sobota, 18 września 2021

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jedną jednostką

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jedną jednostką

  Od 1 września 2021 r. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych staje się częścią Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Oznacza to, że dwie jednostki wykonujące ogólnomiejskie zadania inwestycyjne łączą swoje siły.

  budynek SZRM przy ul. Senatorskiej, widok od strony ul. CanalettaStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizował dotychczas inwestycje polegające na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych. Jednostka działa w strukturach miasta od ponad 70 lat.

  Inwestycje zrealizowane przez SZRM, to wizytówki nowoczesnej Warszawy: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich. W poprzednich dekadach SZRM zasłynął m.in. odbudową Starego i Nowego Miasta, Zamku Królewskiego i Ujazdowskiego oraz budową warszawskich osiedli mieszkaniowych.
  Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych powstał w 2008 r. i zajmował się budową oraz przebudową dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz drogowej infrastruktury technicznej. Pozyskiwał też na te cele niezbędne tereny.
  ZMID zrealizował 52 inwestycje drogowe o wartości ponad 4,4 mld zł. Były to zarówno drogi o dużym znaczeniu ogólnomiejskim, takie jak: trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie, węzeł Łopuszańska – Kleszczowa, ciąg ulic Cybernetyki i 17 Stycznia, ul. Nowolazurowa czy przebudowa ul. Marsa i Żołnierskiej, ale również drogi ważne na poziomie poszczególnych dzielnic np.: budowa al. Polski Walczącej, przebudowa ul. Francuskiej, al. Wilanowskiej, ul. Głębockiej czy Traktu Lubelskiego.
  Po połączeniu Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta stanie się wysoko wyspecjalizowaną jednostką inwestycyjną, dysponującą profesjonalną kadrą z doświadczeniem w realizacji inwestycji kubaturowych i drogowych oraz w zarządzaniu nieruchomościami.
  Od 1 września Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta będzie dodatkowo nadzorował m.in. trwającą przebudowę Wybrzeża Helskiego i Szczecińskiego, rozbudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola oraz budowę drugiej estakady na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej. Zadania te dołączą do już realizowanych przez SZRM inwestycji, czyli m.in.: modernizacji Pałacyku Konopackiego, budowy Szpitala Południowego, przebudowy i modernizacji Szpitala Czerniakowskiego czy budowy Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

  czytaj więcej

  Coraz bliżej remontu Hali Gwardii

  Hala Gwardii coraz bliżej remontu dzięki formule PPP – czyli współpracy podmiotów prywatnych z publicznymi. Przechodzimy do kolejnego etapu prac nad wyborem partnera, który wykona remont a finalnie zajmie się też utrzymaniem obiektu i będzie nim zarządzać. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanej Hali. 

  Negocjacje, które rozpoczną się od września br. dotyczyć będą różnych kwestii związanych
  z inwestycją i prowadzone będą z 5 firmami, tj.:

  1)      FOOD HALL POLAND Sp.z o.o.,
  2)      Multibud Investment W. Ciurzyński S.A.,
  3)      CBR EVENTS Sp. z o.o.,
  4)      Budimex I sp. z o.o.,
  5)      Mota-Engil Central Europe PPP 3 Sp. z o.o.

  Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest na przełomie 2022 i 2023 roku. Aktualnie operatorem Hali Gwardii jest firma CBR Events Sp. z o.o.  

  Jaka będzie nowa Hala Gwardii?

  Remont zabytku przywróci Hali jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

  Rewaloryzacja Hali Gwardii to istotny element nowego projektu wdrożonego przez UM Warszawa pn. „Nowe Centrum Warszawy”. 

  Nowa Hala Gwardii możliwa dzięki formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego.

  Realizacja inwestycji lub świadczenie usług w formule PPP to szereg korzyści dla miasta, a przede wszystkim możliwość optymalizacji wydatkowania środków publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia rynkowego partnera. Jest to uregulowany prawnie (na mocy ustawy z 19 grudnia 2008 r.) sposób na zapewnienie większej dostępności usług i udogodnień dla mieszkańców. Każdy z partnerów robi to, co potrafi najlepiej, dzięki czemu sam projekt ma wysoką jakość realizacji usługi. Warszawa ma w planach  kolejne projekty do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to m.in. projekty z zakresu gospodarki odpadami, dotyczące obiektów poprzemysłowych i zarządzania energią czy też budowa kąpielisk i basenów nad Wisłą. Za realizację projektów w formule PPP w Urzędzie m.st. Warszawy odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego.

  Więcej informacji: https://firma.um.warszawa.pl/rewaloryzacja-i-eksploatacja-budynku-hali-gwardii-w-warszawie/

  czytaj więcej

  Energooszczędne przedszkola coraz bliżej

  Kończymy kolejny etap wyboru partnera prywatnego, który zaprojektuje oraz wybuduje wysoko energooszczędne placówki przedszkolne. Powstaną one w miejscu dotychczas funkcjonujących budynków typu Stolbud–Ciechanów. Przy realizacji projektu po raz kolejny sięgamy po formułę PPP, czyli przedsięwzięcia publiczno-prywatne.

