wtorek, 7 grudnia 2021

  informacja SZRM

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta będzie nieczynny.

  czytaj więcej

  Energooszczędne przedszkola coraz bliżej

  Pod koniec czerwca br. Warszawa ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego, który zaprojektuje oraz wybuduje nowoczesne i wysoko energooszczędne placówki przedszkolne w miejscu dotychczas funkcjonujących budynków typu Stolbud-Ciechanów. W piątek minął termin składania wniosków o udział w postępowaniu. Aż sześć firm jest chętnych do przebudowy przedszkoli.

  Są to:

  • Konsorcjum: IZIM Sp. z o.o., Warszawa i UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski;
  • Mota-Engil Central Europe PPP 4 Spółka z o.o. w organizacji, Kraków;
  • Konsorcjum: Warbud PPP 2 Sp. z o.o. Warszawa i Warbud S.A., Warszawa;
  • MIRBUD S.A., Skierniewice;
  • Budimex J Sp. z o. o., Warszawa;
  • CLIMAMEDIC Sp. z o.o., Sp. k., Reguły, Michałowice.

  Budowa energooszczędnych przedszkoli zrealizowana zostanie w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Projekt polegać będzie na rozbiórce starych budynków i zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi placówkami przedszkolnymi, dostosowanymi do aktualnych standardów użytkowych i potrzeb lokalnych.

  Postępowanie na wybór partnera prywatnego dla realizacji przedszkoli prowadzi w imieniu m.st. Warszawy Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Samo postępowanie składa się z kilku etapów. Pierwszym z rozpoczętych już etapów jest prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie czterech potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tematyczne tury dialogu: organizacyjna, techniczna, ekonomiczna i prawna. Miasto zajmie się teraz sprawdzeniem złożonych wniosków i wybierze czterech najlepszych z sześciu kandydatów, na podstawie wskazanych w ogłoszeniu kryteriów. Kolejnym etapem będą negocjacje z wyselekcjonowaną czwórką kandydatów, które rozpoczną się na początku przyszłego roku. Podczas tego procesu zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia, ostateczna lista placówek przedszkolnych, szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz warunki kontraktu. Następnie, w ostatnim kwartale 2021 r. partnerzy zostaną wezwani do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich.

  Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest w drugiej połowie 2022 r. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym samym roku, ale dokładny harmonogram robót budowlanych będzie m.in. przedmiotem dialogu z kandydatami i uzależniony będzie głównie od kwestii technicznych i technologicznych.

  Od 5 do maksymalnie 10 nowych przedszkoli

  Nowe przedszkola nadal będą publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za kwestie związane z naborem do przedszkoli, programem edukacyjnym oraz kadrą pedagogiczną. Za zaprojektowanie i realizację przedszkoli wraz z zagospodarowaniem terenu będzie odpowiadał partner prywatny, który będzie miał też za zadanie utrzymywać je w należytym stanie technicznym przez ustalony umową okres.

  Zakłada się, że wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata za dostępność, ponoszona przez miasto dopiero po oddaniu nowych przedszkoli do użytku i będzie uzależniona od możliwości korzystania z nich w sposób zgodny z umową.

  Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych – w dzielnicy Bemowo: Przedszkole nr 75 (ul. Rozłogi 4a) i Przedszkole nr 319 (ul. Powstańców Śląskich 14), na Mokotowie Przedszkole nr 67 (ul. Sonaty 6a), w Ursusie Przedszkole nr 137 (ul. Zagłoby 11) i Przedszkole nr 168 (ul. Zagłoby 27), na Targówku Przedszkole nr 94 (ul. Smoleńska 64) oraz na Woli Przedszkole nr 58 (ul. Batalionu AK „Pięść” 4).

  czytaj więcej

  Umowa na budowę izby Pamięci na Woli – podpisana

  14 października br., Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm: MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa (Lider Konsorcjum), i PBO Śląsk Sp. z o.o. z Sosnowca (Partner Konsorcjum) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”. Poza wykonawcą robót budowlanych przy podpisaniu umowy była obecna pani Wanda Traczyk-Stawska, inicjatorka budowy Izby.

  Umowa zakłada budowę obiektu w którego skład wchodzić będzie: Budynek Izby Pamięci pełniący funkcje edukacyjno – martyrologiczne, Pawilon wejściowy stanowiący niezbędne zaplecze techniczne dla budynku Izby oraz segmenty Muru Pamięci – nośniki dla tabliczek z nazwiskami dla ponad stu tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Woli.

  Budynek Izby Pamięci składać się będzie z bloków mieszczących konkretne funkcje, ograniczonych dwiema, masywnymi ścianami. Izba ma być ulokowany w parkowej części, z dala od kurhanu i mogił. Wewnątrz znajdą się wystawy dokumentujące historię cmentarza, życie w okupowanej stolicy oraz ekspozycje poświęcone zbrodniom niemieckim w Warszawie. W strefie wejściowej od strony ulicy Wolskiej, znajdzie się blok z salą edukacyjną przeznaczoną do prelekcji, wykładów, warsztatów dydaktycznych oraz wyświetlania filmów i archiwaliów.

  Pawilon wejściowy natomiast jest integralnym elementem całego założenia i pełni funkcje obsługujące. Mieści w sobie niezbędne zaplecza techniczne, sanitarne, przyłącza.

  Prócz samej Izby Pamięci jako teoretycznej – aktywnej formy upamiętnienia, powstaną elementy przestrzenne zwracające indywidualność ofiarom. Nośnikami tego typu wiedzy będzie 8 modłów Muru Pamięci. Na 7 z nich będą zamieszczone tabliczki z danymi ofiar a na ósmy moduł przy Pawilonie wejściowym pełnić będzie rolę informacyjną o całym założeniu i tematyce upamiętnienia.

  Autorami projektu są: Piotr Bujnowski, Karina Jędrak, Maciej Koczocik, Krzysztof Makowski i Martyna Rowicka.

  Izba Pamięci ma postać do 6 lipca 2022 roku a Wykonawca otrzyma za jej budowę kwotę brutto 23 186 000,00 zł.

   

  czytaj więcej

  Wyłoniliśmy wykonawcę Izby Pamięci na warszawskiej Woli

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wyłonił w dniu dzisiejszym tj. 29 września br., wykonawcę robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”. Uznano, że Wykonawca – Konsorcjum: MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa (Lider Konsorcjum), i PBO Śląsk Sp. z o.o. z Sosnowca (Partner Konsorcjum), złożył najkorzystniejszą ofertę za cenę brutto 23 186 000,00 zł.

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, planuje w październiku zawrzeć umowę z wykonawcą a po niej, niezwłocznie wprowadzać Konsorcjum na teren budowy w Parku Powstańców na warszawskiej Woli.

  czytaj więcej

  Zaproszenie do udziału w teście rynku organizowanym w związku z planowanym do realizacji Przedsięwzięciem w formule PPP „Zagospodarowanie obszaru Pragi – rewaloryzacja obiektów poprzemysłowych”

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zaprasza, w imieniu Miasta st. Warszawy, przedstawicieli sektora prywatnego do konsultacji rynkowych, prowadzonych w związku z procesem przygotowawczym do realizacji Przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie obszaru Pragi – rewaloryzacja obiektów poprzemysłowych” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Celem konsultacji rynkowych jest uzyskanie potwierdzenia, iż proponowane przez Miasto rozwiązania są interesujące dla sektora prywatnego, a w przypadku odpowiedzi negatywnej – uzyskanie sugestii odnośnie założeń projektowych, których uwzględnienie poprawi atrakcyjność Przedsięwzięcia dla potencjalnych Partnerów Prywatnych.

  Planowane do realizacji Przedsięwzięcie zakłada rewaloryzację wybranych obiektów poprzemysłowych w dzielnicach Praga-Północ i Praga-Południe na obszarach zdegradowanych, co przełoży się na aktywizację gospodarczą, wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej obszaru oraz poprawi jakość życia mieszkańców.

  Celem Publicznym Przedsięwzięcia będzie zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, tzn. przywrócenie do użytkowania kilku obiektów zabytkowych z terenu Pragi poprzez remont oraz adaptację na nowe funkcje, a także późniejsze zarządzanie ww. obiektami. Celem komercyjnym będzie prawo do czerpania pożytków z eksploatacji obiektów przez Partnera Prywatnego.

  Miasto st. Warszawa przewiduje wspólną z Partnerem Prywatnym realizację Przedsięwzięcia na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  Zainteresowanych wzięciem udziału w teście rynku, zachęcamy do zapoznania się z treścią Memorandum Informacyjnego i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie (Załącznik nr 1) do dnia 8 października 2020 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: mapietrzak@um.warszawa.pl lub w formie papierowej na adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa.

  Udział w konsultacjach w żaden sposób nie wiąże się z obowiązkiem udziału w realizacji Przedsięwzięcia, ani też nie daje ich Uczestnikom żadnego uprzywilejowania w przypadku ewentualnego udziału w postępowaniu jakie Miasto st. Warszawa ogłosi po ostatecznym ukształtowaniu samego Przedsięwzięcia i wyborze formuły współpracy z inwestorem.

  Poniżej załączniki do pobrania:

  PP_WAW_PPP Memorandum Informacyjne

  czytaj więcej

  Trwają odbiory prac w Ośrodku Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola w Stręgielku

  Trwają odbiory wewnętrzne oraz prowadzone przez służby zewnętrzne Państwowa Straż Pożarna oraz Sanepid, w związku z modernizacją obiektu Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola w Ośrodku w Stręgielku.

  Zdjęcia – październik 2020

  Zdjęcia – wrzesień 2020

  Zdjęcia – sierpień 2020

  Przystąpiliśmy do odbioru prac w Ośrodku w Stręgielku

  czytaj więcej

  Ogłosiliśmy przetarg na remont Hali Gwardii

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy w ogłoszonym dziś tj. 2 września br. postępowaniu, poszukuje partnera prywatnego, który wykona prace: projektowe, remontowe i modernizacyjne oraz docelowo zajmie się utrzymaniem i zarządzaniem wschodniej Hali Mirowskiej tzw. Hali Gwardii. Powstanie tam nowoczesna hala targowa, która jednocześnie będzie pełnić funkcję centrum aktywności lokalnej. 

  Miasto chce przywrócić Hali Gwardii jej historyczną funkcję handlowo usługową. Głównym kierunkiem działań będzie zatem rewaloryzacja gwarantująca zachowanie wartości kulturowych obiektu i ciągłości jego użytkowania.  Poza funkcją handlową, wyremontowany budynek, ma pełnić także rolę ponadlokalnego centrum integrującego mieszkańców. Co ważne, zakładana koncepcja nie dopuszcza handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego. Istotnym elementem planów miasta będzie także upamiętnienie Feliksa Stamma, założyciela tzw. Polskiej Szkoły Boksu poprzez wygospodarowanie we wnętrzu hali powierzchni o funkcji kulturalnej. Ostateczny sposób i rozmieszczenie funkcji w obiekcie będą przedmiotem negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi.

  Ze względu na wartości historyczne budynku prace projektowe i realizacyjne będą prowadzone w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Zachowane detale architektoniczne, dopełniające wystrój elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne) zostaną poddane pracom polegającym na wzmocnieniu, oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz odtworzeniu w oparciu o materiały archiwalne. Wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zachowane i zakonserwowane.

  Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje kompleksową rewaloryzację obiektu, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma on prawo do eksploatacji całego obiektu.

  Harmonogram prac przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w grudniu 2021 roku. Postępowanie na wybór partnera prywatnego do projektu składa się z kilku etapów, pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczne, ekonomiczne i prawne.

  W toku negocjacji zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Po podpisaniu umowy, partner będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. Oddanie do użytku warszawiakom Hali Gwardii przewidziane jest na I połowę 2023 r.

  Z uwagi na bieżącą sytuację i utrudnienia w działaniu firm, miasto przyjmuje dłuższy czas na składanie dokumentacji dopuszczającej do postępowania – do 27 października 2020 r.

  Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządu

  W obecnej sytuacji budżetowej, tj. po  ograniczeniu napływu środków unijnych oraz w warunkach pogłębiającego się kryzysu miasto poszukuje nowych rozwiązań pozwalających na realizację inwestycji spełniających potrzeby mieszkańców.  Model PPP pozwala z sukcesem realizować zaplanowane przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że postępowanie dot. Hali Gwardii, to kolejny w ostatnim czasie projekt realizowany w ramach formuły PPP. Od grudnia 2019 r. Centrum Kreatywności Targowa ma nowego operatora – to Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). W marcu w formule koncesji stolica podpisała umowę na projekt i budowę nowoczesnego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy. Z kolei w II połowie sierpnia aż 5 firm złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w procesie negocjacji w postępowaniu którego przedmiotem jest budowa Pawilonu Nowa Emilia.

  Trochę historii

  Hale Mirowskie zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku i do 1944 r. były największym wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w stolicy (kubatura budynku łącznie z podziemiami wynosi 60.000m³). Sprzedawano tu głównie mięso, ryby, pieczywo oraz świeże warzywa. W czasie II wojny światowej hala wschodnia została poważnie uszkodzona i wypalona, jednakże zachowały się mury magistralne oraz metalowa konstrukcja. Znacznemu uszkodzeniu uległy dekoracje rzeźbiarskie i attyki. W 1950 roku podjęto decyzję o adaptacji hali wschodniej na siedzibę Milicyjnego Klubu Sportowego „Gwardia” (stąd przyjęła się potoczna nazwa Hala Gwardii). Jedynie halę zachodnią przeznaczono wówczas na funkcję handlową. Przestrzeń hali targowej wykorzystano na salę widowiskową, wykonano antresolę oraz trybunę. Przebudowano również piwnice zamieniając je na cele sportowe tj. sale gimnastyczne, strzelnice, łazienki, itp. W latach 90-tych XX wieku przywrócono funkcje obiektu handlowego. Obecnie wykorzystywana jest na cele kulturalno-handlowe.

