sobota, 18 września 2021

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nazwa projektu: Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 364,8 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 207 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
Okres realizacji: lata 2005 – 2011
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres inwestycji: u zbiegu ulic Wybrzeża Kościuszkowskiego i ul. Zajęczej (Powiśle)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonawca: Warbud S.A.
Biuro Projektowe: RAr-2 Laboratorium Architektury Gilner + Kubec z Rudy Śląskiej

Informacje źródłowe na temat POliŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, znajdują się na stronie – http://www.pois.gov.
Storna internetowa Centrum Nauki Kopernik – http://www.kopernik.org.pl

Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kulturalną powstałą na skutek wspólnej inicjatywy Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie pełni funkcję inwestora zastępczego z ramienia Urzędu m.st. Warszawa przy realizacji budowy Centrum Nauki Kopernik. Początek prac nad projektem nastąpił w 2004 roku. W czerwcu 2005 roku została podpisana Umowa o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pn. Centrum Nauki Kopernik przez prezydenta m.st. Warszawy, ministra nauki i informatyzacji oraz ministra edukacji narodowej i sportu. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie pełni funkcję inwestora zastępczego z ramienia Urzędu m.st. Warszawa przy realizacji budowy Centrum Nauki Kopernik.

Podpisanie umowy na projekt

19 kwietnia 2006 roku, podpisana została umowa z pracownią architektoniczną RAr-2 Laboratorium Architektury Jan Kubec z Rudy Śląskiej, na wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz materiałów przetargowych na realizację zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową.

Podpisanie umowy z Wykonawcą

Umowa na wykonanie budynku Centrum Nauki Kopernik została podpisana 23 lipca 2008 roku, przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta reprezentujący m.st. Warszawę i firmę Warbud S.A. – zwycięzcę przetargu ogłoszonego 26 października 2007 r.

O budynku

CNK jest pierwszym w Polsce centrum nauki – miejscem, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia z różnych dziedzin wiedzy, by lepiej zrozumieć otaczający świat i zachodzące w nim zmiany. Pierwowzorem tego typu ośrodków było Exploratorium, utworzone w 1969 roku przez prof. Franka Oppenheimera w San Francisco. Ośrodki tego typu znajdują się dziś na całym świecie. W Europie Środkowo-Wschodniej centra nauki powstały na Węgrzech i w Estonii.

Na lokalizację Centrum wybrano warszawskie Powiśle, tuż nad tunelem Wisłostrady, w pobliżu Mostu Świętokrzyskiego. W nowoczesnym budynku, na powierzchni 6 000 mkw. znajdzie się kilkaset interaktywnych stanowisk do doświadczeń z różnych dziedzin wiedzy. Na wystawę stałą złoży się siedem działów: Świat w ruchu, Korzenie cywilizacji, Człowiek i środowisko, Światło, Globalna wioska?, Nowe technologie oraz naukowy plac zabaw dla najmłodszych. Wokół gmachu Centrum powstanie Park odkrywców – miejsce do przeprowadzania doświadczeń pod gołym niebem oraz dla sztuki inspirowanej tematyką naukową.

Centrum Nauki Kopernik:

Moduł A – powstanie w pierwszym etapie prac. To część budynku położona bezpośrednio nad Wisłą, w której znajdzie się większa część powierzchni ekspozycyjnej. Sąsiedztwo Wisły zostanie wykorzystane do przeprowadzenia doświadczeń, związanych m.in. z wodą.
Moduł B – Tu znajdzie się mniejsza część ekspozycji oraz laboratoria i pracownie dla grup szkolnych. Zlokalizowane tu zostanie także centrum konferencyjne, kawiarnie i restauracje oraz pomieszczenia biurowe.
Planetarium – z kopułą o średnicy 16 metrów i salą na ok. 150 osób. Z wykorzystaniem nowoczesnej technologii pokazywane tu będą filmy i spektakle naukowe, artystyczne oraz astronomiczne pokazy.
Park odkrywców – z naukowymi zabawkami oraz dziełami sztuki czołowych polskich i zagranicznych artystów, łączyłby w sobie różne elementy: naturę, edukację, kulturę i rozrywkę.

Centrum Nauki to:
królestwo eksperymentów – w Centrum Nauki Kopernik znajdą się setki interaktywnych urządzeń, na których dzieci, młodzież i dorośli będą przeprowadzać doświadczenia wyjaśniające, jak funkcjonuje świat wokół nas. Tu chodzi o zrozumienie zjawisk, a nie pokazywanie historii rozwoju nauki, jak w klasycznych muzeach techniki.
raj dla ciekawych świata – u nas można, a nawet trzeba, dotykać eksponatów i samodzielnie wykonywać na nich eksperymenty. Obserwując przebieg doświadczenia oraz jego rezultaty, bez problemu można zrozumieć nawet skomplikowane zjawiska.
przygoda i świetna zabawa – każdy, kto odważy się trochę poeksperymentować przekona się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda. Wiek zwiedzającego nie ma znaczenia – wystawy są tak pomyślane, by każdy znalazł tu coś dla siebie.
miejsce magnetyczne – eksperymentując w centrach nauki spędza się całe dnie i wielokrotnie do nich wraca.
podglądanie przyszłości – zaprezentujemy rozwiązania technologiczne, nad którymi naukowcy dopiero pracują.

