sobota, 18 września 2021
I.  Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa pomnika Witolda Pileckiego”.

Adres Inwestycji: Północna część pasa między-jezdniowego al. Wojska Polskiego na przedłużeniu osi ul. Bitwy
pod Rokitną, dz. nr 130 z obrębu  7-01-14, Warszawa – Żoliborz.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Projektant: ,,MORFES” Spółka Cywilna Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński, Architekt Rafał Stachowicz

Dostawca kamienia: Firma Kamieniarska Road Memory Sławomir Chudoba

Wykonawca robót budowlanych: NOBILE POLSKA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, REVIBAU Sp. z o.o. Sp. k z Warszawy

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

***

13 maja 2017 r. Uroczyste odsłonięcie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego

Kalendarium budowy pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego.

19 września 2014 r.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłosiło konkurs na koncepcję pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. Był to konkurs realizacyjny, jednoetapowy. W grudniu 2014 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Została wybrana koncepcja wykonana przez Jacka Kicińskiego i Rafała Stachowicza z Siemianowic Śląskich. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 60 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu.

Projekt przedstawia jasną sześcienną bryłę z granitu, a ze szczeliny wyłania się rozbijając ją od środka postać rotmistrza w mundurze i rogatywce. Całokształt ma symbolizować zdobycie upragnionej wolności/niepodległości. Mniejsze pęknięcia po bokach bryły to znak, że walczących o niepodległą Polskę było więcej. Pomnik usytuowany będzie w pobliżu domu rotmistrza przy al. Wojska Polskiego 40, gdzie został aresztowany 19 września w 1940 r. przez hitlerowców i wywieziony do obozu Auschwitz.

8 grudnia 2015 r..

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego podpisało umowę z: Rafałem Stachowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Stachowicz Pracownia Projektowa oraz Jackiem Kicińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „MORFES” s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego za kwotę 172 500,00 zł brutto.

17 marca 2016 r.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Panem Jackiem Kicińskim „MORFES” s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na wykonanie rzeźby na pomnik Witolda Pileckiego wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian – za kwotę 414 720,00 zł brutto.

3 czerwca 2016 r.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Panem Sławomirem Chudoba Firma Kamieniarska ROAD MEMORY – Sławomir Chudoba z siedzibą w Grabowcu na dostawę kamienia do wykonania pomnika Witolda Pileckiego oraz następnie na przechowanie kamienia i wykonanie próbnego montażu na łączną kwotę 575 060,00 zł brutto.

27 października 2016 r.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Konsorcjum NOBILE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z siedzibą w Warszawie – Lider Konsorcjum i REVIBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu przyłączy mediów,  zagospodarowaniu terenu, ułożeniu i krystalizacji płyt granitowych o wielkości 1mx1m wokół pomnika, za kwotę 575 038,54 zł brutto.

Łączna kwota realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pomnika Witolda Pileckiego” – 1 737 318,54 zł brutto

Termin kompleksowej realizacji budowy pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego – 10 maja 2017 r.

Uroczyste odsłonięcie pomnika – 13 maja 2017 r.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Przebieg realizacji

 • 10 maja 2017 roku: przed odsłonięciem
 • 28 kwietnia 2017 roku
 • 30 marca 2017 roku: dostawa płyt granitowych
 • 1 marca 2017 roku:  montaż rzeźby w wyciętej wcześniej szczelinie w granicie.

 • 27 lutego 2017 roku rozpoczęły się prace montażowe pomnika Witolda Pileckiego

 • 7 grudnia 2016 roku w pracowni artysty rzeźbiarza, komisyjnie odebrano przedmiot III etapu umowy na wykonanie rzeźby rtm. W. Pileckiego.
 • 31 października 2016 roku dobiegł końca III etap umowy, tj. wykonanie odlewu całej rzeźby wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian w brązie techniką traconego wosku. Wykonawca rzeźby zgłosił gotowość do odbioru.
 • 30 września 2016 roku uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę.
 • 27 października 2016 roku SZRM podpisał umowę z Konsorcjum Firm: NOBILE POLSKA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, REVIBAU Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa pomnika Witolda Pileckiego”.

