niedziela, 20 września 2020

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” nabiera coraz bardziej realnych kształtów, bowiem 20 kwietnia 2018, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z firmą „ARCUS TECHNOLOGIE” spółka z o.o., której przedmiotem jest: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Tomasz Truskawa - 20 kwietnia 2018 godz 10:44
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 20 kwietnia 2018 godz 10:44