sobota, 18 września 2021
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  17.09.2021 r. 05.10.2021 r. do godz. 10:00 05.10.2021 r. o godz. 11:00 ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00183711/01 z dnia 2021-09-17

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.07.2021 r. 12.08.2021 r. do godz. 10:00 12.08.2021 r. o godz. 11:00 ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00114402/01 z dnia 14.07.2021 r.

  Dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  28.06.2021 r. 16.07.2021 r. do godz. 10:00 16.07.2021 r. o godz. 11:00 03.09.2021 r. unieważniony

  Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00096971/01 w dniu 28.06.2021 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  30.03.2021 r. 12.05.2021 r. do godz. 10:00 12.05.2021 r. o godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021/S 062-156160 z dnia 30.03.2021 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  29.03.2021 r. 28.04.2021 r. do godz. 10:00 28.04.2021 r. o godz. 11:00 07.06.2021 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00024034/01 z dnia 29.03.2021 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  15.01.2021 r.

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00000957/01/P z dnia 15.01.2021 r. – pobierz

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  05.01.2021 r. 12.01.2021 r. do godz. 10:00 12.01.2021 r. 14.01.2021 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05 stycznia 2021 r.

  Zakup dodatkowych licencji do opisywania badań RTG i TK wraz z integracją z systemem PACS w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  16.12.2020 r. 10.02.2021 r. do godz. 11:30 10.02.2021 r. do godz. 12:00 17.03.2021 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 764841-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

  Dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  28.09.2020 r. 06.10.2020 r. do godz. 13:00 06.10.2020 r. godz. 13:30 14.10.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 589834-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

  Dostawa, montaż i uruchomienie oświetlenia scenicznego dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  25.09.2020 r. 06.10.2020 r. do godz. 11:30 06.10.2020 r. godz. 12:00 03.11.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 587347-N-2020 z dnia 2020-09-25 r.

  Dostawa, rozmieszczenie i montaż drukarek 3D i telefonów dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  16.09.2020 r. 28.09.2020 r. do godz. 11:30 28.09.2020 r. o godz. 12:00 16.10.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 584910-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

  Dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  11.09.2020 r. 29.09.2020 r. do godz. 11:30 29.09.2020 r. o godz. 12:00 26.10.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 581867-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

  Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  21.08.2020 r. 07.09.2020 r. do godz. 11:30 07.09.2020 r. o godz. 12:00 23.10.2020 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 575882-N-2020 z dnia 2020-08-21 r.

  Wykonanie robót budowlanych polegających na doprowadzeniu budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 w Warszawie do zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi, w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 do przepisów przeciwpożarowych”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  24.07.2020 r. 03.08.2020 do godz. 11:30 03.08.2020 r. o godz. 12:00 21.08.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 565246-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

  Dostawa wyposażenia stolarni dla potrzeb Teatru BAJ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  20.01.2020 r. 30.01.2020 r. do godz. 11:30 30.01.2020 r. o godz. 12:00 09.03.2020 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 500833-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.

  czytaj więcej

  ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2020 ROKU

  W związku z uchwaleniem w dniu 13.12.2019 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XXIV/682/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050 oraz Uchwały Nr XXIV/683/2019 w sprawie budżetu na rok 2020, zgodnie z postanowieniami art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  27.11.2019 r. 09.12.2019 r. do godz. 11:30 09.12.2019 r. o godz. 12:00 11.12.2019 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 623218-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.

  czytaj więcej
  Status:
  rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 550252298-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

  Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  18.10.2019 29.10.2019 r. do godz. 11:30 29.10.2019 r. o godz. 12:00 08.11.2019 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 610931-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  19.03.2019 r. 27.03.2019 r. do godz. 9:00 05.04.2019 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19 marca 2019 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II,
  DZP-1.260.8.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  04.12.2018 r. 12.12.2018 r. do godz. 11:30 28.12.2018 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 04 grudnia 2018 r.

  Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze”
  DZP-1.260.58.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  09.11.2018 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 500269088-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” – na podstawie opracowania pn. „Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego” w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, uzyskanego w wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego „ULICE NOWEJ PRAGI”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  23.10.2018 r. 31.10.2018 r. do godz. 11:00 13.11.2018 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 23 października 2018 r.

  Dostawa wyposażenia multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  13.09.2018 r. 21.09.2018 r. do godz.: 11:00 01.10.2018 r. unieważniony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.09.2018 r.

  Dostawa wyposażenia multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”,
  DZP-1.260.26.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  05.09.2018 r. 20.09.2018 r. do godz. 11:30 20.09.2018 r. o godz. 12:00 17.10.2018 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 612602-N-2018 z dnia 2018-09-05 r.

  Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
  DZP-1.260.34.2018

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  23.8.2018 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 500202230-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.

  Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – prace przygotowawcze”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  16.12.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 18.01.2018 r. do godz. 12:00 rozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr 2017/S 242-504031

  OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ADAPTACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY TARGOWEJ 80A I INŻYNIERSKIEJ 3 W WARSZAWIE NA CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „WARSZAWSKA PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA – CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA”
  Nr sprawy: DZP-1.260.71.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  11.08.2017 r. 25.08.2017 r. do godz. 11:30 25.08.2017 r. o godz. 12:00 29.09.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 567835-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  DZP-1.260.43.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  26.07.2017 r. 03.08.2017 r. do godz. 10:00 ogłoszony

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 26 lipca 2017 r.

  Wykonanie waloryzacji zieleni dla części (ok. 0,42 ha) działki ew. nr 83/4, obręb 4-13-06, dzielnica Praga Północ, Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
  DZP-1.260.40.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  29.06.2017 17.07.2017 do godz. 11:30 17.07.2017 o godz. 12:00 06.09.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 540961-N-2017 z dnia 2017-06-29 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.
  DZP-1.260.35.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  29.05.2017 r. 13.06.2017 r. do godz. 11:30 13.06.2017 r. godz. 12:00 27.06.2017 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 518966-N-2017 z dnia 2017-05-29 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.
  DZP-1.260.29.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  25.05.2017 r. 02.06.2017 r. do godz.10:00 12.06.2017 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 25.05.2017 r.

  Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym” w Warszawie
  DZP-1.260.26.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.05.2017 r. 25.05.2017 r. do godz. 11:30 25.05.2017 godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 502636-N-2017 z dnia 2017-05-09 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.
  DZP-1.260.24.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  14.04.2017 r. 04.05.2017 r. do godz. 11:30 04.05.2017 r. godz. 12:00 05.05.2017 r. unieważniony

  Ogłoszenie nr 66606 – 2017 z dnia 2017-04-14 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.
  DZP-1.260.17.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  15.02.2017 r. 07.03.2017 r. do godz. 11:30 07.03.3017 r. godz. 12:00 24.03.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 25648 – 2017 z dnia 2017-02-15 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”
  DZP-1.260.5.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  02.02.2017 r. 21.02.2017 r. do godz. 11:30 21.02.2017 r. o godz. 12:00 22.03.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 18578 – 2017 z dnia 2017-02-02 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
  DZP-1.260.1.2017

  czytaj więcej