sobota, 18 września 2021

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym”.

Adres Inwestycji: Plac Defilad, Warszawa – Centrum

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dokumentacja projektowa i przetargowa: SAFEGE S.A.S. – lider konsorcjum i Schuessler – Plan Inżynierzy
Sp. z o.o.

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji:

  • 25 sierpnia 2016 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXXIII/805/2016, zmieniająca limity wydatków w kolejnych latach ww. zadania.
  • 8 stycznia 2016 roku SZRM podpisał umowę z konsorcjum firm: SAFEGE S.A.S. – lider konsorcjum i Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy placu miejskiego przed PKiN wraz z parkingiem podziemnym.
  • 26 czerwca 2014 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr LXXXIV/2133/2014, wprowadzająca zadanie inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 do realizacji przez SZRM.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 13 października 2016 godz 13:01
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 8 grudnia 2016 godz 8:21