sobota, 18 września 2021

 

Projekt pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Nazwa projektu: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa
Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu:
 29 775 058,04 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 14 540 268,68 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet I: Tworzenie Warunków dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie: 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą
Okres realizacji: 2011 – 2016
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Umowa – RPMA.01.03.00-14-001/11-00 z dn. 27.09.2012

Adres inwestycji: Targowa 56 (Praga-Północ)
Inwestor/Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
Biuro Projektowe: Mostostal Warszawa S.A.
Termin zakończania inwestycji: 2016 rok

W ramach działającego „Centrum Kreatywności – Targowa 56”, wynajmowana będzie powierzchnia biurowa oraz konferencyjna i wystawiennicza dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w sektorach kreatywnych. Projektowane założenie ma na celu stworzenie zwartego kwartału zabudowy z dziedzińcem wewnętrznym, w nawiązaniu do istniejących elementów. Projekt przewiduje adaptację na cele biurowo-usługowe istniejącego budynku frontowego oraz oficyny północnej pięciokondygnacyjnej oraz rozbiórkę oficyny południowej dwukondygnacyjnej i wybudowanie od nowa trzykondygnacyjnego skrzydła oraz zadaszenie dziedzińca.

Zadaniem Centrum Kreatywności przy Targowej 56, będzie współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, przedstawicielami środowisk kreatywnych, wsparcie twórczych i innowacyjnych projektów oraz przedsiębiorstw sektora kreatywnego.
W budynku Centrum znajdą się zróżnicowane pod względem funkcji pomieszczenia:
– pracownie twórcze,
– pomieszczenia konferencje,
– powierzchnie wystawiennicze,
– pomieszczenia tzw. strefa wypoczynku, kawiarnia,
– pomieszczenia usługowe, socjalne, komunikacyjne,
– strefa zabaw dla dzieci,
– zaplecze magazynowe,
– pomieszczenia techniczne.
Centrum Kreatywności jest kolejnym obiektem tworzonym w ramach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej.

Przedmiotowy obiekt przyszłego Centrum składa się z budynku frontowego i budynków oficyny północnej i południowej. Budynek przy ul. Targowej 56 znajduje się na obszarze układu urbanistycznego ulicy Targowej na odcinku Plac Wileński – wiadukt kolejowy (Warszawa Praga Północ), wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Budynek frontowy jest budynkiem mieszkalnym, trzykondygnacyjnym ze strychem, całkowicie podpiwniczonym. Zarówno budynki adoptowane, jak i nowo projektowane skrzydło będzie mieć połączenie komunikacyjne pomiędzy sobą na wszystkich poziomach wspólnych. Budynek powstał w latach 1865-1867 dla Karola Juliusza Mintera. W roku 1876 mieszkał tu Manas Ryba. W kamienicy Manas Ryba mieszkał wraz z rodziną aż do swojej śmierci. Dół kamienicy zajmowały liczne witryny, co świadczy o handlowym charakterze kamienicy. W czasie II Wojny Światowej budynek został zniszczony. Budynek oficyny północnej jest usytuowany w głębi posesji. Budynek jest podpiwniczony, 4-piętrowy, z lokalami użytkowymi na parterze. Wybudowany został w 1918 roku. Projekt przewiduje rozbiórkę oficyny południowej, 2 kondygnacyjnej i wybudowanie od podstaw 3 kondygnacyjnego skrzydła. Przewiduje się również zagospodarowanie terenu w części jako zadaszonego dziedzińca wewnętrznego wyłącznie dla ruchu pieszego. W przyszłości planuje się wykonanie parkingu w głębi terenu inwestycji z dojazdem od ulicy Ząbkowskiej. Projekt Centrum oraz roboty budowlane muszą uwzględniać zalecenia konserwatorskie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

3 października 2014 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Mostostal Warszawa Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56″. Firma Mostostal była jedną z 4 firm, która złożyła ofertę na Wykonawstwo Centrum. Zmawiający po sprawdzeniu ofert pod względem formalnym i merytorycznym uznał, że oferta firmy Mostostal spełnia wszystkie postawione w przetargu wymogi.