  Archiwalne zdjęcia Hali Gwardii

  Ogłoszenie o zamówieniu na stronie SZRM:

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 170-410536 z dnia 02.09.2020 r.

  czytaj więcej

  Wybudowanie Izby Pamięci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

  W nieograniczonym przetargu na wyłonienie wykonawcy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”, oferty złożyło 5 wykonawców z następującymi kwotami:
  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. – 25.404.412,47 zł
  • UNIBEP S.A. – 26.301.423,83 zł
  • MTM Budownictwo Sp. z o.o. – 23.186.600,00 zł
  • MORIS-POLSKA Sp. z o.o. – 26.999.620,31 zł
  • PBM Południe Spółka Akcyjna – 29.256.629,01 zł

  Kolejnym etapem postępowania, będzie weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

  czytaj więcej

  Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego, otworzyliśmy Bursę przy Okopowej

  20 sierpnia br. w uroczystym otwarciu Bursy nr 6 na warszawskiej Woli udział wzięli m.in.: zastępca prezydenta m.st. Warszawy – Renata Kaznowska, przedstawiciele Biura Edukacji m.st. Warszawy, dyrektor Marcin Litwinowicz oraz Dorota Dąbrowska-Łapkiewicz, dyrektor Bursy nr 6 Edyta Pałubińska wraz z pracownikami, przedstawiciele Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, dyrektor Łukasz Górecki, kierownicy zespołu ds. przygotowania i realizacji inwestycji Dorota Czerwińska, Krzysztof Pązik, Leonia Wolska.

  Od tej pory Bursa przy ul. Okopowej 55a w Warszawie jest otwarta dla uczniów i pracowników, którzy w zmodernizowanym obiekcie rozpoczną nowy rok szkolny. Po modernizacji obiektu podniesiono standardy mieszkaniowe placówki oraz bezpieczeństwa pożarowego, a także zwiększono ilości miejsc dla podopiecznych. Obecnie miejsca w pokojach 2, 3 i 4-osobowych starczy w sumie dla 123 wychowanków, przed remontem obiektu było ich 105. Natomiast ilość pracowników placówki, nie przekroczy 10 osób.

  Obiekt pozostał z zewnątrz w niemal niezmienionej formie w kształcie litery L. Jedno ze skrzydeł zlokalizowane jest bezpośrednio wzdłuż ulicy Okopowej. Drugie skrzydło budynku ułożone jest wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego pomiędzy budynkami i boiskiem w kierunku głównego wejścia do Zespołu Szkół im. M. Konarskiego. Wjazd na teren obiektu zlokalizowany jest od strony ul. Okopowej. Dodatkowo bursa jest świetnie skomunikowana bowiem w pobliżu znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe.

  Budynek bursy o powierzchni użytkowej 1648 tys. m.kw. przeszedł gruntowny remont. Każdy pokój wyposażony został w nowe meble oraz dostęp do TV a w świetlicach mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z Internetu. Standardem jest nowocześnie urządzona łazienka z kabiną prysznicową, przynależna do dwóch pokoi mieszkalnych. Na kondygnacji parteru znalazła się ogólnodostępna pralnia z suszarnią. Do dyspozycji lokatorów jest także ogólnodostępna kuchnia wyposażona  m.in. w: zlew, płytę indukcyjną, lodówkę, kuchenkę mikrofalową oraz bezprzewodowy czajnik. Natomiast na kondygnacji piwnicznej, powstał nowoczesny węzeł gastronomiczny z kuchnią i jadalnią dla wychowanków. W obiekcie na pierwszym piętrze znalazła się biblioteka z czytelnią a miłośnicy sportu będą mogli skorzystać z w pełni wyposażonej siłowni.

  Obiekt został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy osobowej zapewniającej dostęp do każdej kondygnacji oraz platformy schodowej przed wejściem do pomieszczeń biblioteki i czytelni. Na potrzeby osób niepełnosprawnych, przystosowano także dwa pokoje z łazienkami na parterze budynku.

  Całość prac dopięło wykonanie nowoczesnego zagospodarowania terenu. Powstały nowe nasadzenia a na dziedzińcu zamontowane zostały elementy małej architektury, które umilą wypoczynek wychowankom.

  Środki finansowe na modernizację Bursy nr 6 w wysokości 7 603 233 mln zł przeznaczyło m.st. Warszawa.

  Zakres remontu

  W ramach modernizacji obiektu przebudowano układ funkcjonalny budynku oraz gruntownie zmieniono aranżację poszczególnych pięter. Zlikwidowano zbiorcze pomieszczenia sanitarne, a na kondygnacji piwnicznej, powstał nowoczesny węzeł gastronomiczny z kuchnią i jadalnią.

  W ramach kompleksowych prac modernizacyjnych wykonano podbicie fundamentów oraz roboty termoizolacyjne mające na celu poprawienie bilansu cieplnego budynku. Ważnym elementem termomodernizacji obiektu była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano nowe pokrycie dachu budynku wraz z obróbkami blacharskimi. Docieplone zostały ściany zewnętrzne budynku oraz wykonano nowe tynki na elewacjach. Zmodernizowano zewnętrzne przyłącza oraz wykonano nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz instalacje przeciw pożarowe.

  Trochę historii – budynku

  Zespół budynków przy ul. Okopowej, składa się z czterech obiektów wybudowanych w różnych okresach. Dwa z nich powstały w latach 30-tych XX wieku, pełniły funkcje biurowca i domu mieszkalnego dla nauczycieli szkół powszechnych. W czasie okupacji powstał trzeci budynek, wybudowany pierwotnie jako parterowy łącznik. W czasie Powstania Warszawskiego budynki uległy spaleniu pozostały jedynie mury magistralne, stropy i klatki schodowe. Podczas odbudowy i przebudowy dwóch pierwszych powstałych budynków został wybudowany czwarty budynek a budynek wybudowany w trakcie okupacji podniesiono o jedną kondygnację. Po przebudowie wszystkie budynki spięto w jedną funkcjonalny układ.  Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków m.st. Warszawy.

  Zdjęcia – otwarcie Bursy nr 6 – sierpień 2020

  foto: Julia Matuszewska

  Starsza informacja nt. inwestycji:

  Modernizacja Bursy nr 6 przy ul. Okopowej jest już bliska zakończenia

  czytaj więcej

  Przystąpiliśmy do odbioru prac w Ośrodku w Stręgielku

  Wczoraj, 19 sierpnia br., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przystąpił od procedury odbioru prac związanych modernizacja obiektu Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola w Ośrodku w Stręgielku.

  Więcej o modernizacji Ośrodka można przeczytać:

  Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku

  czytaj więcej

  Aż 5 firm chce wybudować Pawilon Emilia w centrum miasta

  Na początku kwietnia br. ogłosiliśmy postępowanie na wybór partnera prywatnego, który ma wybudować i poprowadzić Nowy Pawilon Emilia. Termin złożenia wniosków w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria” z uwagi na zagrożenie epidemiczne, został wydłużony do 17 sierpnia br.

  Wczoraj, wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z miastem złożyło 5 firm: Warbud PPP 1 Sp. z o.o.  – Warszawa, Hochtief PPP Inwestycje Polskie 2 sp. z o.o.- Warszawa, Budimex C sp. z o.o. – Warszawa, Fort Traugutta Sp. z o.o. – Warszawa oraz NDI Projekt 102 Sp. z o.o. – Sopot.

  Postępowanie na wybór partnera prywatnego do projektu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich, właśnie rozpoczętym, jest prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone negocjacje w kilku turach: technicznej i technologicznej, ekonomicznej i prawnej. W toku negocjacji, które rozpoczną się z początkiem września br., zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ofert. Miasto Stołeczne Warszawa wybierze najkorzystniejszą z nich. Harmonogram przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w drugim kwartale 2021 roku. Po podpisaniu umowy, partner przystąpi do realizacji inwestycji. Oddanie do użytku Nowej Emilii, przewidziane jest na I połowę 2023 roku.

  Pawilon Meblowy Emilia, reprezentujący styl modernistyczny, towarzyszył warszawiankom i warszawiakom od lat siedemdziesiątych XX wieku, był obiektem powszechnie rozpoznawalnym. Na początku XXI wieku stał się na kilka lat siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej, następnie dokonano jego rozbiórki. Dziś planowane jest przywrócenie tego obiektu mieszkańcom w formie zbliżonej do oryginału i z wykorzystaniem historycznych elementów. Pierwotnie pawilon „Emilia” był zlokalizowany u zbiegu ulic: Emilii Plater i Świętokrzyskiej, dziś budynek ma być umiejscowiony przy parku Świętokrzyskim nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki. Nowy obiekt będzie zaadaptowany na funkcje zgodne z obowiązującym planem miejscowym, aktywizujące i integrujące społeczeństwo. Planowane jest też stworzenie miejskiej oranżerii współistniejącej z przestrzenią usługową np. gastronomiczną.

  Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządu.

  Po ograniczeniu napływu środków unijnych samorządy szukają nowych źródeł finansowania swoich inwestycji. Model PPP pozwala z sukcesem realizować zaplanowane przedsięwzięcia.
  Przypomnijmy, że postępowanie dot. Nowej Emilii, to kolejny w ostatnim czasie przykład udanej współpracy w formule PPP. Od grudnia 2019 r. Centrum Kreatywności Targowa ma nowego operatora – to Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). Z kolei w marcu, również w formule koncesji, stolica podpisała umowę na projekt i budowę nowoczesnego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy.

  czytaj więcej

  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę Izby Pamięci na Woli

  W związku z prośbą potencjalnych oferentów, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przesunął termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli” na 24.08.2020 do godz.11.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tego samego dnia o godzinie 12.00

  czytaj więcej

  Modernizacja Szkoły Specjalnej przy ulicy Różanej wchodzi w fazę prac wykończeniowych

  Wykonawca budynku przy Różanej 22/24 kontynuuje prace wykończeniowe. Zamontował dwie widny w obiekcie, które są już po tzw. próbach. Obecnie wykonuje instalacje elektryczne i sanitarne. Wykonywane są również wylewki na posadzkach, układana jest glazura oraz gres w łazienkach i holach.  Budimpol S.A. kończy prace elewacyjne. Wewnątrz budynku maluje pomieszczenia ścian i sufitów a także rozpoczął montaż parapetów wewnętrznych. . W przyszłym tygodniu rozpocznie montaż drzwi wewnętrznych. Na zewnątrz prowadzi prace drogowe i roboty dotyczące zagospodarowania terenu. W miesiącu lipcu br. położona została nowa nawierzchnia na boisku sportowym.

  Termin zakończenia modernizacji budynku i terenu wokół niego to koniec IV kwartał 2020 r. Przed oddaniem obiektu do użytkowania, zostaną przeprowadzane odbiory przez odpowiednie służby a budynek zostanie wyposażony w meble i sprzęt sportowo-rehabilitacyjny.

  Zdjęcia – sierpień 2020

  foto: Julia Matuszewska

   

  czytaj więcej

  Pałacyk Konopackiego wchodzi w fazę prac wykończeniowych

  Planowany termin zakończenia modernizacji to IV kwartał 2020 r.

  Zdjęcia inwestycji z 3 sierpnia 2020

  foto: Julia Matuszewska

  czytaj więcej

  Wizualizacja Pałacyku Konopackiego na słupie Taraffic

  Chcąc przybliżyć warszawiakom a w szczególności mieszkańcom Pragi, powstającą w ich dzielnicy inwestycję – wykleiliśmy jeden ze słupów ogłoszeniowych plakatem z wizualizacją Pałacyku Konopackiego. Plakat zawisł na słupie w dobrze widocznym miejscu przy ulicy Solidarności vis a vis Dworca Wileńskiego. W budynku Pałacyku u zbiegu ulic Strzeleckiej i Środkowej, będzie się mieścić dzielnicowy Dom Kultury.

  foto: Julia Matuszewska

  czytaj więcej

  W parku Powstańców Warszawy na Woli, na terenie przyszłej inwestycji Izby Pamięci – posadzono drzewo.

  W jego korzeniach znalazł się akt erekcyjny podpisany przez Wandę Traczyk-Stawska, przewodniczącą Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, Kazimierza Kardynała Nycza, metropolity warszawskiego, Konstantego Radziwiłła wojewody mazowieckiego, Rafała Trzaskowskiego prezydenta m.st. Warszawy oraz Ewę Malinowską-Grupińską Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Akt ten stał się częścią obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

  Podczas uroczystości wybrzmiały pierwsze zdania aktu – „Żyć w swoim mieście, żyć dla swego miasta i zostać tu pochowanym, wśród swoich. To proste, ludzkie życzenie dla pokoleń doświadczających traumy II wojny światowej ziściło się jako niewyobrażalna groza i tragedia. Nawet ludziom zaznajomionym z poprzednimi wojnami i ich konsekwencjami nie starczało wówczas wyobraźni, by uzmysłowić sobie, jaki wyrok można wydać na Miasto i jego mieszkańców”.
  Na Cmentarzu Powstańców Warszawy, pochowanych zostało ok 100 tys. osób z czego ponad 80 tys. to cywile. Najwięcej z nich to ofiary rzezi Woli – jednej z najbardziej bestialskich zbrodni okupanta na Polakach. Posadzony dąb biały o wysokości ok 8 metrów, przypomina o oddaniu żołnierzy i wszystkich poległych mieszkańców Warszawy.

  czytaj więcej

  Przedszkole przy Jagiellońskiej na finiszu!

