sobota, 18 września 2021

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Nazwa projektu: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu:
9 338 826,00PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8 647 324,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Priorytet: Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”
Działanie: Działanie 1.3 ”Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”
Okres realizacji: 2009-2012

Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres inwestycji: Smolna 4 (Śródmieście)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Biuro Projektowe: Architekt Radosław Guzowski
Termin zakończnia inwestycji:
koniec 2012 roku

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Umowa na projekt

W wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy – Architekt Radosław Guzowski z siedzibą w Warszawie, z którym we wrześniu 2010 r. podpisano umowę.
Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum utworzone przez ROSA – BUD Spółkę Akcyjną i Pana Romana Saczywko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Saczywko Roman „RO.SA.-BUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe.
Centrum Przedsiębiorczości zostało oddane do użytku pod koniec 2012 roku.

Listopad 2012Czerwiec 2012

Kwiecień 2012

Marzec 2012

Grudzień 2011

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 11:23
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 3 marca 2017 godz 10:08