Zostały ustalone następujące terminy wykonania poszczególnych etapów umowy:
– zakończenie dokumentacji projektowej do  dnia 30 kwietnia 2015 r.
– zakończenie etapu I robót budowlanych wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie do dnia
30 listopada 2015 r.
– zakończenie etapu II robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla całości obiektów
do dnia 30 listopada 2016r.

***

W czwartek, 9 listopada, poznaliśmy laureatów trzeciej edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy.
W kategorii najlepsza rewitalizacja 2016 roku 
zwycięzcą zostało Centrum Kreatywności Targowa.

Nadzór nad inwestycją pełnił Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Wrzesień 2016

Dnia 30 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kreatywności Targowa 56, które jest pierwszą z miejskich inwestycji dedykowanych sektorowi kreatywnemu.  Centrum Kreatywności Targowa to ponad 3000 mkw. przestrzeni dedykowanej przedsiębiorcom:
– 33 pracownie twórcze
– 6 sal konferencyjnych
– powierzchnia wystawiennicza
– czytelnia miejska
– concept store (miejsce na promocję pomysłów inkubowiczów)
– przestrzeń eventowa (m.in. przeszklony 360-metrowy dziedziniec).

 

Sierpień 2016

Po uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie, w inwestycji przy Targowej 56 na warszawskiej Pradze, trwają ostatnie prace porządkowe przed oddaniem obiektu przyszłemu użytkownikowi.

 

Czerwiec 2016

13 czerwca 2016 r.  obiekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56″, uzyskał pozytywną decyzję na użytkowanie wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Inwestycja zlokalizowana przy ul. Targowej w Warszawie, została zrealizowana na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2014 r. udzielającej pozwolenia na budowę.

Luty 2016

Dziedziniec, łączący budynek nowy z adoptowanym, został już przeszklony i trwają prace przy elewacji oficyny północnej. Kontynuowane są prace przy konserwacji elementów metalowych: balkony żeliwne, brama oraz ścian i stropów ceglanych w pomieszczeniach piwnicznych. Wykonywany jest również montaż wyposażenia przestrzeni biurowych. Na zewnątrz inwestycji powstaje konstrukcja przeznaczona docelowo m.in. na stanowiska dla rowerów.

 

Listopad 2015

Na Targową 56 dotarły specjalne szyby do zadaszenia dziedzińca łączącego nowo wybudowaną kamienicę południową z częścią frontową. Szyby, których montaż rozpocznie się jeszcze w listopadzie, zainstalowane zostaną na gotowej już konstrukcji słupowo ryglowej. We wnętrzach Centrum Kreatywności naciągana jest żywica chemoutwardzalna na posadzki, układane są płytki na klatkach schodowych, trwają również prace przy montażu stolarki drzwiowej, ścianek mobilnych i innych robotach wykończeniowych.

 

Październik 2015

Choć jesienna aura nie sprzyja, prace przy Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 trwają nieustannie. Wnętrza budynku nabrały już kształtu przyszłych pomieszczeń użytkowych, posadzki pokryte zostały żywicą, ściany otynkowane i pomalowane, trwa montaż okładzin z glazury. Kontynuowane są również prace przy instalacjach sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych.

 

Wrzesień 2015

Kolejna wizyta na budowie Centrum Kreatywności przy Targowej 56 na warszawskiej Pradze udowadnia jak szybki jest postęp prac. Na nowo wybudowanym budynku południowym zamontowane zostały już płyty elewacyjne. Postępują prace konstrukcyjne zadaszenia dziedzińca, który w ciągu dwóch miesięcy zakryty zostanie przeszklonym zadaszeniem. Trwa również realizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

 

Lipiec 2015

Na budowie Centrum Kreatywności kontynuowane są roboty budowlane we wszystkich branżach. Widoczne jest zaawansowanie prac na obszarze całej inwestycji, postępuje budowa klatek schodowych, powstał szyb windowy, w piwnicach trwa układanie kanalizacji. Ciekawie prezentuje się aktualnie wykonywana konstrukcja zadaszenia dziedzińca z dźwigarów z drewna klejonego pomiędzy budynkiem południowym i oficyną południową. Trwa montaż płyt elewacyjnych nowego budynku południowego. Na ukończeniu jest konstrukcja szybu windowego przy budynku północnym. Realizowane są roboty instalacyjne, wykończeniowe i konserwatorskie.

