niedziela, 13 czerwca 2021

Na początku kwietnia br. ogłosiliśmy postępowanie na wybór partnera prywatnego, który ma wybudować i poprowadzić Nowy Pawilon Emilia. Termin złożenia wniosków w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria” z uwagi na zagrożenie epidemiczne, został wydłużony do 17 sierpnia br.

Wczoraj, wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z miastem złożyło 5 firm: Warbud PPP 1 Sp. z o.o.  – Warszawa, Hochtief PPP Inwestycje Polskie 2 sp. z o.o.- Warszawa, Budimex C sp. z o.o. – Warszawa, Fort Traugutta Sp. z o.o. – Warszawa oraz NDI Projekt 102 Sp. z o.o. – Sopot.

Postępowanie na wybór partnera prywatnego do projektu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich, właśnie rozpoczętym, jest prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone negocjacje w kilku turach: technicznej i technologicznej, ekonomicznej i prawnej. W toku negocjacji, które rozpoczną się z początkiem września br., zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ofert. Miasto Stołeczne Warszawa wybierze najkorzystniejszą z nich. Harmonogram przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w drugim kwartale 2021 roku. Po podpisaniu umowy, partner przystąpi do realizacji inwestycji. Oddanie do użytku Nowej Emilii, przewidziane jest na I połowę 2023 roku.

Pawilon Meblowy Emilia, reprezentujący styl modernistyczny, towarzyszył warszawiankom i warszawiakom od lat siedemdziesiątych XX wieku, był obiektem powszechnie rozpoznawalnym. Na początku XXI wieku stał się na kilka lat siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej, następnie dokonano jego rozbiórki. Dziś planowane jest przywrócenie tego obiektu mieszkańcom w formie zbliżonej do oryginału i z wykorzystaniem historycznych elementów. Pierwotnie pawilon „Emilia” był zlokalizowany u zbiegu ulic: Emilii Plater i Świętokrzyskiej, dziś budynek ma być umiejscowiony przy parku Świętokrzyskim nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki. Nowy obiekt będzie zaadaptowany na funkcje zgodne z obowiązującym planem miejscowym, aktywizujące i integrujące społeczeństwo. Planowane jest też stworzenie miejskiej oranżerii współistniejącej z przestrzenią usługową np. gastronomiczną.

Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządu.

Po ograniczeniu napływu środków unijnych samorządy szukają nowych źródeł finansowania swoich inwestycji. Model PPP pozwala z sukcesem realizować zaplanowane przedsięwzięcia.
Przypomnijmy, że postępowanie dot. Nowej Emilii, to kolejny w ostatnim czasie przykład udanej współpracy w formule PPP. Od grudnia 2019 r. Centrum Kreatywności Targowa ma nowego operatora – to Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). Z kolei w marcu, również w formule koncesji, stolica podpisała umowę na projekt i budowę nowoczesnego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 18 sierpnia 2020 godz 12:19
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 18 sierpnia 2020 godz 15:37