  Trwają ostatnie prace wykończeniowe w budynku Przedszkola nr 163 przy ulicy Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze. Obecnie montowane jest wyposażenie kuchni. Zainstalowano już rolety w oknach, wstawiono meble do sal edukacyjnych, zainstalowano tablice magnetyczne na ścianach oraz wstawiono meble do pokoi administracyjnych.

  Przedszkole nr 163 zostanie wprowadzone do pomieszczeń usytuowanych na czterech kondygnacjach skrzydła południowo-wschodniego. Do pomieszczeń Przedszkola zapewniono dostęp od strony dziedzińca. Powierzchnia użytkowa przedszkola będzie liczyć ponad 1500 m kw. Dla 6 sal przedszkolnych, sala rytmiczna, gabinety specjalistów, pomieszczenia biurowe i techniczne przewidziano piętra od pierwszego do czwartego. Na parterze znajdują się szatnię z toaletami i kuchnia do codziennego przygotowywania posiłków. Przedszkole po remoncie przyjmie około 150 dzieci.

  Obiekt w wyniku modernizacji zostanie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zapewnią to odpowiednio wyprofilowane pochylnie i windy. Chodniki i przejazdy zapewnią czytelny układ komunikacyjny dla wszystkich użytkowników. Wjazd na dziedziniec południowo-wschodni od strony ul. Jagiellońskiej dostępny będzie tylko dla pojazdów zaopatrzenia, służb oczyszczania i straży pożarnej. Na terenie obok budynku posadzonych zostanie 14 drzew, krzewy oraz powstaną trawniki. W tej zielonej otulinie z elementami małej architektury, znajdzie się atrakcyjny plac zabaw. Bezpieczeństwo obiektu i otoczenia wokół budynku poprawi zainstalowany monitoring.

  Miasto Stołeczne Warszawa przeznaczy łącznie na remont przedszkola i teatru – 31 506 905,00 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że z początkiem roku szkolnego 2020/2021, przedszkole przyjmie swoich podopiecznych. Mamy nadzieję, że zarówno dzieci, rodzice jak i pracujący w przedszkolu personel będą zadowoleni z warunków w jakich będą uczyć się i spędzać czas.

  Przypomnijmy, że praska kamienica, w której trwa kapitalny remont i modernizacja, będzie mieścić dwie funkcje: kulturalną – Teatr Baj dla dzieci i oświatową – Przedszkole nr 163. Obie mają funkcjonować w dwóch odrębnych strefach.

  Zdjęcia – lipiec 2020

  foto: Karolina Jakobsche

  foto: Julia Matuszewska

  czytaj więcej

  Roboty budowlane w Teatrze Baj i Przedszkolu wciąż trwają, a efekty prac coraz bardziej cieszą oko

  Praska kamienica, w której trwa kapitalny remont i modernizacja, będzie mieścić dwie funkcje: kulturalną – Teatr Baj dla dzieci i oświatową – Przedszkole nr 163.

  Założeniem rewitalizacji jest powrót do budynku przy Jagiellońskiej 28, Teatru Baj i Przedszkola, tak by funkcjonowały w dwóch odrębnych strefach. Teatr zajmie powierzchnię centralną od ulicy Jagiellońskiej oraz piętro 4 i poddasze w części prostopadłej do Teatru  (południowo-wschodniej). Teatr będzie miał dwie nowoczesne sale widowiskowe. Salę główną na piętrze ze 180 miejscami na widowni i ruchomą sceną oraz salę kameralną na trzecim piętrze, przeznaczoną dla grup po 25 osób. Odnowione zostanie wejście do teatru od strony frontowego dziedzińca. W przestronnym holu znajdą się kasa biletowa, szatnia, portiernia i łazienki. Na drugim piętrze przewidziano przestrzeń wystawowo-edukacyjną z Muzeum Lalek. Zaplecze techniczne oraz garderoby ulokowane zostaną na parterze, a powierzchnie magazynowe zaprojektowano na poziomie -1. Piętro 4 południowo-wschodniej części budynku przeznaczono na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Na poddaszu zaś przewidziano część techniczną i plastyczną pracownię tworzenia dekoracji teatralnych. Teatr zajmie powierzchnię użytkową netto  ok 2 500 m².

  Trwają ostatnie prace wykończeniowe w budynku Przedszkola nr 163 przy ulicy Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze. Obecnie montowane jest wyposażenie kuchni. Zainstalowano już rolety w oknach, wstawiono meble do sal edukacyjnych, zainstalowano tablice magnetyczne na ścianach oraz wstawiono meble do pokoi administracyjnych.

  Przedszkole nr 163 zostanie wprowadzone do pomieszczeń usytuowanych na czterech kondygnacjach skrzydła południowo-wschodniego. Do pomieszczeń Przedszkola zapewniono dostęp od strony dziedzińca. Powierzchnia użytkowa przedszkola będzie liczyć ponad 1500 m kw. Dla 6 sal przedszkolnych, sala rytmiczna, gabinety specjalistów, pomieszczenia biurowe i techniczne przewidziano piętra od pierwszego do czwartego. Na parterze znajdują się szatnię z toaletami i kuchnia do codziennego przygotowywania posiłków. Przedszkole po remoncie przyjmie około 150 dzieci.

  Obiekt w wyniku modernizacji zostanie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zapewnią to odpowiednio wyprofilowane pochylnie i windy. Chodniki i przejazdy zapewnią czytelny układ komunikacyjny dla wszystkich użytkowników. Wjazd na dziedziniec południowo-wschodni od strony ul. Jagiellońskiej dostępny będzie tylko dla pojazdów zaopatrzenia, służb oczyszczania i straży pożarnej. Na terenie obok budynku posadzonych zostanie 14 drzew, krzewy oraz powstaną trawniki. W tej zielonej otulinie z elementami małej architektury, znajdzie się atrakcyjny plac zabaw. Bezpieczeństwo obiektu i otoczenia wokół budynku poprawi zainstalowany monitoring.

  Miasto Stołeczne Warszawa przeznaczy łącznie na remont przedszkola i teatru – 31 506 905,00 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że z początkiem roku szkolnego 2020/2021, przedszkole przyjmie swoich podopiecznych. Mamy nadzieję, że zarówno dzieci, rodzice jak i pracujący w przedszkolu personel będą zadowoleni z warunków w jakich będą uczyć się i spędzać czas.

  Przypomnijmy, że praska kamienica, w której trwa kapitalny remont i modernizacja, będzie mieścić dwie funkcje: kulturalną – Teatr Baj dla dzieci i oświatową – Przedszkole nr 163. Obie mają funkcjonować w dwóch odrębnych strefach.

  Zdjęcia – lipiec 2020

  foto: Karolina Jakobsche

  foto: Julia Matuszewska

  W budżecie miasta na gruntowny remont i modernizację gmachu należącego do miasta st. Warszawy, zarezerwowano nieco ponad 30 mln zł. Termin zakończenia inwestycji założono maksymalnie na przełom lipca i sierpnia w celu udostępnienia obiektu docelowym użytkownikiem i rozpoczęcia działalności Przedszkola od września 2020 roku.

  Informacje o inwestycji:

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.
  Adres Inwestycji: ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa Praga – Północ.
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Wykonawca programu Funkcjonalno – Użytkowego: Konsorcjum: Studium Spółka z o.o Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum oraz Studium Spółka z o.o. – Partner Konsorcjum
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o. – Lider; T4B Sp. z o.o. – Partner
  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

   

  czytaj więcej

  Przełożony został termin na wybór Wykonawcy budowy Izby Pamięci na warszawskiej Woli

  Termin złożenia ofert został przełożony z 24 lipca 2020 roku, na 18.08.2020 na godzinę 11.30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12.00.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, znajdziecie Państwo w poniższym linku:

  Zainteresowane podmioty – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

  czytaj więcej

  Budynek Szkoły Specjalnej nr 102 na warszawskim Wawrze – gotowy

  Przy ul. Halnej 32 na warszawskim Wawrze, powstał nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami.

  Zespół Szkół Specjalnych nr 102, specjalizuje się w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których składową jest także autyzm. Przeprowadzka do zmodernizowanego i rozbudowanego budynku przy ul. Halnej 32 da placówce szansę na rozwój i lepsze funkcjonowanie.

  W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 179 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 8. Po modernizacji, do nowej siedziby w roku szkolnym 2020/2021 będzie można przyjąć aż 100 uczniów, głównie z Wawra.

  Zabytkowemu, międzywojennemu budynkowi przywrócono dawny wygląd przy współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Do starego budynku dobudowano dwukondygnacyjny pawilon o prostej formie. W ten sposób powstał zwarty gmach w kształcie litery „L” o powierzchni aż 1900 metrów kwadratowych. W starym zmodernizowanym obiekcie zmieniono układ pomieszczeń i przebudowano istniejącą klatkę schodową, a w nowo powstałym skrzydle – zainstalowano windę i zlokalizowano salę gimnastyczną z przynależna siłownią.

  W budynku szkolnym znalazły się sale lekcyjne i pracownie rozwijające zainteresowania dzieci, pracownie do terapii i zajęć z integracji sensorycznej, świetlica i biblioteka, gabinety (m.in. pedagogiczny, logopedyczny, pielęgniarski), sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie, magazyny oraz sanitariaty.

  Obok obiektu powstało boisko piłkarskie, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej i koszykówki oraz poliuretanowa bieżnia wraz z rozbiegiem do skoku w dal. Z myślą o starszych uczniach zbudowano też siłownię plenerową. Zadbano również o zieleń. Wokół budynku powstały aleje, nowe nasadzenia i elementy małej architektury oraz parking.

  Koszt modernizacji i rozbudowy placówki wraz z wyposażeniem w meble oraz sprzęt rehabilitacyjny i sportowy wyniósł 13 427 185 zł.

  Autor – zdjęć R. Motyl

  czytaj więcej

  W stolicy powstaną nowe energooszczędne przedszkola w zamian za istniejące budynki typu Stolbud–Ciechanów

  W dniu 24 czerwca 2020 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił postępowanie na wybór partnera prywatnego w celu realizacji „Budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”. Wnioski dopuszczające do postępowania można składać do 30 września 2020 r.

  Placówki przedszkolne będą publiczne, ale ich utrzymanie pozostanie po stronie inwestora prywatnego.

  Planowane przedsięwzięcie, realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, polegać będzie na rozbiórce budynków typu Stolbud–Ciechanów i zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi budynkami przedszkolnymi, dostosowanymi do aktualnych standardów użytkowych i potrzeb lokalnych.

  Nowo powstałe przedszkola nadal będą publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za kwestie związane z naborem do przedszkoli, programem edukacyjnym oraz kadrą pedagogiczną. Za zaprojektowanie i realizację przedszkoli wraz z zagospodarowaniem terenu będzie odpowiadał partner prywatny, który będzie miał też za zadanie utrzymywać je w należytym stanie technicznym przez ustalony umową okres.

  Zakłada się, że wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata za dostępność, ponoszona przez miasto dopiero po oddaniu nowych przedszkoli do użytku i będzie uzależniona od możliwości korzystania z nich w sposób zgodny z umową.

  Planuje się powstanie w tej formule od 5 do maksymalnie 10 nowych przedszkoli

  Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych – w dzielnicy Bemowo: Przedszkole nr 75 (ul. Rozłogi 4a) i Przedszkole nr 319 (ul. Powstańców Śląskich 14), na Mokotowie Przedszkole nr 67 (ul. Sonaty 6a), w Ursusie Przedszkole nr 137 (ul. Zagłoby 11) i Przedszkole nr 168 (ul. Zagłoby 27), na Targówku Przedszkole nr 94 (ul. Smoleńska 64) oraz na Woli Przedszkole nr 58 (ul. Batalionu AK „Pięść” 4).

  Harmonogram prac

  Postępowanie na wybór partnera prywatnego składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie czterech potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone negocjacje, dotyczące kwestii technicznych i technologicznych, ekonomiczno-finansowych i prawnych. W toku negocjacji zostanie wypracowany zakres i model realizacji przedsięwzięcia. Następnie partnerzy zostaną zaproszeni do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest pod koniec 2021 r. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się już na początku 2022 r., jednak sam harmonogram robót budowlanych będzie przedmiotem negocjacji, gdyż uzależniony jest głównie od kwestii technicznych i technologicznych.

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S120-290867

   

  Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządu

  Po ograniczeniu napływu środków unijnych samorządy szukają nowych źródeł finansowania swoich inwestycji. Model PPP pozwala z sukcesem realizować zaplanowane przedsięwzięcia.

  Przypomnijmy, trwa obecnie postępowanie na wybór partnera prywatnego, który wybuduje i poprowadzi Nową Emilię. To kolejny krok po powstającym nieopodal Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który odmieni oblicze centrum miasta, placu Defilad i otoczenia Pałacu Kultury i Nauki.

  Dodatkowo w marcu 2020 r. stolica podpisała umowę na projekt i budowę nowoczesnego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy. Obiekt powstanie w formule koncesji, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego. Wybudowany parking będzie własnością miasta, ale to koncesjonariusz będzie zarządzał garażem i ponosił koszty jego eksploatacji przez 40 lat.

  Od grudnia 2019 r. Centrum Kreatywności Targowa ma nowego operatora – to Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). W ramach podpisanej z miastem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, KIG przejęła zarządzanie obiektem wraz z kosztami utrzymania budynku. Dodatkowo może czerpać korzyści z jego użytkowania. Realizuje program merytoryczny oraz wspiera przedsiębiorców i start-upy.

  czytaj więcej

  Wkrótce rozpocznie się modernizacja Schroniska „Na Paluchu”

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – prace przygotowawcze”, przy ulicy Paluch 2 w Warszawie. Inwestycja będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”.