  W oparciu o wskazane kryteria ostatecznie wybrane zostały 4 firmy, które zaproszone zostaną do udziału w dialogu. Są to: Budimex J. sp. z o.o., MIRBUD S.A., Mota-Engil Central Europe PPP 4 sp. z o.o. I Warbud PPP 2 sp. z o.o.

  Jeszcze przed wakacjami rozpoczną się negocjacje, które dotyczyć będą różnych kwestii związanych z inwestycją. Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku.

  Nad rozwojem infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej prezydent wraz z zarządem miasta pracuje intensywnie od początku kadencji. Planując i realizując tego typu inwestycje.  Zależy nam, aby dzieci korzystały z placówek energooszczędnych, eksploatowanych z odnawialnych źródeł energii (OZE), co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych a  także do obniżenia kosztów. To pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt w Polsce, który z jednej strony wpisuje się w podnoszenie jakości życia mieszkańców, a z drugiej pozostaje w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Warszawy – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

  Placówki publiczne, ale ich utrzymanie po stronie inwestora prywatnego

  Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbiórce budynków drewnianej konstrukcji typu Stolbud–Ciechanów i zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi budynkami przedszkolnymi, dostosowanymi do aktualnych standardów i potrzeb.

  Przedszkola nadal będą publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za nabór, program edukacyjny oraz kadrę pedagogiczną. Za zaprojektowanie i realizację przedszkoli, także zagospodarowanie terenu będzie odpowiadał partner prywatny. Jego zadaniem będzie także utrzymywanie należytego stanu technicznego przez okres umowy.

  Od 5 do maksymalnie 10 nowych przedszkoli

  Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych – w dzielnicy Bemowo: Przedszkole nr 75 (ul. Rozłogi 4a) i Przedszkole nr 319 (ul. Powstańców Śląskich 14), na Mokotowie Przedszkole nr 67 (ul. Sonaty 6a), w Ursusie Przedszkole nr 137 (ul. Zagłoby 11) i Przedszkole nr 168 (ul. Zagłoby 27), na Targówku Przedszkole nr 94 (ul. Smoleńska 64) oraz na Woli Przedszkole nr 58 (ul. Batalionu AK „Pięść” 4). 

  Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządu

  Po ograniczeniu napływu środków unijnych samorządy szukają nowych źródeł finansowania swoich inwestycji. Model PPP pozwala z sukcesem realizować zaplanowane przedsięwzięcia.

  Warszawa przygotowuje kolejne projekty, które chce zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W planach są m.in. projekty z zakresu gospodarki odpadami, dotyczące obiektów poprzemysłowych i zarządzania energią czy też budowa kąpielisk i basenów nad Wisłą. Za realizację projektów w formule PPP w Urzędzie m.st. Warszawy odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  26-02-2021 08-03-2021 rozstrzygnięty

  Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych

  Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w 2021 roku. 

  czytaj więcej

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta będzie nieczynny.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  03-11-2020 19-11-2020 rozstrzygnięty

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 03-11-2020

  Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert – pobierz plik

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  28-08-2020 18-09-2020 rozstrzygnięty

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 28-08-2020 r.

  Zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na pięć stanowisk oraz do serwisu  informacji o podmiotach gospodarczych na trzy stanowiska na okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 

  czytaj więcej

  Nieruchomości do wydzierżawienia

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta publikuje listę nieruchomości do wydzierżawienia. Wniosek o dzierżawę nieruchomości należy złożyć w siedzibie SZRM do dnia 03 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30.

  Listę nieruchomości i wniosek o dzierżawę można pobrać pod tym odsyłaczem.

  czytaj więcej

  Transmisja z otwarcia ofert

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta informuje, że otwarcie ofert w postępowaniu na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”, zgodnie z rekomendacją UZP, z której wynika, że „transmisja on-line z otwarcia w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp” nastąpi poprzez transmisję online w dniu 01 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 pod adresem https://youtu.be/vTuE1ybfpGs

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  18.03.2020 03.04.2020 godz. 12 03.04.2020 godz. 12:30 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18.03.2020 r.

  Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie.

  czytaj więcej

  Ruszyły przygotowania pod budowę Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

  W lipcu 2019 roku, uzyskano pozwolenie na budowę, inwestycji  pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”, którą prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. W grudniuodebrano projekt wykonawczy i zostały przyznane środki na realizację inwestycji.

  We środę, 5 lutego rozpoczęto pierwszy etap prac. Zgodnie z decyzją, wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego przystąpiono do wycinki 15 drzew. Są to m. in.: śliwy, topole mieszańcowe, klony jesionolistne, lipy drobnolistne, jesion pensylwański. 5 z nich zagrażała bezpieczeństwu a pozostałe drzewa kolidowały z projektowanymi budynkami i układem komunikacyjnym.

