wtorek, 20 kwietnia 2021

Rozpoczęty sezon jesienny, nie zakłóca intensywnie prowadzonych prac budowlanych w obiekcie Bursy nr 6 przy ul. Okopowej. Do tej pory zrealizowano roboty związane z podbiciem istniejących fundamentów. Docieplono ściany zewnętrzne budynku oraz wykonano wyprawy elewacyjne. Zrealizowano pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi. Wykonano montaże stolarki okiennej i drzwiowej. Obecnie realizowane są roboty budowy nowego trzonu windy oraz wykończeniowe i instalacyjne.

Opis i lokalizacja budynku

Budynek Bursy ma kształt litery L. Jedno ze skrzydeł zlokalizowane jest bezpośrednio wzdłuż ulicy Okopowej. Drugie skrzydło budynku ułożone jest wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego pomiędzy budynkami i boiskiem w kierunku głównego wejścia do Zespołu Szkół. Powierzchnia całkowita budynku to 2084 m2. Wjazd na teren i zlokalizowane jest od strony ul. Okopowej. Wjazd prowadzi przez przejazd bramowy, wprost na dziedziniec budynku. W pobliżu, w ciągu ulicy Okopowej znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe. Bezpośrednio przy ul. Okopowej zlokalizowane są także ogólnodostępne miejsca postojowe. Teren wokół budynku Bursy jest ogrodzony. Ogrodzenie jest stalowe, niskie o wysokości ok. 120 cm.

W otoczeniu terenu pojawia się nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, naprzeciwko posesji znajduje się centrum handlowe, obok i z tyłu działki znajduje się cmentarz.

Przedmiotowa działka graniczy od:
– północy z zabudowa mieszkaniowo – usługową i terem zielonym
– wschodu z ul. Okopową
– południa z zabudową usługowo – biurową
– zachodu z cmentarzem Żydowskim.

Zakres prac budowlanych

Celem przebudowy jest przystosowanie budynku Bursy do obowiązujących przepisów technicznych w jak największym stopniu, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie standardu placówki oraz zwiększenie ilości miejsc kwaterunkowych dla wychowanków do 123. Sam budynek Bursy nr 6, przed rozpoczęciem inwestycji nie był w najlepszym stanie technicznym, a piętro II nie było w ogóle używane. Obiekt dla realizacji swoich podstawowych celów, oferował 105 miejsc noclegowych.

W ramach planowanej modernizacji obiektu zaplanowano przebudowę układu funkcjonalnego polegającą na gruntownej zmianie aranżacji poszczególnych pięter. Zlikwidowane zostaną zbiorcze pomieszczenia sanitarne a w zamiana za to powstanie nowoczesny układ z indywidualnymi węzłami sanitarnymi, w standardzie jedna łazienka na 2 pokoje mieszkalne. Na kondygnacji piwnicznej, planuje się lokalizację nowoczesnego węzła gastronomicznego z kuchnią i jadalnią, który uniezależni budynek Bursy od sąsiedniego Zespołu Szkół im. Konarskiego. Dla umożliwienia korzystania z poszczególnych poziomów budynku osobom niepełnosprawnym planuje się montaż windy.

W ramach kompleksowych plac modernizacyjnych planowane są roboty termoizolacyjne, zarówno ścian zewnętrznych, posadzek na gruncie jak i stropodachu mające na celu poprawienie bilansu cieplnego budynku. Ważnym elementem termomodernizacji będzie wymiana stolarki okiennej. Nowe okna, przy zachowani dotychczasowych wymiarów i podziałów uzyskają dzięki zastosowaniu trójwarstwowego szklenia współczesne parametry termiczne, a okna od strony ulicy Okopowej także podwyższoną izolacyjność akustyczną. Planuje się zagospodarowanie terenu i zieleni wokół budynku poprzez m.in.: wycinkę
drzew oraz nasadzenia zastępcze oraz urządzenie niskiej zieleni. Na dziedzińcu mają powstać obiekty małej architektury.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę istniejącego układu zasilania energetycznego mającego na celu usunięcie z budynku wbudowanej w niego stacji transformatorowej i zastąpienie jej obiektem wolnostojącym. Ważnym etapem modernizacji będzie przebudowa zewnętrznych przyłączy mająca na celu rozdzielenie systemów obsługujących budynek Bursy i budynek Zespołu Szkół im Konarskiego. Na dzień dzisiejszy budynki mają wspólne przyłącza i wspólnie rozliczają się za korzystanie z miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Modernizacja instalacji wewnętrznych budynku zakłada wymianę przewodów zarówno zimnej wody, ciepłej wody użytkowej jak i cyrkulacji. Nowe piony będą prowadzone w zamkniętych szachtach instalacyjnych.

Trochę historii

Zespół budynków przy ul. Okopowej, składa się z czterech obiektów wybudowanych w różnych okresach. Dwa z nich powstały w latach 30-tych XX wieku, pełniły funkcje biurowca i domu mieszkalnego dla nauczycieli szkół powszechnych. W czasie okupacji powstał trzeci budynek, wybudowany pierwotnie jako parterowy łącznik. W czasie Powstania Warszawskiego budynki uległy spaleniu pozostały jedynie mury magistralne, stropy i klatki schodowe. Podczas odbudowy i przebudowy dwóch pierwszych powstałych budynków został wybudowany czwarty budynek a budynek wybudowany w trakcie okupacji podniesiono o jedną kondygnację. Po przebudowie wszystkie budynki spięto w jedną funkcjonalny układ.  Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków m.st. Warszawy.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”
Adres Inwestycji: ul. Okopowa 55a, działka o nr ew. 25 z obrębu 6-03-06, Warszawa-Wola
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: WIMAKS Sp. z o.o. Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 27 września 2019 godz 11:40
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 27 września 2019 godz 13:25