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w maju 2020 roku, podpisał umowę z firmą OP Architekten ZT na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na podstawie którego, ogłosimy przetarg.

  Realizując tę inwestycje, chcemy zastosować technologię modułową (kontenerową) ewentualnie technologię drewnianych prefabrykatów. W ramach inwestycji zostanie zaadoptowany i rozbudowany budynek administracyjny oraz wyburzony zostanie stary budynek geriatrii a w jego miejsce powstanie nowy, który zapewni stały nadzór lekarski i profesjonalną, indywidualną opiekę nad czworonogami w podeszłym wieku. Powierzchnia zabudowy zwiększy się dzięki temu o ok 300 metrów kwadratowych.

  Na nowo zostanie zagospodarowany teren zielony. Koncepcja zagospodarowania otoczenia, zieleni zakłada prze aranżowanie psich wybiegów, wprowadzenie otwartych przestrzeni, muraw do biegania, pól ziemnych do kopania oraz zbiorników i urządzeń wodnych do zabaw, a także wyposażenie terenu w elementy małej architektury.

  Planowane jest również usprawnienie komunikacji wewnątrz całego obiektu, zaaranżowanie kącików adopcyjnych, które stworzą odpowiednią, przyjazną atmosferę ułatwiającą budowanie relacji między czworonogami a ich przyszłymi właścicielami.

  Na decyzję o wyborze takiej formuły realizacji zadania inwestycyjnego miała wpływ sytuacja związana z stanem prawnym gruntów, oczekiwany czas realizacji a także koszty realizacji. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w maju br., wystąpił o zwiększenie środków na realizację inwestycji. Inwestycja ma być zakończona w 2021 roku.

  czytaj więcej

  Wizualizacja Izby Pamięci ma przybliżyć nową inwestycję, która wkrótce powstanie w Parku na Woli

  Baner z wizualizacją zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”, został dziś zainstalowany w Parku Powstańców Warszawy. Przy jednej z alej parkowych stanął baner o wymiarach 1,5 metra na 2,5 metra z wizualizacją budynku Izby i jej bliskiego otoczenia. Celem instalacji jest przybliżenie mieszkańcom i odwiedzającym park inwestycji, która niebawem wtopi się w przestrzeń parku.

  Już za kilka dni, 26 maja w dzień matki – pomnik Matki w parku Powstańców, odwiedzi i złoży kwiaty, pomysłodawczyni Izby Pamięci Pani Wanda Tkaczyk-Stawska.

  czytaj więcej

  Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola w Ośrodku w Stręgielku – etap II”.

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku głównego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „Omega”, rozbudowa budynku hotelowego oraz budowa pawilonu gospodarczego. Dodatkowo na terenie powstanie niezbędna infrastruktura techniczna podziemna i naziemna, plac manewrowy oraz ciągli piesze.

  Powierzchnia zabudowy przed rozpoczęciem inwestycji wynosiła 1678 metrów kwadratowych a po jej zakończeniu wzrośnie do 2078 m/kw. W budynku w dwukondygnacyjnej części hotelowej przewiduje się, że będzie 200 miejsc noclegowych. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy wielkich Jezior Mazurskich.

  Krótko o historii obiektu

  Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy powstał w latach 70-tych. Urządzony jest w miejscowości Stręgielek, Gminie Pozezdrze, powiecie węgorzewskim na działce o powierzchni nieco ponad 73 tys. metrów kwadratowych. Ośrodek położony jest na płaskim terenie z dostępem do jeziora Stręgiel. Cały teren obiektu jest ogrodzony.

  Przebieg realizacji

  W miesiącach lipiec – sierpień 2019 roku, odbyła się wizja lokalna na obiekcie. Wykonano dokumentację fotograficzną budowy oraz otoczenia.  Wykonano i uszczegóławiano obmiary oraz określono zakres prac niezbędnych do zakończenia inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wykonano także oszacowanie kosztów niezbędnych do poniesienia w celu zakończenia inwestycji.

  W październiku 2019 roku, ogłoszono przetarg na doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W listopadzie odbyło się otwarcie ofert. Natomiast w grudniu ubiegłego roku, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Ośrodku w Stręgielku – część II”.

  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Moris-Polska Sp. z o.o. z którą na początku stycznia 2020 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę. W połowie stycznia wykonawca został wprowadzony na budowę i rozpoczął prace na obiekcie.

  Zakres zleconych wykonawcy prac obejmuje:
  a) doprojektowanie: instalacje elektryczne, p.poż, instalacje sanitarne – centralnego-ogrzewania  wentylacyjne, instalacje teletechniczne, zasilanie elektryczne obiektu, kanalizacja deszczowa, sieć drenarska oraz brakujące rozwiązania w zakresie budowlanym;
  b) dokończenie robót budowlano – instalacyjnych:
  – w istniejącym oraz dobudowanym obiekcie w tym:  roboty uzupełniające dachu, elewacji, roboty murowe, roboty wykończeniowe (tynki, podłoża, glazury, malowanie, itp.), instalacje sanitarne w tym:  wod.-kan., c.o, wentylacja, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje p-poż.;
  – przyłącza i sieci zewnętrzne w tym: kanalizacja deszczowa, sieć drenarska, sieci elektryczne, teletechniczne;
  – zagospodarowanie terenu w tym m.in.: niwelacja terenu, nawierzchnie trawiaste i drogi wraz z odwodnieniem powierzchniowym.

  Inwestycja zakończy się na przełomie II i III kwartału 2020 roku a na jej realizację m.st. Warszawa przeznaczyło kwotę 7 229 410,00 zł.

  Informacje o inwestycji:

  Zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Ośrodku w Stręgielku – część II”
  Adres Inwestycji: Stręgielek, Gminie Pozezdrze
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Wykonawca robót budowlanych I i II część: Moris-Polska Sp. z o.o.
  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  Zdjęcia z przełomu marca i kwietnia 2020 roku – prezentują aktualny stan i prowadzone roboty


  Billbord Stręgielek

  https://szrm.pl/wp-content/uploads/2020/04/podglad-2000X3000_billboard_stregielek_spad_50.pdf

   

  czytaj więcej

  Zmianie uległy numery telefonów w naszej jednostce

  Z końcem kwietnia br. w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, nastąpiła zmiana numerów telefonów. Stare numery telefonów będą jeszcze funkcjonowały.
  Częściowy, aktualny wykaz numerów zamieszczony został w zakładkach BIP jednostki:

  Kierownictwo jednostki
  https://szrm.pl/kierownictwo-jednostki/

  Działy/Zespoły
  https://szrm.pl/dzialyzespoly/

  Przyjmowanie interesantów
  https://szrm.pl/przyjmowanie-interesantow/

  Adres SZRM i adres redakcji BIP
  https://szrm.pl/adres-redakcji/

  oraz w zakładkach

  KONTAKT
  https://szrm.pl/kontakt/

  DLA MEDIÓW
  https://szrm.pl/dla-mediow/

  Działania te, są efektem integracji z siecią telefoniczną Urzędu Miasta st. Warszawy.

  czytaj więcej

  Unieważnienie przetargu na budowę Izby Pamięci na warszawskiej Woli

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta unieważnił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli” ale inwestycja nie jest zagrożona.

  W związku z przekroczeniem przez oferentów kwoty 15 162 521,00 zł brutto, jaką Zamawiający chce przeznaczyć na inwestycję, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ponownie ogłosi przetarg na budowę Izby Pamięci.

  Jesteśmy zaskoczeni reakcją rynku, który wycenił budowę obiektu, na co najmniej 8 mln zł więcej niż szacowaliśmy. Najtańszą ofertę złożyła firma MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z Tarnowa wraz z PBO ŚLĄSK Sp. z o.o. z Sosnowca – Partner Konsorcjum i opiewa ona na kwotę 23 660 000,00 zł. Firma CASTELLUM Sp. z o.o. z Wrocławia wyceniła budowę na kwotę 28 228 528,43 zł. Do przetargu stanęła jeszcze MORIS – POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy, która zadeklarowała wybudować Izbę za 30 953 053,94 zł. Powodem decyzji o unieważnieniu przetargu, były zbyt wysokie ceny od tej, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie budowy.

  W tej sytuacji po dokonaniu formalności i procedur, przetarg zostanie ponownie ogłoszony. Założony przez nas harmonogram realizacji inwestycji, daje nam taką możliwość. Mając na uwadze ważność inwestycji, prawdopodobnie już w maju ponownie ogłosimy przetarg. Liczymy na weryfikację cen rynkowych i podpisanie umowy z Wykonawcą, tak by móc jak najszybciej przystąpić do realizacji Izby Pamięci.

  Realizacja inwestycji zakłada budowę budynku Izby Pamięci, który będzie pełnił funkcje edukacyjno – martyrologiczne, pawilonu wejściowego – stanowiącego niezbędne zaplecze techniczne dla budynku Izby oraz segmentów Muru Pamięci – nośników tabliczek z nazwiskami dla ponad stu tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Woli. Budynek Izby Pamięci składać się będzie z bloków mieszczących konkretne funkcje, ograniczonych dwiema, masywnymi ścianami. Budynek ma być ulokowany w parkowej części, z dala od kurhanu i mogił. Wewnątrz znajdować się będą wystawy dokumentujące historię cmentarza, życie w okupowanej stolicy oraz ekspozycje poświęcone zbrodniom niemieckim w Warszawie.

  czytaj więcej

  Modernizacja Bursy nr 6 przy ul. Okopowej jest już bliska zakończenia

  Obecnie trwają prace porządkowe oraz przeprowadzane są przez inspektorów SZRM wstępne odbiory: urządzeń, instalacji oraz całego obiektu. Wkrótce rozpoczną się dostawy oraz montaż wyposażenia kuchni wraz zapleczem. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta jest w trakcie wyboru wykonawcy na dostawę i montaż pozostałego wyposażenia Bursy. Termin zakończenia robót zgodnie z umową, nastąpi 5 maja 2020 roku.

  Opis i lokalizacja budynku

  Budynek Bursy ma kształt litery L. Jedno ze skrzydeł zlokalizowane jest bezpośrednio wzdłuż ulicy Okopowej. Drugie skrzydło budynku ułożone jest wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego pomiędzy budynkami i boiskiem w kierunku głównego wejścia do Zespołu Szkół. Powierzchnia całkowita budynku to 3084 m2. Wjazd na teren i zlokalizowane jest od strony ul. Okopowej. Wjazd prowadzi przez przejazd bramowy, wprost na dziedziniec budynku. W pobliżu, w ciągu ulicy Okopowej znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe. Bezpośrednio przy ul. Okopowej zlokalizowane są także ogólnodostępne miejsca postojowe.

  Zakres zrealizowanych prac budowlanych

  Celem przebudowy, było przystosowanie budynku Bursy do obowiązujących przepisów technicznych, w jak największym stopniu – poprawy bezpieczeństwa, podniesienie standardu placówki oraz zwiększenie ilości miejsc kwaterunkowych dla wychowanków do 123 – obiekt dla realizacji swoich podstawowych celów, oferował wcześniej 105 miejsc noclegowych. Budynek Bursy nr 6 przed rozpoczęciem inwestycji nie był w najlepszym stanie technicznym, a piętro II nie było w ogóle użytkowane .

  W ramach modernizacji obiektu przebudowano układ funkcjonalny budynku oraz gruntownie zmieniono aranżację poszczególnych pięter. Zlikwidowano zbiorcze pomieszczenia sanitarne, a w zamian za to powstał nowoczesny układ z indywidualnymi węzłami sanitarnymi (w standardzie jedna łazienka na 2 pokoje mieszkalne). Na kondygnacji piwnicznej, powstał nowoczesny węzeł gastronomiczny z kuchnią i jadalnią, który uniezależnił budynek Bursy od sąsiedniego Zespołu Szkół im. Konarskiego.Dla umożliwienia korzystania z poszczególnych poziomów budynku osobom niepełnosprawnym zamontowano w obiekcie windę i platformę schodową.

  W ramach kompleksowych prac modernizacyjnych wykonano podbicie fundamentów oraz roboty termoizolacyjne mające na celu poprawienie bilansu cieplnego budynku. Ważnym elementem termomodernizacji obiektu była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano nowe pokrycie dachu budynku wraz z obróbkami blacharskimi. Docieplone zostały ściany zewnętrzne budynku oraz wykonano nowe tynki. Ważnym etapem modernizacji była również przebudowa zewnętrznych przyłączy i instalacji, mająca na celu rozdzielenie systemów obsługujących budynek Bursy i budynek Zespołu Szkół im Konarskiego. Całość prac dopięło wykonanie nowoczesnego zagospodarowania terenu w ramach którego, powstały nowe nasadzenia, a na dziedzińcu zamontowane zostaną w ramach dostaw pierwszego wyposażenia  obiekty elementy małej architektury.

  Trochę historii

  Zespół budynków przy ul. Okopowej, składa się z czterech obiektów wybudowanych w różnych okresach. Dwa z nich powstały w latach 30-tych XX wieku, pełniły funkcje biurowca i domu mieszkalnego dla nauczycieli szkół powszechnych. W czasie okupacji powstał trzeci budynek, wybudowany pierwotnie jako parterowy łącznik. W czasie Powstania Warszawskiego budynki uległy spaleniu pozostały jedynie mury magistralne, stropy i klatki schodowe. Podczas odbudowy i przebudowy dwóch pierwszych powstałych budynków został wybudowany czwarty budynek a budynek wybudowany w trakcie okupacji podniesiono o jedną kondygnację. Po przebudowie wszystkie budynki spięto w jedną funkcjonalny układ.  Obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy.

