niedziela, 13 czerwca 2021

12 grudnia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy dwóch budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynków komunalnych na terenie dzielnicy Wawer’’. W związku z postępowaniem wpłynęło dziewięć ofert. Szczegóły http://szrm.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2018s-200-454812

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Tomasz Truskawa - 13 grudnia 2018 godz 10:12
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 13 grudnia 2018 godz 10:12