  W ramach nasadzeń kompensacyjnych (w proporcji 1:1), zostaną posadzone jeszcze w tym roku, drzewa o znacznych obwodach ok. 35-40 cm. Będą to zgodnie z projektem Profesora Gutta i Aliny Szolcówny m. in.: klon pospolity, jesion wyniosły, kasztanowiec czerwony. Wszelkie prace związane z istniejącym drzewostanem wykonuje wyspecjalizowana firma ogrodnicza a w związku z wielkością inwestycji nie była wymagana decyzja środowiskowa. Prowadzona inwestycja, nie ingeruje w zainstalowaną w parku siłownię plenerową i plac zabaw dla dzieci. Nie przewiduje się również budowy parkingu a do komunikacji, zostanie wykorzystany istniejący układ drogowy. 

  Prace pierwszego etapu inwestycji potrwają do 28 lutego. W drugiej połowie lutego 2020 roku, planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

  Na inwestycję składać się będzie budynek Izby Pamięci pełniący funkcje edukacyjno – martyrologiczne, pawilon wejściowy – stanowiący niezbędne zaplecze techniczne dla budynku Izby oraz segmenty Muru Pamięci – nośniki tabliczek z nazwiskami dla ponad stu tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Woli. Budynek Izby Pamięci składać się będzie z bloków mieszczących konkretne funkcje, ograniczonych dwiema, masywnymi ścianami.

  Budynek ma być ulokowany w parkowej części, z dala od kurhanu i mogił. Wewnątrz znajdą się wystawy dokumentujące historię cmentarza, życie w okupowanej stolicy oraz ekspozycje poświęcone zbrodniom niemieckim w Warszawie.

  Poniżej wizualizacje budynku i otoczenia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, według projektu: Piotra Bujnowskiego, Kariny Jędrak, Macieja Koczocik, Krzysztofa Makowskiego i Martyny Rowickiej (wykonywane na etapie konkursu).

  Mapa ze wskazaniem lokalizacji inwestycji tj. Izby Pamięci i Murem Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

  mapa pochodzenie – Google maps

   

   

   

  czytaj więcej

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 23 marca 2016 r.

  1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  1. Senatorska 29/31

  00-099 Warszawie

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  • Składanie ofert odbywa się w siedzibie Sprzedającego do dnia 06 sierpnia 2019 r., do godz. 12.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego (sala konferencyjna Nr 12), w dniu 06 sierpnia 2019 , o godz. 12.15.
  • Otwarcie ofert jest jawne.
  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać          w siedzibie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (kod: 00-390) ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w dniu 05 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00. Osobą do kontaktu jest p.  Piotr Motyliński, tel. 509 510 337.

  1. Rodzaj, typ i ilości sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

  Przedmiotem przetargu są składniki rzeczowe majątku ruchomego określone w Załączniku   Nr 1 do ogłoszenia.

  1. Wadium:
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, którego wysokość dla każdego składnika rzeczowego majątku ruchomego została określona w załączniku Nr 1.
  • Wadium należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy:

  80 1030 1508 0000 0005 5005 2067

  • Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się w poczet ceny.
  • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  1. Cena wywoławcza:
  • Ceny wywoławcze poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego zostały określone w Załączniku Nr 1.
  • Cena wywoławcza jest ceną minimalną brutto.
  1. Wymagania dotyczące oferty:

  Oferta złożona w drodze przetargu powinna zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
  • Nazwę przedmiotu przetargu,
  • Oferowaną cenę nabycia określoną jednoznacznie w PLN (cyfrą i słownie) – oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza,
  • Dowód wpłacenia wadium (bankowe potwierdzenie przelewu),
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • Parafowany wzór umowy.

  Wzór oferty – Formularz ofertowy stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

  Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

  1. Oferty zawierające wypełniony Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Sprzedawcy: Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta ul. Senatorska29/31, Warszawa (kod: 00-099), w kancelarii (wejście od ul. Canaletta, na parterze, na prawo od wejścia) do dnia 06 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „OFERTA PRZETARGOWA – SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO”.
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert.
  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Sprzedającego).
  1. Koszt sporządzenia oferty i odbioru zakupionych składników ponosi Oferent.
  1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  • Została złożona po wyznaczonym terminie,
  • Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę,
  • Cena podana w ofercie będzie niższa od ceny wywoławczej.
  1. O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
  1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
  1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
  1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  1. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

  Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik Nr 4 do ogłoszenia.

  1. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, Komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
  1. W przypadku aukcji, Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
  1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
  1. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w Załączniku Nr 1 ani nie odpowiada za wady ukryte.

  Załączniki:

  Załącznik Nr 1 – Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży – Pobierz

  Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy – Pobierz

  Załącznik Nr 3 – Wzór umowy – Pobierz

  Załącznik Nr 4 – wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego – Pobierz

   

   

   

  czytaj więcej

  SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  Informacje dotyczące sprawozdania finansowego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta zostały przedstawione w formie gotowych do pobrania plików PDF:

   

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – Pobierz
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – Pobierz
  3. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – Pobierz

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  12.03.2019 20.03.2019 27.12.2019 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.03.2019

  Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej

  Szanowni Państwo,

  Nadchodzący czas to najpiękniejsze dni w całym roku. To czas odpoczynku po ciężkiej całorocznej pracy, czas podsumowań, a równocześnie planów na kolejny nowy rok.

  Dziękujemy wszystkim Państwu za Waszą obecność w życiu naszej instytucji i mamy nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie Nam równie owocną współpracę jak dotychczas.