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”
  Adres Inwestycji: ul. Okopowa 55a, działka o nr ew. 25 z obrębu 6-03-06, Warszawa-Wola
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: WIMAKS Sp. z o.o. Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz
  Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  Zdjęcia inwestycji – kwiecień 2020

   

  czytaj więcej

  Modernizacja i rozbudowa budynku przy ulicy Halnej na warszawskim Wawrze na finiszu.

  Dobiegają końca prace przy przebudowie i rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 102, w którego skład wchodzą:  Szkoła Podstawowa Nr 179, Gimnazjum Specjalne nr 107, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8. Placówka na czas modernizacji została przeniesiona do budynku przy ul. Przedwiośnie 1. Obecnie trwa wyposażanie obiektu w meble oraz sprzęt sportowy i rehabilitacyjny.

  Przebudowa obiektu miała na celu stworzenie właściwych warunków lokalowych na potrzeby szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami. Natomiast jego rozbudowa pozwoli na rozwój placówki oraz zwiększenie oferty edukacyjnej.

  Przy współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, udało się przywrócić budynkowi powstałemu przed wojną w latach 20-30 tych, dawny blask. Zachowane zostały wartości historyczne, architektoniczne jak również oryginalna bryła budynku. Obiekt niegdyś pełnił funkcję szkoły, a później przebudowano go na dom mieszkalny.

  W ramach dostosowania budynku do potrzeb warszawskiego Zespołu Szkół Specjalnych przeprowadzono gruntowną przebudowę i rozbudowę. Do istniejącej bryły  budynku dobudowano dwukondygnacyjny pawilon o współczesnej, prostej formie. Dzięki temu zabiegowi powstała zwarta bryła w kształcie litery L. W starym budynku zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń, przebudowano istniejącą klatkę schodową, tak aby spełniała obowiązujące normy a w nowo powstałym budynku zainstalowano windę.

  W obiekcie powstały: sale lekcyjne, pracownie rozwijające zainteresowania dzieci, pracownie do terapii i zajęć z integracji sensorycznej, świetlica oraz biblioteka. Ponadto budynek pomieści pomieszczenia przeznaczone na gabinety: dyrektora, pedagogiczny, logopedyczny, pielęgniarski, sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie, magazyny oraz sanitariaty.

  W istniejącym zabytkowym budynku wykonano: podbijanie fundamentów, wymianę stropów i więźby dachowej, wymianę stolarki okiennej na nawą drewnianą. Wykonano nową klatkę schodową a także ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonano wszystkie instalacje: elektryczne, teletechniczne, sanitarne wraz z pozostałymi robotami budowlano-wykończeniowymi.

  Na terenie szkoły powstało boisko piłkarskie, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej i koszykówki oraz poliuretanowa bieżnia wraz z rozbiegiem do skoku w dal. Z myślą o starszych uczniach zbudowano siłownie plenerową. Zamontowano oświetlenie zewnętrzne i zainstalowano monitoring. Wokół budynku powstały aleje, pojawiły się nowe nasadzenia i elementy małej architektury. Cały teren szkoły został ogrodzony. Przy szkole powstał też parking.

  Dzięki przebudowie i rozbudowie obiektu zostały zapewnione uczniom odpowiednie warunki do nauki rozwoju i uprawiania sportu. Powstał nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych.

  Już w połowie grudnia rozpoczną się odbiory końcowe a następnie zostanie zainstalowane wyposażenie.

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

  Adres Inwestycji: ul. Halna 32, dz. nr ew. 57, 58, 59 w obrębie 3-12-79, 04-961 Warszawa – Wawer.
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Dokumentacja projektowa i przetargowa: SAWA – TECH Projektowanie- Wykonawstwo Sp. z o.o. z Warszawy
  Wykonawca robót budowlanych: BUDIMPOL Sp. z o.o.
  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  Zdjęcia z wizytacji Pani vice Prezydent Renaty Kaznowskiej

  Autor – zdjęć R. Motyl

  Zdjęcia inwestycji – Grudzień 2019

   

  czytaj więcej

  Trwają intensywne prace budowlane na budowie Pałacyku Konopackiego

  Trwają intensywne prace budowlane na budowie Pałacyku Konopackiego. Na dzień dzisiejszy, zostały wykonane roboty zabezpieczające, mykologiczne oraz budowlane tj. podbijanie fundamentów, roboty ziemne, izolacyjne, konstrukcyjne (wzmacnianie stropów, odtworzenie nadproży), murowe (wymiana zmurszałych cegieł, naprawa murów). Rozebrano klatki schodowe i podłogi drewniane, wykonano demontaż: parapetów, klinów, progów, ościeżnic okiennych i drzwiowych, dokładnie oczyszczono wszystkie szczeliny i wykonano kilkukrotne opryski preparatami grzybobójczymi. Wykonano osuszanie ścian. Budimpol zakończył prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji budynku oraz spięciem ścian budynku stalowymi ściągami.

  Aktualnie wykonawca wykonuje roboty instalacyjne branży sanitarnej, hydraulicznej i elektrycznej w budynku. Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie piwnic, parteru i pierwszego piętra budynku. Budimpol rozpoczął wykonywanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakończył się montaż stolarki zewnętrznej wraz z obróbkami blacharskimi. Została wzmocniona konstrukcja więźby dachowej. Rozpoczęto układanie warstw pod posadzkowych wraz z posadzką betonową. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie instalacji wentylacji mechanicznej.

  Zakończono prace tynkarskie oraz dotyczące odtworzenia elementów dekoracyjnych – gzymsów od strony ulic Strzeleckiej i Środkowej, natomiast od strony dziedzińca prace te są wykonane w 70 %. W tym tygodniu Wykonawca przystąpił do praz przygotowawczych pod malowanie elewacji budynku.

  Planowany termin zakończenia modernizacji to prawdopodobnie IV kwartał 2020 r.

  Zdjęcia inwestycji – wykonane 24 Kwietnia 2020

  Zdjęcia inwestycji – wykonane 15 Kwietnia 2020

  Zdjęcia inwestycji – Marzec 2020

  czytaj więcej

  Ogłosiliśmy przetarg na wybór partnera prywatnego w postępowaniu PPP – pawilonu „Nowa Emilia”

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w imieniu m.st. Warszawy w dniu 7 kwietnia br., ogłosił postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria”.  „Nowa Emilia” – to kolejne miejsce, które już za 3 lata odmieni oblicze centrum miasta i otoczenie Pałacu Kultury i Nauki.

  O budynku – lokalizacja i funkcje

  Przed rozbiórką Pawilon Emilia był zlokalizowany u zbiegu ulic Emilii Plater i Świętokrzyskiej, teraz budynek ma być umiejscowiony przy parku Świętokrzyskim nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki. „Nowa Emilia” po kilku latach przerwy powróci na mapę inwestycji w ścisłym Centrum Warszawy. Nowy obiekt będzie zaadaptowany na funkcje zgodne z obowiązującym planem miejscowym a będą nimi funkcje aktywizujące i integrujące społeczeństwo.

  „Nowa Emilia” będzie trzykondygnacyjnym budynkiem, o łącznej powierzchni nieco ponad 7000 mkw. Obiekt będzie w formie zbliżonej do oryginału i z wykorzystaniem historycznych elementów. Ogród zimowy zostanie zlokalizowany na parterze i piętrze budynku z kolei przestrzeń konferencyjna zajmie największą – liczącą ponad 3000 mkw kondygnację podziemną. Inwestycja powstanie w nowej technologii, jednak zgodnie z wytycznymi i wskazówkami Stołecznego Konserwatora Zabytków, który zadba o możliwie najbliższe odwzorowanie pierwotnego wyglądu budynku.

  Przebieg postępowania

   Realizacja inwestycji będzie przebiegać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i zakładać, że partner prywatny sfinansuje i zbuduje obiekt, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W tym czasie partner będzie mógł czerpać korzyści z udostępniania części komercyjnej, ale miejska oranżeria, stanowiąca cel publiczny, będzie miała charakter ogólnodostępny.

  Z uwagi na bieżącą sytuację i utrudnienia w działaniu firm termin składania wniosków został określony na 30 czerwca 2020 roku do godz. 12:00.

  Harmonogram prac, przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w formule PPP w drugim kwartale 2021 r.

  Postępowanie na wybór partnera prywatnego do projektu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczna i technologiczna, ekonomiczna i prawna. W toku negocjacji zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Następnie partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert w wyniku czego zostanie wybierana najkorzystniejsza z nich. Po podpisaniu umowy, partner przystąpić do realizacji inwestycji.

  Oddanie do użytku warszawiakom Nowej Emilii przewidziane jest na I połowę 2023 roku.

  Wizualizacje przyszłego Pawilonu Emilia

  czytaj więcej

  Otwarcie ofert na budowę Izby Pamięci na Woli

  8 kwietnia br., w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta otworzono oferty na budowę Izby Pamięci, która ma powstać na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy na warszawskiej Woli.

  Najtańszą ofertę złożyła firma MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z Tarnowa wraz z PBO ŚLĄSK Sp. z o.o. z Sosnowca – Partner Konsorcjum i opiewa ona na kwotę 23 660 000,00 zł. Firma CASTELLUM Sp. z o.o. z Wrocławia wyceniła budowę na kwotę 28 228 528,43 zł. Do przetargu stanęła jeszcze MORIS – POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy, która zadeklarowała wybudować Izbę za 30 953 053,94 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję 15 162 521,00 zł brutto.
  W najbliższym czasie oferty zostaną sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym.

  czytaj więcej

  Umowa na projekt – adaptacji przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego

  27 marca 2020 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Dokumentacja projektowa i przetargowa przebudowy istniejącego przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego, będzie realizowana w oparciu o innowacyjną technologie BIM. Modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) umożliwi ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. Projekt ten jest przełomowym krokiem dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do wdrożenia technologii BIM na kolejnych inwestycjach realizowanych przez nas.

  BIM, czyli modelowanie informacji o budynku, umożliwia ciągły i szybki dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach, harmonogramach i wielu innych wskaźnikach. BIM odnosi się do programów wspomagających projektowanie, których działanie polega na wstawianiu wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów typu: ściana, strop, dach, sufit, okno itp. oraz nadawaniu im odpowiednich parametrów. Jest uproszczeniem dla samego procesu projektowego, poprzez możliwość sprawdzania w świecie wirtualnym różnych wariantów, w celu wybrania optymalnego. Rozwiązanie to zapewnia pełną kontrolę nad projektem, co pozwala znacznie zredukować koszty i przyspieszyć realizację inwestycji.

  Celem, który przyświecał Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta, aby ogłosić przetarg z zastosowaniem technologii BIM było:
  – wsparcie współpracy i poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi inwestycję;
  – optymalizacja kosztów realizacji budowy obiektu;
  – lepsza kontrola przez Zamawiającego prac projektowych pod kątem, jakości, terminowości oraz zgodności z oczekiwaniami SZRM;
  – wyeliminowanie kolizji projektowych, montażowych i logistycznych w celu zmniejszenia kosztów budowy, zmniejszenia ilości odpadów i skrócenia czasu realizacji;
  – uzyskanie jednoznacznych i bezbłędnych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, które będą wykorzystane w procesie wyboru wykonawcy inwestycji i ułatwią wycenę robót;
  – wykorzystanie modelu w celu marketingowych i do komunikacji społecznej.

  Stan obecny – o obiekcie

  Adoptowany obiekt położony jest w pobliżu Ronda Jazdy Polskiej na skrzyżowaniu ul. Waryńskiego i Alei Armii Ludowej – równolegle do biegnącej w sąsiedztwie Trasy Łazienkowskiej oraz naprzeciwko budynku D.S. Riviera. Przejście podziemne, powstało w latach 70-tych a położone jest w pobliżu ścisłego centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Pola Mokotowskiego.

  Obiekt, jest obecnie wyłączony z eksploatacji a lokale i obiekty usługowe zlokalizowane niegdyś w pasażu podziemnym przejścia zostały zamknięte – zlikwidowane. Istniejące wejścia zostały tymczasowo zamurowane a dostęp do obiektu jest możliwy poprzez dwoje stalowych drzwi, zlokalizowanych po obu stronach ulicy Waryńskiego.

  Założenia projektu – adaptacji podziemia

  Punkt pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych, według założeń ma funkcjonować w wyremontowanych i zmodernizowanych podziemiach pod ulicą Waryńskiego i ma przyjmować osoby bezdomne w potrzebie, również te o ograniczonej zdolności poruszania się, czyli z niepełnosprawnościami.

  Na adoptowany w przejściu podziemnym pod ulicą Waryńskiego obiekt, składać się będą m.in. takie powierzchnie jak: pomieszczenie ochrony, gabinet pielęgniarski, magazyn gabinetu pielęgniarskiego, toaleta dla niepełnosprawnych, szatnia i natryski męskie, toaleta męska, szatnia i natryski damskie, toaleta damska, pralnia samoobsługowa, pomieszczenie dla higienisty/fryzjera, toaleta męska z natryskiem (NPS), toaleta damska z natryskiem (NPS), magazyn/wydawalnia odzieży, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, poradnia, magazyn, pomieszczenie techniczne, wentylatornia, pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie przyłącza wodnego, pomieszczenie socjalne, sala spotkań i komunikacja.

