sobota, 18 września 2021

Adres inwestycji: ul. Nowoursynowska 216 (Mokotów)
Inwestor:
Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca:
Grupa 3J S.A. a obecnie SBI Tasbud
Biuro Projektowe:
Kulczyński Architekt Sp. z o.o. i Be MM Architekci Sp. z o.o.
Zakończnie II etapu:
koniec 2012 roku

Podpisanie umowy na projekt

W wyniku postępowania przetargowego we wrześniu 2006 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działający w imieniu i na rzecz Urzędu m.st. Warszawa zawarł umowę z Konsorcjum „Kulczyński Architekt” Sp. z o.o. i Be MM Architekci Sp. z o.o., na opracowanie materiałów wyjściowych, koncepcji, projektu budowlanego, projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej na budowę Centrum dla osób z chorobą Alzheimera.

Podpisanie umowy z Wykonawcą robót

We wrześniu 2008 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, odbyło się podpisanie umowy, pomiędzy SZRM reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Pawła Brańskiego a konsorcjum firm – Grupą 3J S.A. i Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A., na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”.

O budynku

Nowopowstały wielofunkcyjny budynek, który się mieści na warszawskim Mokotowie pomiędzy ul. Nowoursynowską, a Al. Wilanowską, połączony został łącznikiem z istniejącym już budynkiem Domu Pomocy Społecznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstało, kompleksowe Centrum zaprojektowane w dwóch zespołach wyróżniających się architektonicznie. Zespół mieszkalny dla chorych, to pomieszczenia atrialnej zabudowy otwartej na zieleń, z widokiem na skarpę. Drugi zespół administracyjno-techniczny z wydzieloną częścią mieszkalną, znajduje się w modernizowanym budynku Domu Pomocy Społecznej.

W nowoczesnym, spełniającym wszelkie standardy obiekcie, oprócz zespołu mieszkalnego dla chorych i gości, został stworzony dział rehabilitacji, na który składa się: zespół fizykoterapii, kinezyterapii i terapii zajęciowej.

W zespole fizykoterapii znajdują się: pomieszczenia do masażu wodnego, pomieszczenia inhalacyjne, boks do naświetlań oraz boks terapii prądami, do leczenia schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. W skład zespołu fizykoterapii wchodzi m.in. sala gimnastyczna.

W zespole kinezyterapii znajduje się: sala gimnastyczna do ćwiczeń zespołowych i indywidualnych. Natomiast w zespole pobytu terapii zajęciowej, pracownia robót ręcznych, pracownia rysowania i wykonywania dekoracji okolicznościowych oraz sala orientacji w rzeczywistości.

W celu zapewnienia przebywającym w Centrum chorym, w pełni komfortowych warunków pobytowych, zachowana została istniejąca roślinność górnego tarasu i wartościowe krajobrazowo elementy szaty roślinnej skarpy. Od strony ulicy Wilanowskiej zachowano zieleń w formie ogrodu wokół budynku wykorzystując istniejący drzewostan.

I etap czyli budowa nowego budynku – Centrum dla osób chorych na Alzheimera został już zakończony. Zakończenie II etapu inwestycji – modernizacji Domu Pomocy Społecznej, nastąpiło w grudniu 2012 roku. Koszt inwestycji wyniósł ok. 70 mln zł.

Galeria:
Listopad 2012

foto: SZRM

DPS – Październik 2012


foto: SZRM

DPS – Kwiecień 2012


foto: SZRM

DPS – Sierpień 2011


foto: SZRM

Centrum Alzheimera – Wrzesień 2010


foto: SZRM

Centrum Alzheimera – Kwiecień 2010


foto: SZRM

Centrum Alzheimera – Grudzień 2009


foto: SZRM

Centrum Alzheimera – Wrzesień 2009


foto: SZRM

Centrum Alzheimera – Sierpień 2009


foto: SZRM

Centrum Alzheimera – Lipiec 2009


foto: SZRM

Centrum Alzheimera – Październik 2008


foto: SZRM

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 11:24
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 30 marca 2017 godz 13:27