  Życzymy Państwu radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, a także pasma sukcesów, realizacji zamierzeń i planów oraz spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2019.

  W imieniu wszystkich pracowników Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

  Paweł Barański
  Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

   

  czytaj więcej

  Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 10 przy ul. Tarchomińskiej 4 wraz z pawilonem przedszkolnym.

  Już niedługo oficjalne otwarcie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 10 przy ul. Tarchomińskiej. Prace remontowe i budowlane zostały ukończone. Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie została zakończona. Dostawy, bez jednego elementu, zostały zrealizowane.

  W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 10 przy ul. Tarchomińskiej będzie również otwarte pierwsze w Warszawie przedszkole  dla dzieci autystycznych.

  czytaj więcej

  Ogłoszenie

  Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 r. ( poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w „Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta”.

   

  czytaj więcej

  Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.

  W dniu 29.XI.2018 otrzymaliśmy pozwolenie na rozbudowę budynku Biura Geodezji i Katastratu oraz rozbiórkę dawnej sali gimnastycznej na terenie Biura Geodezji i Katastratu przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie. 

  czytaj więcej

  Ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym.

  W dniu 27 listopada 2018 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego uzyskał pozwolenie na użytkowanie ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz z pomostem widokowym i pochylnią dla niepełnosprawnych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej 1/3 w Warszawie.

  czytaj więcej

  Centrum Kreatywności Targowa 56

  W dniu 28 listopada 2018 r. w siedzibie Centrum Kreatywności Targowa 56 odbyła się dyskusja pokonkursowa, przedmiotem której była koncepcja architektoniczno–budowlana adaptacji nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie.

  czytaj więcej

  Wyniki konkursu

  Ogłoszenie o wynikach konkursu na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. Na konkurs wpłynęło 11 prac. Żadna z nadesłanych prac nie podlegała wykluczeniu. W trakcie obrad Sądu Konkursowego w dniu 16 października 2018 r. dokonano oceny prac konkursowych wg określonych w regulaminie kryteriów: idei, formy i ekonomii. Oceniono również zgodność prac z istotnymi wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu.

   fot. Pierwsza nagroda w konkursie

  Najwyżej została oceniona praca autorstwa Karola Badyny „Pracownia Rzeźby Forma” z Krakowa (pracy przyznano 88 pkt na 100). Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę w kwocie 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej.

  Sąd Konkursowy uznał tę pracę za najlepszą ze względu na najwyższą atrakcyjność formy plastycznej, umiejętne wkomponowanie w otoczenie i dobrą ekspozycję w przestrzeni publicznej. Zdaniem członków Sądu Konkursowego kompozycja pomnika wyraźnie eksponuje postać Wojciecha Korfantego jako męża stanu. Najwyżej w tym wypadku została też oceniona czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu, a także pod względem dostosowania siły wyrazu do zastosowanych środków. Praca uzyskała ponad 1/3 wymaganą w regulaminie konkursu liczbę punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kryteriach.

  Sąd konkursowy zalecił:

  • zmianę wyrazu opracowania granitowej bryły pomnika i napisu oraz nasycenie figury duchem wynikającym z charakteru postaci na podstawie dostępnej ikonografii, analizy sylwetki i rysów twarzy,
  • ograniczenie inskrypcji do napisu „Wojciech Korfanty, 1873-1939, polityk, chrześcijański demokrata”.

  Drugą nagrodę w wysokości 25 000 zł brutto otrzymała praca autorstwa zespołu „Kucharski Architekci Robert Kucharski”, Warszawa i Andrzej Szczepaniec, Nowy Jork (pracy przyznano 68 pkt na 100).

  Sąd Konkursowy docenił pracę z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami wyrazu oraz oryginalną formę kompozycji otoczenia pomnika. Została dostrzeżona również elegancja przedstawionej postaci oraz wyjątkowo staranne dopracowanie rysów twarzy, oceniane na podstawie załączonej dokumentacji zdjęciowej (ze względu na znaczne uszkodzenie modelu głowy).

  Sąd konkursowy przyznał dodatkową nagrodę w formie wyróżnienia w wysokości 15 000 zł brutto dla pracy autorstwa Aleksandra Śliwy z Krakowa (pracy przyznano 53 pkt na 100).

  W ocenie sądu projekt wyróżniał się uproszczoną formą, lapidarnością przekazu i rzeźbiarskim podejściem do zagospodarowania bezpośredniego otoczenia tworzącego integralną część pomnika.

  Galeria:

   
  Treść: http://zabytki.um.warszawa.pl/content/wyniki-konkursu 

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  Aktualny stan inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
  szczegóły: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/ 

  czytaj więcej

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze.

  Umowa na powyższe zadanie inwestycyjne została zawarta w dniu 02 marca 2018 roku z KWADRATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ustalono zakończenie wykonania dokumentacji projektowej w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 26 stycznia 2019 roku.