  Powierzchnia użytkowa obiektu to łącznie 841,3 m2.  Założenia projektu zakładają również modernizację i rozbudowę instalacji takich jak: instalacji wod-kan i ppoż., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznych. Przebudowie poddane zostaną schody do podziemia – obiektu przewidziano również wstawienie szybu z dźwigiem towarowo-osobowym.

  czytaj więcej

  Termin złożenia ofert na wybór Wykonawcy Izby Pamięci – wydłużony

  Wydłużeniu uległ termin złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.

  Aktualny termin złożenia ofert to 8 kwietnia 2020 roku, godzina 10:30.

  Jednocześnie informujemy, że otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”, zgodnie z rekomendacją UZP, z której wynika, że „transmisja on-line z otwarcia w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp”, nastąpi poprzez transmisję online pod adresem https://youtu.be/hcBqjyW6R1o – tego samego dnia o godzinie 11.00 .

  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, znajdziecie Państwo w poniższym linku:

  Ogłoszenie nr 516560-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

  czytaj więcej

  Zapraszamy do składania ofert na wykonawstwo Izby Pamięci na Woli

  W dniu 11 marca 2020 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

  Realizacja inwestycji zakłada budowę budynku Izby Pamięci, który będzie pełnił funkcje edukacyjno – martyrologiczne, pawilonu wejściowego – stanowiącego niezbędne zaplecze techniczne dla budynku Izby oraz segmentów Muru Pamięci – nośników tabliczek z nazwiskami dla ponad stu tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Woli. Budynek Izby Pamięci składać się będzie z bloków mieszczących konkretne funkcje, ograniczonych dwiema, masywnymi ścianami. Budynek ma być ulokowany w parkowej części, z dala od kurhanu i mogił. Wewnątrz znajdować się będą wystawy dokumentujące historię cmentarza, życie w okupowanej stolicy oraz ekspozycje poświęcone zbrodniom niemieckim w Warszawie.

  Więcej informacji:

  Ogłoszenie nr 516560-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

  Termin składania ofert upływa 26 marca 2020 roku o godz. 11:30 a o godzinie 12.00 nastąpi otwarcie ofert w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  czytaj więcej

  UWAGA ! zagrożenie epidemii koronawirusa

  W związku z realnym zagrożeniem epidemii koronawirusa zamieszczamy poniżej materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach kampanii edukacyjnej dotyczący – Koronawirusa.

  czytaj więcej

  Pierwszy etap prac przy realizacji Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy – zakończony

  We wtorek 18 lutego, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zakończył pierwszy etap prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy”, polegający na wycince tylko niezbędnych drzew.

  Teren inwestycji zajmuje niewielki obszar Parku Powstańców Warszawy i przylega swoją lokalizacją do Cmentarza Powstańców Warszawy. Wybrany w drodze konkursu i opracowany projekt, zakłada jak najmniejszą ingerencję w otoczenie przy jednoczesnym maksymalnym zachowaniu istniejącego drzewostanu. Dodatkowo projekt respektuje nieprzekraczalne linie zabudowy określone w planie miejscowym a realizowane w drugim etapie inwestycji budynki Izby, nie będą wyższe niż 6 metrów.

  Co istotne, inwestycja realizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, nie zakłada relokacji placu zabaw i siłowni plenerowej (powstałych w ramach budżetu partycypacyjnego), przeznaczonych dla mieszkańców okolicznych osiedli na Woli i innych osób odwiedzających Park. Do obsługi komunikacyjnej inwestycji, zostanie wykorzystany istniejący układ drogowy od strony ulicy Wolskiej i od strony ulicy Sowińskiego. W ramach inwestycji nie jest planowana budowa parkingu.

  W zamian za wycinkę nielicznych drzew, nasadzimy nowe drzewa o dużych rozmiarach na terenie Parku w miejscach wskazanych przez Zarząd Zieleni.

  czytaj więcej

  Do powrotu Teatru Baj i Przedszkola nr 163 na Jagiellońską coraz bliżej

  Praska kamienica, w której trwa kapitalny remont i modernizacja, będzie mieścić dwie funkcje kulturalną – Teatr Baj dla dzieci i oświatową – Przedszkole nr 163.

  Trwające roboty budowlane zmierzają ku końcowi. Wykonawca montuje stolarkę i ślusarkę, układa gresy i glazury w łazienkach, realizuje prace związane z instalacjami: wodociągowymi, sanitarnymi, kanalizacyjnymi. Ponadto intensywnie prowadzi prace związane z realizacją technologii teatralnych. Na wiosnę przystąpi do uporządkowania i zagospodarowania terenu. Jako ciekawostkę należy dodać, że Wykonawca przeprowadza transfer odnalezionej polichromii. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi zostanie ona umieszczona w nowym widocznym miejscu.

  Założeniem rewitalizacji jest powrót do budynku przy Jagiellońskiej 28, Teatru Baj i Przedszkola, tak by funkcjonowały w dwóch odrębnych strefach. Teatr zajmie powierzchnię centralną od ulicy Jagiellońskiej oraz piętro 4 i poddasze w części prostopadłej do Teatru  (południowo-wschodniej). Teatr będzie miał dwie nowoczesne sale widowiskowe. Salę główną na piętrze ze 180 miejscami na widowni i ruchomą sceną oraz salę kameralną na trzecim piętrze, przeznaczoną dla grup po 25 osób. Odnowione zostanie wejście do teatru od strony frontowego dziedzińca. W przestronnym holu znajdą się kasa biletowa, szatnia, portiernia i łazienki. Na drugim piętrze przewidziano przestrzeń wystawowo-edukacyjną z Muzeum Lalek. Zaplecze techniczne oraz garderoby ulokowane zostaną na parterze, a powierzchnie magazynowe zaprojektowano na poziomie -1. Piętro 4 południowo-wschodniej części budynku przeznaczono na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Na poddaszu zaś przewidziano część techniczną i plastyczną pracownię tworzenia dekoracji teatralnych. Teatr zajmie powierzchnię użytkową netto  ok 2 500 m².

  Przedszkole nr 163 zostanie wprowadzone do pomieszczeń usytuowanych na czterech kondygnacjach skrzydła południowo-wschodniego. Do pomieszczeń Przedszkola zapewniono dostęp od strony dziedzińca południowo-wschodniego. Na parterze przewidziano szatnię z toaletami i kuchnię do codziennego przygotowywania posiłków dla 150 dzieci. Dla sześciu sal przedszkolnych, sali gimnastycznej i świetlicy oraz pomieszczeń biurowo-administracyjnych, socjalnych, sanitarnych i gospodarczych przewidziano piętra od pierwszego do czwartego. Przedszkole po remoncie przyjmie około 150 dzieci. Powierzchnia użytkowa netto przedszkola to  ok 1 500 m².

  Obiekt w wyniku modernizacji zostanie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zapewnią to odpowiednio wyprofilowane pochylnie i windy. Chodniki i przejazdy zapewnią czytelny układ komunikacyjny dla wszystkich użytkowników. Wjazd na dziedziniec południowo-wschodni od strony ul. Jagiellońskiej dostępny będzie tylko dla pojazdów zaopatrzenia, służb oczyszczania i straży pożarnej. Na terenie obok budynku posadzonych zostanie 14 drzew, krzewy oraz powstaną trawniki. W tej zielonej otulinie z elementami małej architektury, znajdzie się atrakcyjny plac zabaw. Bezpieczeństwo obiektu i otoczenia wokół budynku poprawi zainstalowany monitoring.

  W budżecie miasta na gruntowny remont i modernizację gmachu należącego do miasta st. Warszawy, zarezerwowano nieco ponad 30 mln zł. Termin zakończenia inwestycji założono maksymalnie na przełom lipca i sierpnia w celu udostępnienia obiektu docelowym użytkownikiem i rozpoczęcia działalności Przedszkola od września 2020 roku.

  Informacje o inwestycji:

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.
  Adres Inwestycji: ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa Praga – Północ.
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Wykonawca programu Funkcjonalno – Użytkowego: Konsorcjum: Studium Spółka z o.o Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum oraz Studium Spółka z o.o. – Partner Konsorcjum
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o. – Lider; T4B Sp. z o.o. – Partner
  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  czytaj więcej

  Przetarg na „Adaptację przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”, w koncepcji BIM

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wychodząc naprzeciw nowoczesnym technologiom projektowania i realizacji inwestycji, wdraża na przykładzie pierwszej pilotażowej inwestycji pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”, stosowane już coraz powszechniej wśród biur projektowych i właścicieli budynków narzędzie, Building Information Modeling (BIM).

  24 stycznia 2020 r., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną inwestycji pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”. Termin składania ofert mija 12 lutego 2020 r.

  Projekt jest przełomowym krokiem do wdrożenia technologii BIM dla przyszłych inwestycji realizowanych przez naszą jednostkę.

  Do głównych celi zastosowania technologii BIM należy:

  • Wsparcie w procesie projektowania poprzez sprawną komunikację pomiędzy Projektantami i Zamawiającym oraz poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi inwestycję;
  • Optymalizacja kosztów realizacji budowy obiektu;
  • Lepsza kontrola przez Zamawiającego prac projektowych pod kątem jakości, terminowości oraz zgodności z oczekiwaniami SZRM;
  • Koordynacja prac projektowych przez wyeliminowanie kolizji projektowych, montażowych i logistycznych w celu zmniejszenia kosztów budowy, zmniejszenia ilości odpadów i skrócenia czasu realizacji;
  • Przedmiarowanie i wycena – uzyskanie jednoznacznych i bezbłędnych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, które będą wykorzystane w procesie wyboru wykonawcy inwestycji i ułatwią wycenę robót;

  Zachęcamy zainteresowane biura projektowe do złożenia ofert.

  Zobacz – więcej informacji:
  https://szrm.pl/ogloszenie-nr-505813-n-2020-z-dnia-2020-01-24-r/

  czytaj więcej

  Umowa z nowym wykonawcą modernizacji budynku Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 111 przy ul. Różanej – podpisana!

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą firmą Budimpol Sp. z o.o. umowę, na dokończenie modernizacji Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 111 im. Stefana Starzyńskiego przy ulicy Różanej 22/24 w Warszawie. Prawdopodobnie już jutro, zostanie wykonawcy przekazany plac budowy a w przyszłym tygodniu rozpocznie prace.

  Modernizacja obejmie cały obiekt przy ulicy Różanej 22/24 w Warszawie. Wyremontowane zostaną wszystkie kondygnacje budynku: dokończony będzie remont elewacji wraz z jej ociepleniem, częściowo zostaną wymienione posadzki, postawione nowe ścianki działowe w pomieszczeniach, zainstalowane sufity podwieszane, wykonane tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach. Budimpol wymieni stolarkę drzwiową oraz wykona szereg prac wykończeniowych w tym: malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek ceramicznych, wykonanie osłon grzejnikowych i wiele innych. Dokończy wymianę instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych.

  Teren wokół szkoły zostanie na nowo zagospodarowany i ogrodzony. Powstanie plac zabaw, wielofunkcyjne boisko sportowe, ścianka wspinaczkowa oraz siłownia plenerowa. Dodatkowo zostaną wykonane prace konserwatorskie wizerunku Syrenki. Harmonogram inwestycji przewiduje zakończenie robót budowlanych w obiekcie, do końca sierpnia 2020 roku. Po tym czasie nastąpią procedury odbiorowe oraz instalacja pierwszego wyposażenia.

  Umowa na dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24”, określa termin zakończenia robót na dzień 30 sierpnia 2020 r. Ze względu na procedury odbioru budynku przez odpowiednie służby, w celu przekazania budynku do użytkowania, konieczność przeprowadzenia postępowań przetargowych na dostawy oraz montaż wyposażenia, realnym terminem oddania obiektu do eksploatacji Użytkownikom jest przełom roku 2020/2021.

  czytaj więcej

  Szpital Południowy z lądowiskiem dla helikopterów

  U zbiegu ulic Pileckiego i Gandhi na warszawskim Ursynowie, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje inwestycję pn. „budowa Szpitala Południowego” w Warszawie. Umowa na Wykonawstwo została podpisana w październiku 2016 roku z Konsorcjum firm: ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, STRABAG AG – Partner Konsorcjum, Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum.

  Szpital Południowy jest jedną z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców południowej części Warszawy inwestycją. Według szacunków miasta, z placówki ma korzystać nawet 350 tys. osób, przede wszystkim z Ursynowa i Wilanowa. Aspiracją jest to, by szpital był placówką dla pacjentów z całej Warszawy i okolic a nawet Polski – mówił podczas wizytacji Paweł Rabiej, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Miasto przeznaczyło na inwestycję łącznie ok 400 mln zł.

  Na działce o powierzchni 1,72 ha, znajdzie się kompleks złożony z trzech modułów, zlokalizowanych na 5-ciu piętrach. Na dachu jednego z nich zlokalizowane jest na 7 piętrze lądowisko dla helikopterów. W nowym Szpitalu planowane jest około 320 łóżek na 11 oddziałach:

  • Oddział Ginekologii,
  • Oddział Położniczy,
  • Oddział Neonatologiczny,
  • Oddział Laryngologiczny,
  • Oddział Okulistyczny,
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pracownią Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu,
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii,
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy ( SOR ) z Pododdziałem Dziecięcym oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

  Oprócz wyżej wymienionych oddziałów w szpitalu planowane są poradnie specjalistyczne w liczbie i przedmiocie działania zgodnymi z listą oddziałów.

  Decyzję o wyłączeniu ze struktur SPZOZ Warszawa – Ursynów Szpitala Południowego – w organizacji, podjęła uchwałą Rada m.st. Warszawy. Decyzję o włączeniu Szpitala w organizacji do spółki Szpital Solec, podjęło uchwałą Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Solec sp. z o.o. Wspomnianą uchwałą utworzono w Szpitalu Solec sp. z o.o., nowy zakład leczniczy w organizacji zlokalizowany u zbiegu ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Indiry Gandhi  w Warszawie.

