sobota, 25 września 2021

Hala Gwardii coraz bliżej remontu dzięki formule PPP – czyli współpracy podmiotów prywatnych z publicznymi. Przechodzimy do kolejnego etapu prac nad wyborem partnera, który wykona remont a finalnie zajmie się też utrzymaniem obiektu i będzie nim zarządzać. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanej Hali. 

Negocjacje, które rozpoczną się od września br. dotyczyć będą różnych kwestii związanych
z inwestycją i prowadzone będą z 5 firmami, tj.:

1)      FOOD HALL POLAND Sp.z o.o.,
2)      Multibud Investment W. Ciurzyński S.A.,
3)      CBR EVENTS Sp. z o.o.,
4)      Budimex I sp. z o.o.,
5)      Mota-Engil Central Europe PPP 3 Sp. z o.o.

Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest na przełomie 2022 i 2023 roku. Aktualnie operatorem Hali Gwardii jest firma CBR Events Sp. z o.o.  

Jaka będzie nowa Hala Gwardii?

Remont zabytku przywróci Hali jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Rewaloryzacja Hali Gwardii to istotny element nowego projektu wdrożonego przez UM Warszawa pn. „Nowe Centrum Warszawy”. 

Nowa Hala Gwardii możliwa dzięki formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego.

Realizacja inwestycji lub świadczenie usług w formule PPP to szereg korzyści dla miasta, a przede wszystkim możliwość optymalizacji wydatkowania środków publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia rynkowego partnera. Jest to uregulowany prawnie (na mocy ustawy z 19 grudnia 2008 r.) sposób na zapewnienie większej dostępności usług i udogodnień dla mieszkańców. Każdy z partnerów robi to, co potrafi najlepiej, dzięki czemu sam projekt ma wysoką jakość realizacji usługi. Warszawa ma w planach  kolejne projekty do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to m.in. projekty z zakresu gospodarki odpadami, dotyczące obiektów poprzemysłowych i zarządzania energią czy też budowa kąpielisk i basenów nad Wisłą. Za realizację projektów w formule PPP w Urzędzie m.st. Warszawy odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego.

Więcej informacji: https://firma.um.warszawa.pl/rewaloryzacja-i-eksploatacja-budynku-hali-gwardii-w-warszawie/

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 19 lipca 2021 godz 13:18
Ostatnia aktualizacja: Agata Choińska - 7 września 2021 godz 11:53