  Planowane zamierzenie inwestycyjne to budowa na działce nr 8/1 z obrębu 7-10-07 przy ul. Papirusów 1/3 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami terenowymi towarzyszącymi oraz przebudowa istniejącego budynku Leśniczówki. W ramach rozbudowy wybudowane zostaną również drogi i parkingi zapewniające właściwą obsługę budynku.

  Zaprojektowany zespół Centrum Edukacji Ekologicznej spełniać będzie funkcję dydaktyczno- ekspozycyjną oraz funkcję konferencyjno-szkoleniową mającą pogłębiać wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej realizowaną w ramach działalności Edukacyjnej Lasów Miejskich. Funkcję uzupełniającą pełni przestrzeń administracyjno-biurowa. Funkcje będą realizowane w nowo wybudowanym budynku CEE oraz zaadaptowanym na w/w funkcje budynku leśniczówki.

  Nowoprojektowany budynek CEE będzie zlokalizowany w głębi działki od strony południowej. Budynek zawiera strefy ekspozycyjną, dydaktyczną, konferencyjną oraz administracyjno-biurową. Bryłę budynku zróżnicowano pod względem wysokości, przekrycia dachu oraz materiałów na elewacji. Wszystkie zabiegi mają na celu harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanej zabudowy w krajobraz.

  Cały teren ogólnodostępny wraz z budynkami CEE i leśniczówki zaprojektowany został jako dostępny dla osób niepełnosprawnych.

   

  czytaj więcej

  AKTUALNY STAN INWESTYCJI

  Trwają prace budowlane w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28. Sprawdź aktualny stan inwestycji: http://szrm.pl/ul-jagiellonska-28/

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
  http://szrm.pl/placowka-opiekunczo-wychowawcza-i-osrodek-interwencji-kryzysowej-na-pradze-polnoc/ 

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
  http://szrm.pl/modernizacja-budynku-zss-nr-97-przy-ul-tarchominskiej-4/ 

  czytaj więcej

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Na podstawie art 37. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta powołany został Inspektor Ochrony Danych.  Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@szrm.pl

  Klauzula informacyjna – pobierz PDF

  Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Sokratesa 15
  w Warszawie – pobierz plik

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.03.2018 19.03.2018 19.03.2018 rozstrzygnięty

  Nr sprawy RZP-I-WB/30/EFN-1/2018

  Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
  http://szrm.pl/modernizacja-budynku-zss-nr-97-przy-ul-tarchominskiej-4/

  czytaj więcej

  Budynek przy ul. Halnej 32

  Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”:
  http://szrm.pl/przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-3/

  czytaj więcej

  Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15

  Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
  http://szrm.pl/placowka-opiekunczo-wychowawcza-i-osrodek-interwencji-kryzysowej-na-pradze-polnoc/

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym:

  1. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”
  http://szrm.pl/modernizacja-alei-glownej-w-zoo 

  2.Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”
  http://szrm.pl/reintrodukcja-zolwia-woliery-rehabilitacyjne-i-sprzet/

  3. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”
  http://szrm.pl/dodatkowe-wejscie-do-zoo/ 

  4. „Budowa poskromu dla słoni”.
  http://szrm.pl/budowa-poskromu-dla-sloni-2/

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24

  Aktualny stan inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
  szczegóły: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/

  czytaj więcej

  „Budowa Szpitala Południowego”

  Aktualny stan inwestycji pn. „Budowa Szpitala Południowego”. 

  szczegóły: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/ 

  czytaj więcej

  Ośrodek Nowolipie ponownie zaprasza seniorów.

  W styczniu 2018 roku, po trwającym półtora roku generalnym remoncie, planowane jest ponowne otwarcie dla podopiecznych i gości Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Placówka oferuje pomoc socjalną oraz szeroką gamę zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla seniorów. Dzięki przeprowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta modernizacji obiekt stał się przestronny, komfortowy i dobrze przystosowany do potrzeb użytkowników, w tym także osób niepełnosprawnych. Wysoki standard wykończenia i nowoczesna infrastruktura techniczna, a z drugiej strony szacunek dla tradycji i oczekiwań czynią Nowolipie 25B miejscem modelowym pod względem zastosowanych rozwiązań, a zarazem unikalnym z uwagi na panującą tam ciepłą i serdeczną atmosferę.  

  Budynek powstał w latach pięćdziesiątych, jako żłobek przeznaczony dla najmłodszych dzieci z rozwijającego się wówczas Muranowa. Wiele lat później wraz ze zmieniającymi się potrzebami okolicznych mieszkańców został przekształcony w ośrodek pomocy dla osób starszych. Będące od ponad 20 lat użytkownikiem obiektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (dawnej Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej) organizuje warsztaty, szkolenia i spotkania dla seniorów oraz wspiera ich w rozwiązywaniu problemów socjalnych i środowiskowych. Głównym zadaniem ośrodka jest aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych poprzez stymulowanie ich działalności, rozwój zainteresowań oraz wdrażanie programów wsparcia finansowanych z budżetu m.st. Warszawy.

