sobota, 18 września 2021

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” obejmuje zabytkową oficynę zlokalizowaną pod adresem Targowa 80 oraz spaloną zabytkową oficynę o adresie Inżynierska 3. Celem tego przedsięwzięcia jest rewitalizacja obejmująca remont, odtworzenie konstrukcji i modernizację zabytkowego budynku przy ul. Targowej 80 oraz odbudowę spalonego budynku przy ul. Inżynierskiej 3. Obiekty te zostaną dostosowane do nowej funkcji Centrum Kreatywności Nowa Praga, która będzie polegać przede wszystkim na wspieraniu rozwoju sektora kreatywnego oraz poprawieniu warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:

 • udostępnianie odpowiednio przygotowanej infrastruktury;
 • wzmocnienie wizerunku Pragi, jako dzielnicy kreatywnej;
 • wsparcie rzemiosła i promocje praskich tradycji rzemieślniczych;
 • edukacje i promocje sektora kreatywnego;
 • pobudzanie aktywności i kreatywności lokalnej społeczności poprzez włączanie w działania Centrum.

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

Adres Inwestycji: ul. Targowa 80, ul. Inżynierska 3, dz. ew. nr 83/4 z obrębu 4-13-06, Warszawa – Praga Północ.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Ekspertyza techniczna: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

Inwentaryzacja konserwatorska, analiza architektoniczno-historyczna oficyny przy ul. Targowej 80, studium architektoniczno-konserwatorskie dla spalonej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp. K.

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

Źródła współfinansowania: Projekt pn.: „Rewitalizacja-wspólna sprawa” współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

II. Przebieg realizacji

 • 9 maja 2017 roku SZRM podpisał umowę z Konsorcjum firm: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Spółka komandytowa (Lider Konsorcjum) i Panem Szymonem Hermanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ARCHI – PROJEKT SZYMON HERMAN, na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”. Szczegóły: http://szrm.pl/opracowanie-dokumentacji-projektowej-i-przetargowej-wraz-z-pelnieniem-nadzoru-autorskiego-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-warszawska-przestrzen-technologiczna-centrum-kreatywnosci/
 • 18 marca 2017 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przestrzeni Centrum Kreatywności Nowa Praga przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3. Szczegóły: https://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zaplanujmy-centrum-kreatywnosci-nowa-praga
 • 20 lutego 2017 roku Wykonawca: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp. K. złożył w SZRM przedmiot umowy.
 • 19 grudnia 2016 roku została odebrana od wykonawcy Ekspertyza techniczna.
 • 22 listopada 2016 roku podpisano umowę z firmą: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp. K., na wykonanie Inwentaryzacji konserwatorskiej oraz analizy architektoniczno-historycznej w zabytkowej oficynie zlokalizowanej przy ul. Targowej 80 oraz na wykonanie Studium architektoniczno-konserwatorskiego dla spalonej, zabytkowej oficyny, zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3.
 • 17 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja-wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 • 10 października 2016 roku wykonawca przekazał do SZRM Ekspertyzę mykologiczną budynków magazynowych.
 • 29 sierpnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynków przy Targowej 80.
 • 9 sierpnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp. K., na wykonanie ekspertyzy mykologiczno – budowlanej dla dwóch zabytkowych budynków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.
 • 24 maja 2016 roku do siedziby SZRM wpłynęło pismo z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, w którym podtrzymane zostały wytyczne konserwatorskie dla oficyny przy Targowej 80 oraz przedstawione zostały dla spalonej oficyny przy Inżynierskiej 3.
 • 10 grudnia 2015 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o nr XXI/516/2015 wprowadzająca zadanie inwestycyjne do budżetu na rok 2016.

III. Trochę historii

Zespół budynków przy ul. Inżynierskiej 3, wraz z oficyną przy ul. Targowej 80, należy do kompleksu budynków dawnych Składów Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka. W magazynach tych warszawiacy, którzy wyjeżdżali na dłużej, składowali swoje meble, chcąc je uchronić przed złodziejami. Kompleks wzniesiony około 1910 r. stanowi przykład architektury użytkowej z początku XX w. Ocalał on niespokojne czasy II wojny światowej.  Budynki Towarzystwa w 1945 roku zostały przeznaczone na magazyny Państwowego Zarządu Mienia Opuszczonego, później korzystały z nich przedsiębiorstwa Moda Polska i Jubiler.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 26 października 2016 godz 9:52
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 12 maja 2017 godz 13:16