  Główną przyczyna zmiany Użytkownika Szpitala stało się wprowadzenie w 2017 roku tzw. sieci szpitali, która ograniczyła możliwość kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej dla nowych jednostek. Takie ukształtowanie i strukturalne przyporządkowanie ww. Szpitala w organizacji pozwoli na udzielanie w powstającym Szpitalu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Zakończenie budowy Szpitala Południowego nastąpi w połowie 2020 roku. Po tym terminie nastąpią procedury odbiorowe przeprowadzane przez służby tj. PINB, Sanepid, Straż pożarna. Równolegle będzie trwało wyposażenie budynku w nowoczesną technologicznie aparaturę medyczną oraz  meble. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w 2021 roku.

  czytaj więcej

  Dziś, 25 października 2019 roku został odsłonięty Pomnik Wojciecha Korfantego

  Uroczyste odsłonięcie pomnika Wojciecha Korfantego – polskiego przywódcy narodowego Górnego Śląska, odbyło się 25 października 2019 roku o godzinie 12.00 u zbiegu ulic Agrykola i Alej Ujazdowskich w Warszawie. Rzeźba Wojciecha Korfantego wysokości 2,5 metra, wzniesiona jest na niskim cokole w formie 3 stopni nawierzchni. Postać przywódcy została przedstawiona w swobodnej postawie, lekko wsparta ramieniem o kamienną bryłę. Na bryle widnieje napis: „WOJCIECH KORFANTY, 1873-1939, POLITYK CHRZEŚCIJAŃSKI DEMOKRATA”.

  Odsłonięcia pomnika dokonali prezydent RP Andrzej Duda, wnuk Wojciecha Korfantego Feliks Korfanty oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wcześniej przed uroczystym odsłonięciem, odbyła się msza w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Warto przypomnieć, że w tym roku przypada 80. rocznica śmierci Korfantego.

  Pomnik to kompozycja trzech elementów: figury, kamienia i napisu. Jak sam autor rzeźby podkreśla „te trzy elementy musiały być spójne a czarne litery z brązu wystające na 3 cm, stanowią ważny plastycznie element nawiązujący do figury – postaci Korfantego”. Figura i bryła kamienna w postaci prostopadłościanu z czarnego polerowanego granitu, znajdują się na trzecim stopniu, który ma powierzchnię 9 metrów kwadratowych. Natomiast cała nawierzchnia utwardzona pierwszego poziomu, wokół pomnika stanowi nieco ponad 70 metrów kwadratowych. Wypełnienie powierzchni stopni miedzy obrzeżami kamiennymi wykonane jest z kostki granitowej Strzegom w kolorze szarym.

  W granicy placu od strony Ogrodu Botanicznego wykonano murek o długości 12 metrów, szerokości 30 cm i wysokości 45 cm. Całość monumentu oświetla jeden słup z lampami o wysokości 4 metrów w kolorze czarnym. Dodatkowo pomnik oświetla łącznie 15 lamp LED zainstalowanych w podłożu pomnika na pierwszym i trzecim poziomie. Pomnik zlokalizowany jest na terenie trawnika, wokół niego są drzewa i krzewy wobec tego, posadzono jedynie bluszczu wokół placu.

  Pomnik wraz z zagospodarowaniem terenu został przedstawiony w konkursie przez Pracownię Rzeźby FORMA Karol Badyna i wyłoniony jako zwycięski. Projekt otoczenia pomnika został zlecony i wykonany przez Panią Wandę Dudek-Wybodowską z Pracowni Architektury Krajobrazu Wanda Dudek – Wybodowska. Wykonawcą robót budowlanych przy Pomniku Korfantego był Zarząd Remontu i Konserwacji Dróg. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizował inwestycję pn. „Budowa Pomnik Wojciecha Korfantego”. Powstanie monumentu sfinansowało m.st. Warszawa.

  Zdjęcia z odsłonięcia Pomnika – wykonane 25.10.2019

  czytaj więcej

  Bursa nr 6 przy ul. Okopowej pięknieje

  Rozpoczęty sezon jesienny, nie zakłóca intensywnie prowadzonych prac budowlanych w obiekcie Bursy nr 6 przy ul. Okopowej. Do tej pory zrealizowano roboty związane z podbiciem istniejących fundamentów. Docieplono ściany zewnętrzne budynku oraz wykonano wyprawy elewacyjne. Zrealizowano pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi. Wykonano montaże stolarki okiennej i drzwiowej. Obecnie realizowane są roboty budowy nowego trzonu windy oraz wykończeniowe i instalacyjne.

  Opis i lokalizacja budynku

  Budynek Bursy ma kształt litery L. Jedno ze skrzydeł zlokalizowane jest bezpośrednio wzdłuż ulicy Okopowej. Drugie skrzydło budynku ułożone jest wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego pomiędzy budynkami i boiskiem w kierunku głównego wejścia do Zespołu Szkół. Powierzchnia całkowita budynku to 2084 m2. Wjazd na teren i zlokalizowane jest od strony ul. Okopowej. Wjazd prowadzi przez przejazd bramowy, wprost na dziedziniec budynku. W pobliżu, w ciągu ulicy Okopowej znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe. Bezpośrednio przy ul. Okopowej zlokalizowane są także ogólnodostępne miejsca postojowe. Teren wokół budynku Bursy jest ogrodzony. Ogrodzenie jest stalowe, niskie o wysokości ok. 120 cm.

  W otoczeniu terenu pojawia się nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, naprzeciwko posesji znajduje się centrum handlowe, obok i z tyłu działki znajduje się cmentarz.

  Przedmiotowa działka graniczy od:
  – północy z zabudowa mieszkaniowo – usługową i terem zielonym
  – wschodu z ul. Okopową
  – południa z zabudową usługowo – biurową
  – zachodu z cmentarzem Żydowskim.

  Zakres prac budowlanych

  Celem przebudowy jest przystosowanie budynku Bursy do obowiązujących przepisów technicznych w jak największym stopniu, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie standardu placówki oraz zwiększenie ilości miejsc kwaterunkowych dla wychowanków do 123. Sam budynek Bursy nr 6, przed rozpoczęciem inwestycji nie był w najlepszym stanie technicznym, a piętro II nie było w ogóle używane. Obiekt dla realizacji swoich podstawowych celów, oferował 105 miejsc noclegowych.

  W ramach planowanej modernizacji obiektu zaplanowano przebudowę układu funkcjonalnego polegającą na gruntownej zmianie aranżacji poszczególnych pięter. Zlikwidowane zostaną zbiorcze pomieszczenia sanitarne a w zamiana za to powstanie nowoczesny układ z indywidualnymi węzłami sanitarnymi, w standardzie jedna łazienka na 2 pokoje mieszkalne. Na kondygnacji piwnicznej, planuje się lokalizację nowoczesnego węzła gastronomicznego z kuchnią i jadalnią, który uniezależni budynek Bursy od sąsiedniego Zespołu Szkół im. Konarskiego. Dla umożliwienia korzystania z poszczególnych poziomów budynku osobom niepełnosprawnym planuje się montaż windy.

  W ramach kompleksowych plac modernizacyjnych planowane są roboty termoizolacyjne, zarówno ścian zewnętrznych, posadzek na gruncie jak i stropodachu mające na celu poprawienie bilansu cieplnego budynku. Ważnym elementem termomodernizacji będzie wymiana stolarki okiennej. Nowe okna, przy zachowani dotychczasowych wymiarów i podziałów uzyskają dzięki zastosowaniu trójwarstwowego szklenia współczesne parametry termiczne, a okna od strony ulicy Okopowej także podwyższoną izolacyjność akustyczną. Planuje się zagospodarowanie terenu i zieleni wokół budynku poprzez m.in.: wycinkę
  drzew oraz nasadzenia zastępcze oraz urządzenie niskiej zieleni. Na dziedzińcu mają powstać obiekty małej architektury.

  W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę istniejącego układu zasilania energetycznego mającego na celu usunięcie z budynku wbudowanej w niego stacji transformatorowej i zastąpienie jej obiektem wolnostojącym. Ważnym etapem modernizacji będzie przebudowa zewnętrznych przyłączy mająca na celu rozdzielenie systemów obsługujących budynek Bursy i budynek Zespołu Szkół im Konarskiego. Na dzień dzisiejszy budynki mają wspólne przyłącza i wspólnie rozliczają się za korzystanie z miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Modernizacja instalacji wewnętrznych budynku zakłada wymianę przewodów zarówno zimnej wody, ciepłej wody użytkowej jak i cyrkulacji. Nowe piony będą prowadzone w zamkniętych szachtach instalacyjnych.

  Trochę historii

  Zespół budynków przy ul. Okopowej, składa się z czterech obiektów wybudowanych w różnych okresach. Dwa z nich powstały w latach 30-tych XX wieku, pełniły funkcje biurowca i domu mieszkalnego dla nauczycieli szkół powszechnych. W czasie okupacji powstał trzeci budynek, wybudowany pierwotnie jako parterowy łącznik. W czasie Powstania Warszawskiego budynki uległy spaleniu pozostały jedynie mury magistralne, stropy i klatki schodowe. Podczas odbudowy i przebudowy dwóch pierwszych powstałych budynków został wybudowany czwarty budynek a budynek wybudowany w trakcie okupacji podniesiono o jedną kondygnację. Po przebudowie wszystkie budynki spięto w jedną funkcjonalny układ.  Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków m.st. Warszawy.

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”
  Adres Inwestycji: ul. Okopowa 55a, działka o nr ew. 25 z obrębu 6-03-06, Warszawa-Wola
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: WIMAKS Sp. z o.o. Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz
  Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  czytaj więcej

  Trwają intensywne prace na budowie Pałacyku Konopackiego

  Prace na budowie Pałacyku Konopackiego na warszawskiej Pradze nabierają tempa. Tak wygląda obecnie, przyszła siedziba praskiego Domu Kultury – miejsca spotkań, wystaw, szeregu zajęć i warsztatów.

  Niegdyś dom Konopackiego a z czasem Pałacyk Konopackiego, usytuowany jest u zbiegu ulic Strzeleckiej i Środkowej na warszawskiej Pradze. Pałacyk to zabytkowy obiekt podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi: parterem, pierwszym piętrem i poddaszem użytkowym. Bryłę budynku stanowi część główna równoległa do ul. Środkowej oraz dwa boczne skrzydła. Główne wejście do budynku znajdzie się od strony dziedzińca wewnętrznego, na który wchodzi się od ulicy Strzeleckiej.

  Pałacyk odzyska swój dawny blask i zacznie pełnić funkcję użytyczności publicznej a w jego wnętrzu mieścić się będzie praski Dom Kultury. Remont i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na jednostkę kultury, obejmuje całą powierzchnię użytkową budynku, która z 1256 metrów kwadratowych powiększyła się aż do 1523 metrów kwatratowych. Taki zabieg był możliwy dzięki znacznej rozbudowie poziomu piwnic. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe: przy wejściu do obiektu, klatka środkowa i od strony ulicy Strzeleckiej a dodatkowo zostanie zainstalowana winda.

  Opis przyszłego Domu Kultury

  W piwnicach Pałacyku, będą się mieścić pomieszczenia techniczne tj. serwerownia, pomieszczenia instalacji elektrycznej, pomieszczenie węzła cieplnego, magazyny sprzętów oraz pomieszczenia sanitarne. Powstanie okazała sala wielofunkyjna na około 50 osób a przy sali pomieszczenia dla artysów i szatnia. W sumie w pomieszczeniach piwnic będzie mogło przebywać jednocześnie około 100 osób. Dodatkowo od zewnątrz budynku z poziomu piwnic wejdzie się do pomieszczenia „warsztatu”. Na parterze budynku mieścić się będzie recepcja, kącik dla malucha, pomieszczenie przeznaczone na klub seniora, pracownia kulinarna oraz kawiarnia na ok 25 osób. Na pierwszym piętrze powstanie zaplecze biurowe dla pracowników Domu Kultury a także pokój odpoczynku z łazienką i aneksem kuchennym. Na poddaszu powstaną sale warsztatowe w których odbywać się będą zajęcia z nauki gry na instrumentach lub zajęcia taneczne. Ta ostatnia kondygnacja, pomieści m.in. jedną dużą salę na około 30 osób oraz dwie mniejsze sale warsztatowe, sanitariaty oraz wentylatornię. Budynek będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Prace remontowe

  Przeprowadzone przez Wykonawcę prace i zmiany będą dotyczyły m.in.: zastąpienia zamurowań oknami skrzynkowymi, wykonania uzupełnień obramień okien z kształtek gipsowych, wykonania nowych drzwi wejściowych, wykonania nowej bramy oraz instalacji nowego stalowego ogrodzenia. Zostanie wymieniona stolarka okienna na nową drewnianą, zamontowane będą drzwi wewnętrze, naprawione schody zewnętrzne budynku, docieplony dach, wykonane zostaną nowe obróbki blacharskie. Ponad to wykonany będzie nowy taras z pokryciem deską tarasową a budynek oświetli nowoczesna iluminacja elewacji (która, będzie podkreślała wybrane jej elementy). Budynek dodatkowo zostanie wyposażony w instalacje, systemy i sieci jak np. łącza teletechniczne czy system wentylacji i oddymiania. W końcowej fazie remontu cały budynek zostanie ocieplony i otynkowany a na zewnątrz powstanie nowa aranżacja dziedzińca wewnętrznego – zostanie nasadzona roślinność, która będzie kompozycyjnie zgrana z budynkiem oraz powstanie mała architektura wraz z nową aranżacją posadzki na terenie działki.