Czerwiec 2015

Targowa 56 „pnie się w górę” nabierając kształtów przyszłego Centrum Kreatywności. Kontynuowane są roboty budowlane we wszystkich branżach. Trwają roboty blacharskie i pokrycie stropodachu oraz więźby dachowej. Wykonywany jest także szyb windowy przy oficynie północnej w konstrukcji żelbetowej, słupowo-belkowej. W znacznym stopniu zaawansowane są prace instalacyjne oraz montaż stolarki okiennej. Przygotowywana jest podkonstrukcja pod płyty elewacyjne nowej oficyny południowej.

Maj 2015

Zawieszenie wiechy

Uroczystość zawieszenia wiechy to tradycja budowlana. Zwyczajowo świętowano zakończenie ważnego etapu budowy domu.
Obecnie, przy realizacji dużych inwestycji, uroczystość jest organizowana po zakończeniu prac związanych z wykonaniem konstrukcji obiektu. W środę 13 maja 2015 r. tradycji stało się zadość i na budowie Centrum Kreatywności przy Targowej 56 zawisła wiecha. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta pełni funkcję inwestora zastępczego budowy Centrum Kreatywności Targowa 56.
Na dzień dzisiejszy zrealizowano następujące elementy (zakresy) robót:
1. Wykonano dokumentację projektową dla wszystkich obiektów wraz z programami prac konserwatorskich.
2. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
3. Budynek frontowy (istniejący): wykonano wszystkie roboty konstrukcyjne wzmacniające wraz więźbą dachową. Znaczne zaawansowanie w robotach instalacyjnych we wszystkich branżach (elektryczna, wod-kan, c.o. wentylacja i klimatyzacja) ok. 20-40%. Rozpoczęto prace konserwatorskie i odtworzeniowe.
4. Budynek północny (istniejący): wykonano 95% robót konstrukcyjnych, wzmacniających. Trwa montaż więźby dachowej. Równolegle wykonywane są roboty instalacyjne we wszystkich branżach. Rozpoczęto prace konserwatorskie i odtworzeniowe.
5. Budynek południowy: zakończono roboty konstrukcyjne. Wykonywane są roboty instalacyjne we wszystkich branżach – zaawansowanie do 30- 40%. Wykonano część robót elewacyjnych. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej.

Kwiecień 2015

Luty 2015

Zaawansowanie prac na dzień 05.02.2015

Oficyna frontowa i północna, po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych i bieżących wyburzeniach zaczyna nabierać kształtów. Wykonywane są nowe przegrody wewnętrzne (stropy nad parterem) i przemurowania ścian. Zaawansowanie prac widoczne jest na obszarze całej inwestycji, rozpoczęła się już budowa klatek schodowych, powstaje szyb windowy, a w piwnicach trwa układanie kanalizacji.
Budynek południowy, który do niedawna zauważalny był zaledwie z poziomu przeprowadzonych robót ziemnych (osiągając poziom „zero”), obecnie wyraźnie zaczyna piąć się w górę za sprawą rozpoczęcia prac przy słupach parteru, nad którym w przyszłości zlokalizowane będą pracownie i sale konferencyjne. Całość inwestycji – budowy Centrum Kreatywności wygląda jeszcze dosyć surowo, ale to dopiero pierwsze miesiące inwestycji w kamienicy, której historia sięga połowy XIX wieku.

Grudzień 2014

Październik 2014

Marzec 2013

foto: SZRM

1. Nie tylko dla orłów – pobierz
autor tekstu – Marek Sitkowski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 21 grudnia 2012 godz 14:29
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 10 listopada 2017 godz 15:28