sobota, 18 września 2021
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  22.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 05.10.2020 r. o godz. 12:00 22.12.2020 r, rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 587149-N-2020 z dnia 2020-09-22 r.

  Dostawa i montaż urządzeń audio – video w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  18.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 28.09.2020 r. o godz. 12:00 23.11.2020 unieważniony

  Ogłoszenie nr 586698-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

  Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.08.2020 r. 16.09.2020 r. do godz. 11:30 16.09.2020 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 570084-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

  Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.07.2020 r. do dnia 21.09.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 21.09.2020 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2020/S 145-356552 z dnia 29.07.2020 r.

  Dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych i kolumn chirurgicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  03.07.2020 r. do dnia 14.07.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 557277-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Przedszkola Nr 163 i Teatru BAJ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  13.03.2020 r. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 11:30 w dniu 01.04.2020 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 523035-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  27.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 10.12.2019 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 626251-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  24.10.2019 r. do dnia 08.11.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 08.11.2019 r. o godz. 12:00 19.12.2019 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 613508-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 – prace przygotowawcze.”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  18.10.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. do godz. 11:30 w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12:00 18.12.2019 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 607965-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

  Doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Ośrodku w Stręgielku – część II”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  20.09.2019 r. 27.09.2019 r. do godz. 10:00 rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 20.09.2019 r.

  Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  04.10.2018 r. rozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE NR 2018/S 191-432578 z dnia 04.10.2018 r.

  Opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno – budowlanej – dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.03.2018 r. 20.03.2018 r. godz. 11:30 20.03.2018 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 523777-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym.

  czytaj więcej