  Co zostało wykonane

  Wykonawca, opracował dokumentację projektową tj. projekt budowlany wielobranżowy z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze oraz pozostałą wymaganą dokumentację. Przed podjęciem właściwych prac budowlanych, wykanano szereg specjalistycznych zabiegów dotyczących odgrzybiania budynku, takich jak m.in.: skucie wszystkich tynków, rozkucie przewodów kominowych, wykucie spoin w dolnych partiach ścian i miejscach przerastania grzybów domowych a następnie wykonano zabezpieczenie ich specjalistycznym preparatem. Rozebrano klatki schodowe i podłogi drewniane, wykonano demontaż: parapetów, klinów, progów, ościeżnic okiennych i drzwiowych, dokładnie oczyszczono wszystkie szczeliny i wykonano kilkukrotne opryski preparatami grzybobójczymi. Wykonano osuszanie ścian. Budimpol do tej pory wykonał również roboty zabezpieczające. Zakończył prace rozbiórkowe. Zakończone zostały prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji budynku oraz spięciem ścian budynku stalowymi ściągami. W związku z podbijaniem fundamentów w budynku z piwnic wywieziono w sumie około 100 samochodów typu wywrotka z ziemią.

  Koszt wykonania robót budowlanych wraz z dokumentacją wynosi 11 970 000 zł brutto. Zakończenie robót budowlanych i otwarcie Domu Kultury ma nastąpić w 2020 roku.

  O historii budynku

  Dom Konopackiego jest jedenym z najcenniejszych budynków dla historii warszawskiej Pragi. Został wzniesiony przez właściciela Ksawerego Konopackiego jako pierwszy dom murowany na Nowej Pradze w latach 1861-1866 r. Ze względu na swą dekoracyjność i okazałość szybko zyskał miano Pałacyku Konopackiego. Zachowany w neorenesansowym stylu budynek, w 1881 roku przeszedł w ręce emerytowanego Rosjanina – generała księcia Agafona Wachwachowa (do którego należała wówczas duża część terenu w kwartale ulic Środkowej, Strzeleckiej, Kowelskiej i Kowieńskiej). Następnie został przejęty przez spółki żydowskich przedsiębiorców: Endelmana i Papiernego na skład drewna aby w 1924 roku zostać zakupionym przez miasto z przeznaczeniem na cele oświatowe. Przez długie lata mieściło się w pałacyku przedszkole, a na dalszych terenach działki wybudowana została szkoła. W czasie II wojny światowej budynek najpierw został przejęty przez SS, a potem przez wojska sowieckie. Po wojnie mieściły się w nim mieszkania komunalne.


  Zadanie inwestycyjne pn.:
  „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.
  Adres Inwestycji: ul. Strzelecka 11/13, Warszawa – Praga Północ.
  Wykonawca Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU): Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp.k
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Projekt i Wykonawstwo: firma BUDIMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane na budowie – 23 sierpnia 2019 r.

  czytaj więcej

  Zakończyła się przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. 11 Listopada 15B

  Na warszawskiej Pradze Północ w obiekcie przy ul. 11 Listopada 15B, w dawnym budynku administracyjnym ZGN oraz dawnych pomieszczeniach gospodarczych, powstały dwie nowe placówki. Funkcje zostały tak wkomponowane, aby w jednym obiekcie znalazły miejsce dwie placówki Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, które będą mogły swobodnie działać rozdzielnie.

  W związku ze zmianą funkcjonalną oraz zmianą sposobu użytkowania, przebudowano istniejący dwukondygnacyjny budynek administracyjny wraz z przylegającym parterowym budynkiem gospodarczym a oba budynki połączono łącznikiem. W rezultacie, powstał obiekt zbliżony kompozycyjnie do litery L, z dwukondygnacyjną częścią główną od strony ul. 11 Listopada oraz parterowym skrzydłem wzdłuż ulicy dojazdowej do zabudowy położonej w głębi.

  Dzięki modernizacji powstało ok. 900 m², nowoczesnej powierzchni dedykowanej usługom pomocy społecznej. Przy okazji remontu budynków w atrakcyjny sposób zagospodarowano teren całej działki. Za budynkiem od strony wewnętrznej – patio, powstało miejsce rekreacyjne z ławkami oraz teren otwarty z ciekawie wkomponowaną zielenią.

  Do obiektu przy 11 Listopada prowadzą trzy odrębne wejścia a od strony ul. 11 Listopada znajduje się  wjazd na teren działki poprzez dwuskrzydłową bramę. Budynek został dostosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Została zapewniona komunikacja pionowa dla każdej z wydzielonych funkcjonalnie części budynku.

  Po przebudowie w części przeznaczonej dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie powstały m.in: pomieszczenia biurowo-administracyjne, pomieszczenia konsultacyjne, pomieszczenie wielofunkcyjne – zlokalizowane w wydzielonej części placówki mogące spełniać funkcję: wystawienniczą, salę konferencyjną lub miejsce spotkań lokalnej społeczności czy grup wychowanków. Powstała również interwencyjna powierzchnia do organizacji pomocy dla okolicznych mieszkańców, pomieszczenie ochrony, pomieszczenie aneksu kuchennego oraz pomieszczenia sanitarne.

  W części budynku przeznaczonej dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 powstały m.in: pokój specjalisty, pokoje sypialniane wychowanków – dwuosobowe pomieszczenia mieszkalne i do nauki, pokój wychowawców z także pokój dzienny – miejsce dziennego pobytu wychowanków, miejsce spotkań okolicznościowych, miejsce zabawy i integracji lub miejsce spotkań z opiekunami rodzinami z przyległym do pokoju dziennego pomieszczeniem aneksu kuchennego, ponadto pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia higieniczne i sanitarne a także liczne pomieszczenia pomocnicze w piwnicy.

  Adres Inwestycji: ul. 11 Listopada 15B, Warszawa – Praga Północ

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Dokumentacja projektowa i przetargowa: Marcin Jeziorski Architekt

  Wykonawca robót budowlanych: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki

  Źródła finansowania:  Miasto Stołeczne Warszawa

  Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 22 lipca 2019 r.

  Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

   

  Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

  czytaj więcej

  Zakończyła się adaptacja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

  W lipcu zakończyła się adaptacja części budynku przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.     

  Inwestycja objęła przebudowę części budynku przy ulicy Starej 4, na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Wykonano zagospodarowanie części terenu wokół obiektu w tym nasadzenia: drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych, pnącz, trawy, wymieniono ogrodzenie i furtkę oraz wykonano małą architekturę – ławki. Dzięki zmianie sposobu użytkowania z mieszkalnego na biurowy rozszerzono działalność CWR „Rodzinna Warszawa” o nowe działania na rzecz dzieci i ich rodzin.

  Po adaptacji w budynku Centrum powstały pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i sanitarne, sale szkoleniowe, pomieszczenie warsztatów edukacyjnych, sala konferencyjna oraz archiwum. W salach warsztatowych będą się odbywały zajęcia szkoleniowe z częścią pokazową dla dorosłych oraz prezentacje multimedialne. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie Centrum jest w trakcie wyposażania.

  Lokalizacja
  Budynek Centrum znajduje się na skarpie przy ul. Starej 4 , w dzielnicy Śródmieście w południowo-wschodniej części Nowego Miasta.

  Budynek
  Obiekt o kształcie prostokąta został oddany do użytkowania w latach 60-tych XX w. z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wykonany został w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, dachu płaskim niewentylowanym. Budynek tworzą dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna (piwnica).

  Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  Adres Inwestycji: ul. Stara 4, Warszawa – Śródmieście
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Dokumentacja projektowa i przetargowa: MP STUDIO PROJEKT Małgorzata Zyskowska z Olsztyna
  Wykonawca: „ARCUS TECHNOLOGIE” spółka z o.o.
  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 16 lipca 2019 r.

  czytaj więcej

  Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.

  Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.

  3 lipca br., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizujący budowę pomnika Wojciecha Korfantego, wprowadził wykonawcę robót – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg Warszawa na teren budowy. Prace polegające na przygotowaniu terenu pod posadowienie pomnika ruszyły chwilę po tym terminie po wcześniejszym zabezpieczeniu – ogrodzeniu terenu.

  Obecnie został wykonany wykop pod murek o długości 11 metrów i głębokości 1,2 metra oraz pod płytę pomnika. Zakończono wykonanie 12 mikropali, które zostały wbite na głębokość ok 7 metrów. Wykonawca w przyszłym tygodniu będzie wykonywał zbrojenie murka oraz płyt pod pomnik. Następnie zostanie ułożona nawierzchnia a na niej w końcowym etapie posadowiony pomnik. Prace przewidują również zagospodarowanie terenu wokół pomnika.

  Lokalizacja pomnika

  Pomnik stanie w ważnym miejscu Warszawy, przy Trakcie Królewskim, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola przed ogrodzeniem Ogrodu Botanicznego. Wcześniej zostały już ulokowane wzdłuż Traktu Królewskiego monumenty wybitnych Polaków. Na pl. Trzech Krzyży stoi pomnik Wincentego Witosa, po drodze upamiętniono jeszcze Ignacego Jana Paderewskiego (w parku Ujazdowskim) i Romana Dmowskiego (u zbiegu Al. Ujazdowskich i al. Szucha). Przy Belwederze ustawiono posąg Józefa Piłsudskiego.  Do tego grona dołączy kolejna wielka postać – Wojciecha Korfantego. W planach jest budowa pomnika Ignacego Daszyńskiego (między wylotem al. Szucha a Trasą Łazienkowską).

  Pomnik

  Pomnik o tradycyjnej formie, wzniesiony jest na niskiej platformie o trzech stopniach. Do budowy bryły z granitu nie będzie używany żaden metal. Postać Wojciecha Korfantego będzie miała 2,5 metra wysokości. Ważąca 570 kg postać, zostanie wykonana z patynowanego brązu. Bryła obok której stoi postać, zostanie wykonana z czarnego polerowanego granitu Monumental. Na bryle widnieje napis: „Wojciech Korfanty 1873-1939, polityk śląski, chrześcijański demokrata”.

  Pomnik stanie na powierzchni 9 metrów kwadratowych, natomiast nawierzchnia utwardzona stanowić będzie nieco ponad 70 metrów kwadratowych. Wykonana będzie z kostki granitowej o wymiarach 9,5 x 9,5 cm. Całość monumentu oświetlą latarnie zewnętrzne, naświetlacze na maszcie oraz oprawy wpuszczone w ścianę.

  Odsłonięcie pomnika

  Pomnik ma zostać odsłonięty w tym roku. W 2019 roku przypada 80-ta rocznica śmierci Wojciecha Korfantego oraz setna rocznica wybuchu I powstania śląskiego. Będzie to czas symboliczny, bowiem Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

  Konkurs na opracowanie koncepcji

  4 czerwca 2018 r, ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jednej z najbardziej znaczących postaci XX-wiecznej historii Polski.

  Do 16 lipca 2018 roku złożono 22 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ostatecznie w wyniku weryfikacji, do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 21 uczestników. Na konkurs wpłynęło 11 prac konkursowych. Sąd konkursowy, obradujący 16 października 2018 roku, uznał za najlepsze dzieło pracę Karola Badyny z „Pracowni Rzeźby Forma” z Krakowa. W trakcie obrad dokonano oceny prac pod kątem następujących kryteriów: idea, forma i ekonomia.

  Karola Badyna otrzymał pierwszą nagrodę. Zdaniem 13 sędziów jury, kompozycja wybranego pomnika, wyraźnie eksponuje postać Wojciecha Korfantego jako męża stanu. Najwyżej w tym wypadku została też oceniona czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu, a także siła wyrazu dostosowana do zastosowanych środków.

  Organizatorem konkursu było Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadziło Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.  Powstanie monumentu finansuje m.st. Warszawa.

  Wojciech Korfanty

  Wojciech Korfanty urodził się w 1873 r. w Siemianowicach Śląskich. Pochodził z rodziny górniczej. W czasach zaborów był posłem do Reichstagu i pruskiego Landtagu, w którym reprezentował Koło Polskie. Jednym z najbardziej znanych czynów Wojciecha Korfantego pozostaje bez wątpienia wystąpienie w niemieckim parlamencie z żądaniem przyłączeniem do państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego. W 1920 r. rząd polski mianował go komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Po niekorzystnych wynikach plebiscytu, w 1921 r. stanął na czele trzeciego powstania śląskiego. Efektem tego zrywu było przyłączenie do Polski większości przemysłu ciężkiego Górnego Śląska.

  W II RP Wojciech Korfanty zasiadał w Sejmie z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, pełnił też funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa. Był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Po zwycięstwie sanacji został osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu w 1935 r. wyemigrował do Pragi. Wrócił do kraju w 1939 r. i znów znalazł się za kratkami. Wyszedł na wolność będąc ciężko chorym. Niedługo potem zmarł. Jego pogrzeb odbył się w Katowicach 20 sierpnia 1939 r. na który przybyło tysiące osób.

  Wojciech Korfanty jest jedną z najbardziej znaczących postaci dwudziestowiecznej historii Polski. Jego postać winna znaleźć godne miejsce obok innych ojców niepodległej Polski. Pamięć o Nim i szacunek dla Jego dokonań były inspiracją do podjęcia starań, aby w stolicy, gdzie pracował i gdzie zmarł, przypominać Jego działalność, dzięki której część Górnego Śląska znalazła się w odrodzonej Rzeczypospolitej.

  Został uhonorowany:

  Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 11 lipca 2019 r.

  Wizualizacje

  czytaj więcej