Konstrukcja budynku: Główną konstrukcję nośną budynku stanowią cztery krato-ramy stalowe, które opierają się po dwóch stronach tunelu Wisłostrady. Dodatkowo w podstawie budynku zaprojektowano rodzaj żelbetowej platformy wykonanej w technologii betonu sprężonego, na której będą spoczywać słupy podpierające stropy w centralnej części budynku. Nowatorska elewacja: płyty wykonane w nowej technologii betonu zbrojonego włóknem szklanym w układzie pionowym; poprzez rozdarcia, tektonikę i szczeliny w układzie płyt regulowany jest dopływ światła do wnętrza budynku oraz odprowadzana woda deszczowa z powierzchni dachu.

Budynek „oddychający” – podstawą do projektu instalacji wewnętrznych budynku była idea maksymalnej redukcji systemu klimatyzacji na rzecz wentylacji naturalnej. Najważniejszym elementem programu kontroli klimatu w części wystawowej jest rozproszony układ central wentylacyjnych współpracujący z „porowatym”, „oddychającym” dachem, którego działanie można porównać do oddychającej skóry żywego organizmu. Został on wyposażony w kratery/patia oraz dużą liczbę wentylatorów, pozwalających zmieniać i kontrolować w sposób naturalny mikroklimat wnętrza z maksymalną redukcją skomplikowanego systemu przewodów wentylacyjnych. Elastyczność tego rozwiązania umożliwia dostarczenie takiej ilości powietrza, jaka rzeczywiście jest wymagana w danej strefie budynku. Dodatkowo chłodne powietrze może być doprowadzane przez uchylne otwory w północnej i wschodniej fasadzie (zapobiega to przegrzaniu) oraz przez system specjalnie zaprojektowanych szczelin w ścianach zewnętrznych.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych – budynek oraz ogród na dachu będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Projekt był konsultowany ze Stowarzyszeniem Integracja i zyskał jego pozytywną opinię.

Troska o ekologię – 50 proc. procent powierzchni całego obszaru Centrum Nauki Kopernik stanowi powierzchnia ekologicznie czynna; zostało to osiągnięte m.in. poprzez zielony, ekologicznie czynny dach, minimalizowanie przeszkleń, tworzenie biotopów – samooczyszczających się małych zbiorników wodnych, mogących być wodopojami dla ptaków.

CENTRUM NAUKI KOPERNIK W LICZBACH

20 tysięcy m2 – łączna powierzchnia budynku
5 – wystawy stałe, które można oglądać już teraz w CNK; są to: Korzenie cywilizacji, Bzzz!, Człowiek i środowisko, Strefa światła, Świat w ruchu.
W drugim etapie – na wiosnę 2011 roku – zostanie otwarta szósta wystawa, Re: generacja
3800 m² – powierzchnia wystaw w module A, który jest otwierany 5 listopada 2010
350 – eksponaty znajdujące się w module A
454 – stałe eksponaty do dyspozycji zwiedzających w obu modułach Centrum
22 – eksponaty artystyczne, które będzie można podziwiać w CNK i Parku Odkrywców
ok. 150 – tyle osób liczy zespół pracowników CNK
ok. 100 – tylu animatorów będzie towarzyszyć zwiedzającym na terenie CNK
2,8 ha –powierzchnia Parku Odkrywców, który zostanie oddany od użytku w drugim etapie – w pierwszej połowie 2011
8000 m2 – to powierzchnia ogrodów usytuowanych na dachu naszego budynku
12 m – taką wysokość ma budynek
do 16 m – taką wysokość osiągają przewyższenia budynku, czyli punkt zawieszenia Wahadła Foucault oraz platforma widokowa planetarium
45 m – to długość belek strunobetonowych (najdłuższych w Polsce) podtrzymujących strop Centrum
ok. 450 tysięcy – tyle osób będzie rocznie korzystać z wystaw w Centrum
ok. 150 tysięcy – dla co najmniej tylu osób rocznie planujemy imprezy organizowane na terenie CNK

Galeria

Luty 2011

Styczeń 2011

Grudzień 2010

Listopad 2010

Wrzesień 2010 – przekazanie kluczy Użytkownikowi

Marzec 2010

Grudzień 2009

Wrzesień 2009

Sierpień 2009

Lipiec 2009

Maj 2009

Marzec 2009

Luty 2009

Listopad 2008

Październik 2008

2007 – konferencja, złożona dokumentacja projektowa

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 11:28
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 30 marca 2017 godz 8:29