 10 stanowisk
  – dla modułu Środki Trwałe – na 3 stanowiska.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  09.05.2012 r. 14.05.2012 r. do godz. 11:00 16.05.2012 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 09 maja 2012 r.

  Dostawa artykułów gospodarstwa domowego (AGD) do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11 kwietnia 2012 r. 20 kwietnia 2012 r. 20 kwietnia 2012 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11 kwietnia 2012 r.

  Dostawa artykułów gospodarstwa domowego do pomieszczeń Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”,

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  06.04.2012 r. 12.04.2012 r. 12.04.2012 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 06.04.2012 r.

  Wykonanie 10 odwiertów o głębokości 10 m na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego
  pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  03.04.2012 r. 10.04.2012 r. do godz. 11:00 16.04.2012 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03 kwietnia 2012 r.

  Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z napisem oraz jej montaż w miejscu lokalizacji rzeźb (skrzyżowanie ulicy Sanguszki z Wybrzeżem Gdańskim) – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb „Rycerze Okrągłego Stołu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  23.03.2012 r. 30.03.2012 r. do godz. 11:00 10.04.2012 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 23 marca 2012 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zainstalowania agregatu prądotwórczego w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  21.03.2012 r. 28.03.2012 r. 28.03.2012 r. ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 21.03.2012 r.

  Dostawa oraz montaż elementów wyposażenia do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ulicy Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  21.03.2012 r. 28.03.2012 r. do godz. 10:00 29.03.2012 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 21 marca 2012 roku.

  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zainstalowanie rzeźby UNITY”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  15 marca 2012 r. 19 marca 2012 r. do godz. 15:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 15 marca 2012 roku.

  Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, oryginalnych tuszy i tonerów do urządzeń drukujących.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  15 marca 2012 r. 19 marca 2012 r. do godz. 15:00 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 15 marca 2012 roku

  Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  30.12.2011 05.01.2012 do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 30 grudnia 2011 r.

  Wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi
  do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  14.12.2011 r. 15.12.2011 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14 grudnia 2011 r.

  Dostawa urządzeń multimedialnych do obiektu Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  w ramach Umowy Nr39/PLO236/NMF/2008

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  2011-12-02 2011-12-06

  Numer ogłoszenia: 324737 – 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 316539-2011 z dnia 2011-12-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w obiekcie przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę… Warszawa: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  08.12.2011 r. 12.12.2011 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.12.2011 r.

  Dostawa urządzeń multimedialnych do obiektu Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy
  na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr39/PLO236/NMF/2008.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  28.10.2011 r. 03.11.2011 r. do godz. 10:00 08.11.2011 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 27.10.2011 r.

  Dostawa oraz montaż elementów wyposażenia do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy
  ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  28.10.2011 r. 02.11.2011 r. godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty 27.10.2011 r.

  Dostawa elementów wyposażenia toalet do obiektu Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy
  na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  19 października 2011 r. 24 października 2011 r. do godz. 10:00 24 października 2011 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19 października 2011 r.

  Wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych wolnostojących w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  19-10-2011 20-10-2011 godz. 14:00 24.10.2011 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19 października 2011 r.

  Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu placu budowy oraz mienia na nim się znajdującego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej” w Warszawie – Etap II

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  13.10.2011 21.10.2011 do godz: 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13 października 2011 r.

  Dostawa pojazdu samojezdnego dla osób niepełnosprawnych do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  07.10.2011 r. 18.10.2011 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 07 października 2011 r.

  Dostawa i montaż podjazdu dla wózków na schodach w obiekcie Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  28.09.2011 r. 03.10.2011 r. godz. 10.00 03.10.2011 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 28.09.2011 r.

  Dostawa i montaż podjazdu dla wózków na schodach w obiekcie Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  01 sierpnia 2011 r. 05 sierpnia 2011 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 01 sierpnia 2011 r.

  Opracowanie projektu przyłącza energetycznego do obiektu przy ul. Smolnej 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2011-07-04 2011-07-07 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 190269 – 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011

  Warszawa: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna, Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6
  Numer ogłoszenia: 190269 – 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  28 czerwca 2011 r. 04 lipca 2011 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 28 czerwca 2011 r.

  Wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  12 maja 2011 r. 19 maja 2011 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12 maja 2011 r.

  Dostawa i montaż rolet w pomieszczeniach Muzeum w Palmirach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  04 maja 2011 r. 09 maja 2011 r. do godz.10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 04 maja 2011 r.

  Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych oraz zamontowanie ich przy budynku Centrum Nauki Kopernik w ramach zadania pn. ,,Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie b pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  2010-12-13 2010-12-15 09:00:00 2010-12-15 2010-12-15 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.12.2010 r.

  Dostawa kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  2010-12-10 2010-11-15 12:00:00 0000-00-00 0000-00-00 unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 10.12.2010 r.

  Dostawa kopiarki kolorowej dla Teatru Powszechnego – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-12-01 2010-12-02 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia 353309 – 2010

  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-11-29 2010-12-07 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia 360585 -2010

  Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej” zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 12 z dnia 19 listopada 2010 r.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-11-26 2010-12-03 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia 360391- 2010

  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w piwnicach budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-11-22 2010-11-30 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia 380734-2010

  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zad. inwest. pn. Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie, zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 25 z dn. 24.08.2010 r., nr 26 z dn. 31.08.2010 r., nr 27 z dn. 05.10.2010 r. oraz nr 29 z dn. 26.10.2010 […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-11-18 2010-11-26 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia 345119 – 2010

  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  2010-11-17 2010-11-22

  Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa 2 pojazdów samojezdnych gąsienicowych dla osób niepełnosprawnych

  Dostawa dwóch pojazdów samojezdnych gąsienicowych dla osób niepełnosprawnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury” przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2010-11-10 2010-11-15 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 10.11.2010 r.

  wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn.: ”Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-11-10 2010-11-26 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia 345081 – 2010

  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokółem konieczności wykonania […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-11-08 2010-11-15 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 326855 -2010

  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokółem konieczności Nr 1 […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2010-11-05 2010-11-08 10:00:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 05.11.2010 r.

  wykonanie tablicy pamiątkowej oraz zamontowanie jej na terenie inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2010-11-05 2010-11-08 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03.11.2010 r.

  wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej dla inwestycji pn.: ”Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-11-02 2010-11-16 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia 336691- 2010

  Wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych (szamba) w celu zapewnienia funkcjonowania dwóch budynków mieszkalnych sąsiadujących z terenem budowy po rozbiórce zbiorników bezodpływowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-10-08 2010-11-16 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 402594-2010

  Przyłączenie instalacji elektrycznej obiektu Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  2010-09-28 2010-10-25 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 354376 – 2010

  Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne – zgodnie z Protokołem konieczności robót dodatkowych Nr 9/K/2010

  czytaj więcej