środa, 23 września 2020

W dniu 8 września 2018 roku został ogłoszony przetarg na budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad – termin składania ofert 19 października 2018 roku. Głównym założeniem kanału zbiorczego jest uwolnienie terenów wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie od sieci i instalacji, które obecnie są tam zlokalizowane w celu umożliwienia realizacji zabudowy na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego kanał zbiorczy składający się z dwóch równoległych tuneli, w których będą układane kable elektroenergetyczne i teletechniczne (kanał suchy) oraz sieć wodociągowo-ciepłownicza (kanał mokry), ma obsługiwać – zasilać w infrastrukturę techniczną nowe inwestycje zlokalizowane na Placu Defilad.

Przyjęta metoda budowy kanału zbiorczego zakłada postać żelbetowej rynny przykrytej płytą stropową w otwartym wykopie o długości ok. 851 m z wykuszami niezbędnymi do zamontowania odpowiedniej ilości puszek umożliwiających wyprowadzenie sieci teletechnicznych na zewnątrz kanału.

Po wyłonieniu wykonawcy na roboty budowlane SZRM przewiduje rozpoczęcie robót na przełomie roku 2018 i 2019. Termin zakończenia realizacji powyższego zadania inwestycyjnego przewidziano do końca listopada 2020 roku.

Ze względu na realizację kanału zbiorczego, który otacza budynek Pałacu Kultury i Nauki z trzech stron (północ, wschód i południe) będą występowały istotne utrudnienia. Dlatego zaproponowano podział realizacji inwestycji na fazy, które poprzez określony zasięg umożliwiać będą bieżącą obsługę budynku PKiN, w tym także ewakuację oraz dostęp do dróg pożarowych. Zaproponowany podział ma na celu przede wszystkim zmniejszenie utrudnień i niedogodności wynikających z zakresu inwestycji.

Szczegóły w linku http://szrm.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2018s-173-391720/

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Tomasz Truskawa - 11 września 2018 godz 11:26
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 11 września 2018 godz 11:28