wtorek, 7 grudnia 2021

Dokumentacja kontroli zewnętrznych, wewnętrznych i audytu wewnętrznego

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji (DKR) prowadzi rejestr kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta prowadzony jest przez Biuro Audytu Wewnętrznego m.st. Warszawy. Dokumentacja z zakresu audytu wewnętrznego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy.

Udostępnianie dokumentacji kontroli

Informacja z zakresu kontroli zewnętrznych, kontroli wewnętrznych i audytu wewnętrznego jest udostępniana
na wniosek osoby zainteresowanej w zakresie określonym przepisami prawa.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy składać do Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – poprzez Sekretariat Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (więcej informacji: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ)

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 28 czerwca 2017 godz 14:14