sobota, 18 września 2021

 
Planowany projekt zakłada współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nazwa projektu: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu:
3,40 mln zł
Wkład m .st. Warszawy: 0,18 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2,88 mln zł
Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 0,34 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie: 5.1.4 Centra przetrzymywania gatunków CITES
Okres realizacji: lata 2010 – 2014
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Instytucja Wdrażająca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Adres inwestycji: Miejski Ogród Zoologiczny (Praga Północ)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: AMP Spółka z o.o.
Biuro Projektowe: AMP Spółka z o.o.

Informacje źródłowe na temat POliŚ znajdują się na stronie – www.pois.gov.pl

Program funkcjonalno-użytkowy

Na podstawie opracowanego przez Panią Annę Katarzynę Kula-Żochowską programu funkcjonalno–użytkowego, ogłoszono 25 listopada 2010 r. przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Podpisanie umowy z Wykonawcą

W dniu 22 grudnia 2010 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa podpisał umowę z firmą AMP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”. 

O budynku

Centrum CITES będzie pełniło funkcję centrum przetrzymywania gadów i płazów objętych ochroną gatunkową oraz gatunków niebezpiecznych. Projektowany budynek ma być obiektem jednokondygnacyjnym z czterema wybiegami zewnętrznymi. W budynku, który ma mieć ok. 200 m. kw. pomieszczą się: pomieszczenia dla płazów, dla małych jaszczurek i węży, dla dużych węży, pomieszczenia dla żółwi, dla jaszczurek, 4 wybiegi oraz pomieszczenia socjalno-techniczne.

Wykonawca niezwłocznie od dnia zawarcia niniejszej umowy, rozpocznie prace nad dokumentacją projektową w skład której wchodzą:

  • materiały wyjściowe do projektowania,
  • projekt budowlany,
  • projekty wykonawcze,
  • kosztorysy robót budowlanych, STWOR.

Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą do dnia 30 listopada 2012 roku. Zamawiający zapłaci łącznie firmie AMP kwotę 1 923 720,00 zł brutto za wykonanie zadania. Termin zakończenia realizacji to 30 listopada 2012 roku.

Galeria:


foto: SZRM

Lipiec 2012

Marzec 2012


foto: SZRM

Listopad 2011


foto: SZRM

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 11:21
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 30 marca 2017 godz 13:17