wtorek, 7 grudnia 2021

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie jest serwisem przeznaczonym do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1330 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 10 poz. 68) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ SZRM

Serwis BIP Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta został zintegrowany z ogólnym serwisem internetowym jednostki. Menu Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone jest w dolnej części każdej strony i podstrony serwisu (pod logo BIP). Dostęp do stron zawierających tematycznie pogrupowane informacje wymaga wybrania odpowiedniej pozycji z niniejszego menu.

Ponadto, na każdej stronie serwisu w górnym pasku znajduje się pole wyszukiwarki, która ułatwia odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w tekstach opublikowanych na stronie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo lub frazę, należy wpisać je w pole wyszukiwarki, a następnie kliknąć przycisk Enter. Wyniki wyszukiwania zostaną zaprezentowane w głównym oknie, w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów będzie możliwe po kliknięciu w tytuł materiału.

AKTUALIZACJA I REJESTR ZMIAN

Teksty zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta są regularnie aktualizowane. Wszystkie zmiany wprowadzane w serwisie internetowym jednostki są automatycznie rejestrowane. W dolnej części strony pod logo BIP widnieje informacja o wprowadzeniu danych oraz o autorze i dacie ostatniej modyfikacji prezentowanych treści.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gov.pl