  W całkowicie zmodernizowanym, a wewnątrz przebudowanym obiekcie znajduje się stołówka, klubo-kawiarnia ze sceną i barem, sala gimnastyczna oraz liczne pracownie, w tym komputerowa, plastyczna i terapeutyczna. Podczas prac remontowych odnowiona została elewacja budynku, wymieniona stolarka drzwiowa i okienna, przebudowano dach i klatki schodowe oraz wzmocniono i uzupełniono stropy. W ramach robót wykończeniowych wymieniono wszystkie instalacje, przebudowano węzeł cieplny, położono nowe tynki i posadzki oraz wyremontowano pomieszczenia sanitarne. W nowoczesny sprzęt wyposażone zostały sale warsztatowe oraz kuchnia, pralnia, fryzjer i sala gimnastyczna. W odnowionym centrum miejsce wygospodarowano także dla organizacji pozarządowych oraz pracowników pomocy społecznej realizujących zadania na terenie ośrodka.

  Łączny koszt zrealizowanej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta inwestycji to 10 519 418 złotych, w tym koszty wyposażenia to 1 152 775,82 złotych.  Środki finansowe w całości pochodziły z miejskiego budżetu, a wszyscy podwykonawcy projektu zostali wyłonieni w przeprowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych postępowaniach przetargowych. Dzięki zaangażowaniu ze strony pracowników Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta inwestycja wyróżnia się wysoką estetyką i jakością wykonania. Ośrodek Nowolipie wyznacza nowe standardy miejskich usług skierowanych do seniorów.

  czytaj więcej

  Odsłonięto tablice upamiętniające Mazowieckiego i Skubiszewskiego

  W dniu dzisiejszym, wtorek, 19 grudnia, o godz. 12.00 (ul. Lewicka 13/15) zostały odsłonięte tablice upamiętniające Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego.

  W wydarzeniu udział wzięli władze m.st. Warszawy. 

   

  • Tadeusz Mazowiecki (1927–2013) – pierwszy premier niekomunistycznego rządu w latach 1989-1991. Honorowy obywatel m.st. Warszawy.
  • Krzysztof Skubiszewski (1926-2010) – minister spraw zagranicznych w latach 1989–1993. Kawaler Orderu Orła Białego.

  czytaj więcej

  Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

   

  W dniu dzisiejszym (14.12.2017 r.), przekazano do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

  Przewodniczącym Sądu Konkursowego jest uznany architekt Pan Tomasz Konior.

  Rangi wydarzeniu dodała obecność Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego.

  Koncepcja obejmie: przebudowę zabytkowej kamienicy na Targowej 80A i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41-30-06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.

  Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowić będzie przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. To kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne zarówno pod względem przestrzennym jak i społecznym, zachęcające do aktywności, inspirujące do spotkań i współpracy.

  Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do kontaktu ze sztuką i rzemiosłem, zachęcanie do aktywnego udziału w procesie ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. Misja ta realizowana będzie poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.

  CKNP w założeniu ma być miejscem ogólnodostępnym o niezobowiązującym (dalekim od oficjalnego) charakterze wystroju, zachęcającym do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniającym oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacji społecznych.

  Inwestycja jest wpisana do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

  Dla oficyny przy ul. Targowej 80A i dla oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 określone zostały zalecenia konserwatorskie wydane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

  Proponowane rozwiązania funkcjonalne poszczególnych budynków.

  1. W kamienicy przy Targowej 80A na kondygnacjach od ‘-1’ do ‘7’ miałyby się mieścić: pracownie dla rzemieślników nie generujące hałasu, sale konferencyjne, przestrzenie do spotkań warsztatowych, usługowo-handlowe (klubokawiarnia, gastronomia) i społeczne na działania animacyjne/integracyjne, przestrzenie wystawiennicze (zarówno na parterze jak i na najwyższych kondygnacjach), przestrzenie przeznaczone na działania kulturalne, edukacyjne itp. (sale spotkań, szkoleniowe), powierzchnia konferencyjno-wystawiennicza, w tym sala na min. 100 osób.
  1. W budynku przy ul. Inżynierskiej 3 na poziomach od ‘-1’ do ‘4’ przewidziane są m.in.: pracownie tzw. głośne i brudne, z możliwością wprowadzenia ciężkiego sprzętu, sale warsztatowe; pomieszczenia wystawiennicze, magazynowe i techniczne.
  2. W budynkach gospodarczych mogą być zlokalizowane jak dotychczas: kawiarnia/bar, siedziby fundacji i stowarzyszeń oraz zaproponowane zupełnie nowe funkcje, na przykład: miejsca na gry i zabawy, miejsca do czytania lub na wystawy, punkt informacyjny, ogólnodostępne sanitariaty. 

