sobota, 18 września 2021
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  13.02.2019 r. do dnia 08.04.2019 r. do godz. 11:30 08.04.2019 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 031-068712

  Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.
  DZP-1.260.3.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  07.11.2018 r. 23.11.2018 r. do godz. 12:30 23.11.2018 r. o godz. 13:00 11.02.2019 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 644555-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

  Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”
  w Warszawie
  DZP-1.260.55.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.10.2018 r. 23.11.2018 r. do godz. 11:30 23.11.2018 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 200-454884

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer”.
  DZP-1.260.44.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  09.10.2018 r. 16.10.2018 r. do godz. 9:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.10.2018 r.

  Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze ew. 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”.
  DZP-1.260.49.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.02.2018 r. do dnia 23.02.2018 r. do godz. 11:30 dnia 23.02.2018 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 514754-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

  Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie.
  DZP-1.260.2.2018.MW

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  03.11.2017 r. do dnia 23.11.2017 r. do godz. 11:30 dnia 23.11.2017 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 610335-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.
  DZP-1.260.60.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  28.07.2017 r. 05.09.2017 r. do godz. 11:30 05.09.2017 r. godz. 12:00 unieważniony

  2017/S 143-294874

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.
  DZP-1.260.36.2017.MW

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  19.07.2017 r. Termin składania wniosków: do dnia 28.07.2017 r. do godz. 12:00 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z dnia 19.07.2017 r.

  Opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie.
  DZP.1.260.38.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.05.2017 r. do dnia 22.05.2017 r. do godz. 11:30 dnia 22.05.2017 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 504547-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

  Dostawa komputerów osobistych z oprogramowaniem, serwerów z oprogramowaniem, urządzenia pamięci masowej – macierzy dyskowej oraz szafy instalacyjnej RACK z wyposażeniem, w tym zasilaczem awaryjnym UPS dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta”.
  DZP-1.260.14.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.03.2017 r. do dnia 23.03.2017 r. do godz. 11:30 dnia 23.03.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 38227 – 2017 z dnia 2017-03-07 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.
  DZP.1.260.11.2017

  czytaj więcej