Zdjęcia autorstwa wykonawcy rzeźby p.  Jacka Kicińskiego

 • 16 września 2016 roku SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Witolda Pileckiego”.
 • 14 września 2016 roku została wydana Decyzja Nr 137/2016, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
 • Dobiegł końca drugi etap inwestycji pn.: „Budowa pomnika Witolda Pileckiego”, prowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Wykonawca/rzeźbiarz pan Jacek Kiciński zgłosił gotowość przekazania  do odbioru prac II etapu   umowy, tj. wykonanie rzeźby – modelu realizacyjnego w glinie w skali 1:1 na dużym obrotowym kawalecie oraz negatywu silikonowo gipsowego całej kompozycji. 26 sierpnia 2016 roku Komisja odbiorowa ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta pojechała do pracowni rzeźbiarza wykonującego pomnik w celu dokonania odbioru prac II etapu umowy.

 • 18 sierpnia 2016 roku, rzeźba została zaakceptowana  przez przedstawicieli rodziny rtm. W. Pileckiego
 • 2 sierpnia 2016 roku generalny projektant pan Rafał Stachowicz złożył w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dokumentacje projektową pomnika rtm. W. Pileckiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
 • 19 maja 2016 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę kamienia do wykonania pomnika Witolda Pileckiego za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Firma Kamieniarska Road Memory Sławomir Chudoba z którą podpisał umowę.
 • 16 maja 2016 roku dobiegł końca pierwszy etap inwestycji. Poniższe fotografie przedstawiają szkice portretowe oraz rzeźbiarskie.

(I etap prac)

 • 17 marca 2016 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Panem Jackiem Kicińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ,,MORFES” na wykonanie rzeźby na pomnik Witolda Pileckiego wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian.
 • Na konkurs wpłynęły 42 prace, które oceniał sąd konkursowy, pod przewodnictwem Marka Mikosa, dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Konkurs został rozstrzygnięty w grudniu 2014 roku. Zwycięzcą konkursu został projekt ,,MORFES”, autorstwa Jacka Kicińskiego i Rafała Stachowicza.
  Wizualizacja
 • 19 września 2014 roku Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na koncepcję pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego.
 • 6 marca 2014 roku odbyła się sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawa gdzie została przyjęta Uchwała Nr LXXVII/1972/2014 w sprawie budowy pomnika płk. Witolda Pileckiego.

III.  Zakres prac inwestorskich

Etap I: wykonanie szkiców, rysunków studyjnych, rzeźbiarskich szkiców portretu oraz ewentualnie innych detali, wykonanie sześcianu
z wodoodpornych płyt wraz z odpowiednia konstrukcja pod rzeźbę postaci rotmistrza oraz rzeźbę szczeliny.
Etap II: wykonanie rzeźby- modelu realizacyjnego w glinie w skali 1:1 na dużym obrotowym kawalerie oraz negatywu silikonowo-gipsowego całej kompozycji.
Etap III: wykonanie odlewu całej rzeźby wraz ze szczelina przecinającą granitowy sześcian w brązie, technika traconego wosku.
Etap IV:
a)  transport odlewu z odlewni do zakładu kamieniarskiego,
b)  transport i montaż gotowej rzeźby w miejscu docelowym,
c)  zamontowanie w wyciętej wcześniej szczelinie w granicie na wewnętrznej konstrukcji stalowej za pomocą wkręcanych kotew oraz zespawanie elementów ze sobą,
d)  patynowanie i woskowanie całości.

IV.  Trochę historii

Witold Pilecki – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i ,,NIE”, człowiek o wielu tożsamościach. Jako dobrowolny więzień do KL Auschwitz zorganizował w obozie ruch oporu. Autor pierwszych raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Dzięki jego działalności świat dowiedział się o zbrodniach niemieckich. Po wojnie został wrogiem Polski Ludowej, ofiarą mordu sądowego. 15 marca 1948 roku został skazany na karę śmierci. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego (2006) oraz awansowany do stopnia pułkownika (2013). Uznany za jednego z najodważniejszych ludzi II wojny światowej. Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawa.

V.  Opis obiektu

Projekt przedstawia jasną sześcienną bryłę z granitu, a ze szczeliny wyłania się rozbijając ją od środka postać rotmistrza w mundurze i rogatywce. Całokształt ma symbolizować zdobycie upragnionej wolności/niepodległości. Mniejsze pęknięcia po bokach bryły to znak, że walczących o niepodległą Polskę było więcej. Pomnik usytuowany będzie w pobliżu domu rotmistrza przy al. Wojska Polskiego 40, gdzie został aresztowany 19 września w 1940 r. przez hitlerowców i wywieziony do obozu Auschwitz.

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 29 sierpnia 2016 godz 8:48
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 19 maja 2017 godz 10:17