  Zagospodarowania wymagają również podwórza. Oprócz funkcji komunikacyjnych takich jak dojścia, dojazdy czy droga pożarowa, powinno się znaleźć jak najwięcej zieleni, szczególnie w miejscach już nią zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących drzew, ale także: miejsca spotkań, odpoczynku, gier i zabaw dla dzieci i dorosłych oraz elementy małej architektury wraz z oświetleniem terenu. Dojazdy mogą mieć charakter ciągów pieszo-jezdnych.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2017-11-06 2017-11-17 do godz 12:00 rozstrzygnięty

  Nr sprawy RZP-I-WB/124/EFN-1/2017

  Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  31.08.2017 15.09.2017 r. do godz. 11:30 15.09.2017 r. godz. 12:00 19.10.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 581118-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.
  DZP-1.260.46.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2017-03-08 2017-03-17 12:00 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.03.2017

  Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej

  ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2017  ROKU

  W związku z uchwaleniem w dniu 15.12.2016 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XXXVIII/960/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2045 oraz Uchwały Nr XXXVIII/961/2016 w sprawie budżetu na rok 2017, zgodnie z postanowieniami art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, planowanych do przeprowadzenia w 2017 roku:

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  2016-12-22

  Ogłoszenie nr 372250 – 2016 z dnia 2016-12-22 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe, określone Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 25.10.2016 r., polegające na przebudowie kolidującego wodociągu z płytą fundamentową wybiegu. – Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  2016-12-22

  Ogłoszenie nr 372252 – 2016 z dnia 2016-12-22 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 13.12.2016 r.- remont elewacji zabytkowego budynku „Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2016-12-09 2016-12-15 2016-12-15 rozstrzygnięty

  Zakup i dostawa materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  2016-11-25 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 352071 – 2016 z dnia 2016-11-25 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 2 z dnia 26.10.2016 r. – remont elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  21-11-2016 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 347447 – 2016 z dnia 2016-11-21 r.

  Warszawa: wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności Nr 1/2016 z dnia 21.10.2016 r. w tym: a) ułożenie dodatkowej warstw folii PE gr. 0,2 mm, b) ułożenie dodatkowej warstw wełny mineralnej gr. 10 cm, c) wymiana gruzu zalegającego pod posadzką w poziomie piwnicy – w miejscach prowadzonych instalacji sanitarnych podposadzkowych – na zagęszczoną obsypkę piaskową.”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  2016-11-10 rozstrzygnięty

  Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  30.09.2016

  Ogłoszenie nr 318783 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

  Ogłoszenie nr 318783 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 15.09.2016 r., polegające na: wymianie 2 drzwi w elewacji J, wykonaniu instalacji sanitarnej zewnętrznej, montażu siatek zabezpieczających na rynny.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  czytaj więcej

  REKRUTACJA

  STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA – OGŁOSZENIA O NABORZE:

  Ogłoszenie Termin składania aplikacji Treść ogłoszenia Wyniki naboru
  praktyki studenckie 2021-08-01 Pobierz ogłoszenie
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
   Pobierz wyniki naboru

  Pobierz wersję tekstową

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2021-05-11 Pobierz ogłoszenie

  Pobierz wersję tekstową 

  Pobierz wyniki

  Pobierz wersję tekstową 

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2021-05-05 Pobierz ogłoszenie

  Pobierz wersję tekstową 

  Pobierz wyniki 

  Pobierz wersję tekstową

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2021-04-16 Pobierz ogłoszenie

  Pobierz wersję tekstową 

  Pobierz wyniki 

  Pobierz wersję tekstową

  Specjalista ds. Zamówień Publicznych 2021-03-29 Pobierz ogłoszenie

  Pobierz wersję tekstową 

   Pobierz wyniki 

  Pobierz wersję tekstową

  Inspektor ds. Inwestycji i Projektów Partnerskich 2021-03-12 Pobierz ogłoszenie  Pobierz wyniki Pobierz wersję tekstową
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych 2021-02-18  Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki Pobierz wersję tekstową
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych 2021-02-15  Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki Pobierz wersję tekstową
  Specjalista ds. przygotowania inwestycji 2021-02-05  Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki
  Pobierz wersję tekstową 
   Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej i teletechnicznej 2021-02-02   Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki  Pobierz wersję tekstową
   Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych  2021-01-29   Pobierz ogłoszenie  Pobierz wyniki Pobierz wersję tekstową
   Specjalista ds. przygotowania inwestycji 2021-01-14   Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki Pobierz wersję tekstową
   Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych  2020-12-15  Pobierz ogłoszenie   Pobierz wyniki Pobierz wersję tekstową
   Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej i teletechnicznej 2020-12-15   Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki  Pobierz wersję tekstową
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych 2020-11-16 Pobierz ogłoszenie  Pobierz wyniki Pobierz wersję tekstową
  Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej 2020-11-11 Pobierz ogłoszenie  Pobierz wyniki Pobierz wersję tekstową
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej i teletechnicznej 2020-10-29 Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki  Pobierz wersję tekstową
  Inspektor ds. Inwestycji i Projektów Patnerskich 2020-10-28 Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki  Pobierz wersję tekstową
  Inspektor ds. administracyjno-biurowych 2020-10-26 Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki 
  Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2020-09-14 Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki 
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2020-09-14 Pobierz ogłoszenie  Pobierz wyniki
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-09-14 Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki 
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-08-26 Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych 2020-08-26 Pobierz ogłoszenie  Pobierz wyniki
  Inspektor ds. Zamówień Publicznych 2020-08-13 Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki 
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-07-31 Pobierz ogłoszenie  Pobierz wyniki
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2020-07-15 Pobierz ogłoszenie  Pobierz wyniki
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-07-10 Pobierz ogłoszenie Pobierz wyniki
  Specjalista ds. administracyjnych 2020-07-03 Pobierz ogłoszenie  Pobierz wyniki

  Pliki do pobrania: – Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz oświadczenie – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz kwestionariusz – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – pobierz plik – Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych przez SZRM – pobierz informację

  czytaj więcej

  Budynek ZSS nr 99 ul. Różana 22/24

  I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  Adres Inwestycji: ul. Różana 22/24, 00-569 Warszawa – Mokotów.

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum i Com Service Sp. z o.o.

  Źródła finansowania:  Miasto Stołeczne Warszawa

  Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2020

  Termin oddania do użytkowania: 2020/2021

  II. Przebieg realizacji

  Październik 2018 część 2

   

   

  Październik 2018

  Marzec 2018

  Styczeń 2018

  Październik 2017

  Sierpień 2017

  Lipiec 2017


  Kwiecień 2017

  • 01 marca 2017 roku wykonawca robót budowlanych został wprowadzony na budowę.
  • 14 września 2016 roku SZRM zawarł umowę z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum i Com Service Sp. z o.o. Partner konsorcjum na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
  • 18 sierpnia 2016 roku w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. Wpłynęło 5 ofert:
  1. Mawilux S.A.
   Łady ul. Grudzi 23
   05-090 Raszyn        17.654.145,23 zł
  2. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
   ul. Konstruktorska 11 A
   02-673 Warszawa   19.837.440,00 zł
  3. BUDIMPOL Sp. z o.o.
   ul. Mroźna 13a
   03-654 Warszawa   15.918.999,48 zł
  4. Konsorcjum:
   Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
   „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A.

   Lider konsorcjum
   ul. Betonowa 1
   86-005 Białe Błota
   i
   SEKOI Sp. z o.o.
   Partner konsorcjum
   ul. Łacińska 4 lok. 32
   01-451 Warszawa
   i
   Com Service Sp. z o.o.
   Partner konsorcjum
   ul. Nowogrodzka 31
   00-511 Warszawa    14.970.056,66 zł
  5. ZAB-BUD
   Andrzej Zaboklicki
   ul. Nowosielecka 14a lok. 3
   00-466 Warszawa     18.649.000,00 zł
  • 11 lipca 2016 roku SZRM ogłosił postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24. Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2016 r.

  III. Trochę historii

  W 1934 r. za prezydentury Stefana Starzyńskiego opracowany został program budowy szkół miejskich, w ramach którego w latach 1935-1937 wybudowano kilka szkół powszechnych głównie na peryferiach Warszawy, w tym szkołę powszechną przy ul. Różanej. Do dziś zachowała się na elewacji szkoły charakterystyczna syrenka warszawska. Szkoła według projektu architekta Juliusza Żurawskiego była nowoczesnym obiektem w stylu modernistycznym, powstałym na zagłębionym terenie o zróżnicowanym planie i bryle. Mieściły się tu trzy szkoły powszechne. Po drugiej wojnie światowej, w latach 50. XX wieku do stosunkowo niezniszczonego budynku dobudowano nowe skrzydło. Dziś, osiemdziesięcioletni budynek szkoły przy ul. Różanej wymaga gruntownego remontu.

  czytaj więcej

  Czarnieckiego 49 – podpisanie umowy

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał z Przedsiębiorstwem Konserwacji Zabytków „MATEUSZ” Sp. z o.o., Sp.k. z Warszawy umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

  czytaj więcej

  Jagiellońska 28 – rewitalizacja i modernizacja zasobu kulturowego i architektonicznego Pragi

  W dniu 21 lipca br. w siedzibie SZRM została podpisana umowa z Konsorcjum: Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie oraz Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum z siedzibą w Warszawie, na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  czytaj więcej

  Al. Reymonta 16 – podpisanie umowy

  W dniu dzisiejszym, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą ARBUD Sp. z o.o., Sp.k. z Radomia, na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych al. Reymonta 16” w Warszawie.

  czytaj więcej

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24” – ogłoszenie przetargu

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  Termin składania ofert: 26 lipiec 2016 r. do godz. 11:30

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22. szczegóły: http://szrm.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-euro/

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  22.06.2016 29.06.2016

  Numer ogłoszenia: 117845 – 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90
  Numer ogłoszenia: 117845 – 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07-03-2016 10-03-2016 r. godz. 12.00 10-03-2016 rozstrzygnięty

  Zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero oraz materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek, kalkulatorów i faksów

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-312-44-11; fax. 22-312-44-90) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  11.12.2015 15.12.2015 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 185631 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej – etap II – zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe
  Numer ogłoszenia: 185631 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  26.11.2015 01.12 .2015

  Numer ogłoszenia: 184127 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

  Ogłoszenie powiązane: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, określonych w protokołach konieczności: nr 5 z dnia 13.10.2015 r., nr 6 z dnia 14.10.2015 r., nr 7 z dnia 26.10.2015 r
  Numer ogłoszenia: 184127 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  30.09.2015 08.10.2015 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 273654 – 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 1/B/2015 i Nr 2/B/2015 z dnia 30.06.2015 r.

  czytaj więcej