sobota, 18 września 2021
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  28.06.2021 r. 22.07.2021 r. do godz. 10:00 22.07.2021 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021/BZP 00096947/01 z dnia 2021-06-28

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnegopn.: „Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  25.06/2021 28.07.2021 r. do godz. 10:00 28.07.2021 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00095372/01 z dnia 2021-06-25

  Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja
  Szpitala Czerniakowskiego – Etap II – roboty budowlane”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.05.2021 r. 07.06.2021 r. do godz. 10:00 07.06.2021 r. do godz. 11:00 ogłoszony

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00062606/01 z dnia 2021-05-24

  Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Pałacyku Konopackiego w Warszawie
  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  31.03.2021 15.04.2021 r. do godz. 10:00 15.04.2021 r. do godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00025854/01 z dnia 2021-03-31

  Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego i wspinaczkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  26.03.2021 r. 12.04.2021 r. do godz. 10:00 12.04.2021 r. unieważniony

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 26.03.20201 r.

  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.03.2021 30.03.2021 godz. 10:00 30.03.2021 godz. 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00017653/01 z dnia 2021-03-15

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont fundamentów w zabytkowym budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Rynek Nowego Miasta 4” w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.01.2021 r. 20.01.2021 r. do godz. 10:00 20.01.2021 r. rozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 15.01.20201 r.

  Dostawa wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.01.2021 r. 20.01.2021 r. do godz. 10:00 20.01.2021 r. rozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 15.01.20201 r.

  Dostawa dwóch wstrzykiwaczy do kontrastu dla Tomografu Komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”,

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  31.12.2020 r. 07.01.2021 r. do godz. 10:00 07.01.2021 r. unieważniony

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 31.12.2020 r.

  Dostawa wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  18.12.2020 r. 29.12.2020 r. do godz. 10:00 29.12.2020 r. rozstrzygnięty

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 18.12.2020 r.

  Kompleksowe wyposażenie Apteki i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.12.2020 11.02.2021 do godz. 11:30 11.02.2021 o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 765466-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

  Dostawa i montaż sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99
  ul. Różana 22/24”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07.12.2020 r. 09.02.2021 r. do godz. 11:30 09.02.2021 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 762681-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

  Wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie przewodu wodociągowego DN 250 mm oraz usunięciu kolizji istniejącej instalacji zewnętrznej wodociągowej (sieć polewaczkowa PKiN)
  z projektowanym budynkiem Teatru Rozmaitości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.09.2020 r. 28.09.2020 r. do godz. 11:30 28.09.2020 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 583838-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

  Wykonanie remontu fundamentów w zabytkowym budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Rynek Nowego Miasta 4 w Warszawie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  23.07.2020 r. 07.08.2020 r. do godz. 11:30 07.08.2020 r. o godz. 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 564390-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.07.2020 r. 24.08.2020 do godz.: 11:30 24.08.2020 r. o godz.: 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 559789-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  22.05.2020 r. 02.06.2020 r. do godz. 13:00 02.06.2020 o godz. 13:30 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 540142-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Przedszkola Nr 163 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.03.2020 08.04.2020 do godz. 10:30 08.04.2020 o godz. 11:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 516560-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.03.2020 r. 15.06.2020 r. godz. 11:30 15.06.2020 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 050-118204 z dnia 11.03.2020 r.

  Dostawa dwóch cyfrowych aparatów RTG kostno-płucnych do radiologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.03.2020 r. 02.06.2020 r. godz.11:30 02.06.2020 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 050-118207 z dnia 11.03.2020 r.

  Dostawa cyfrowego aparatu RTG typu telekomando z fluoroskopią do zastosowania w radiologii ogólnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.01.2020 r. 12.02.2020 r. do godz.: 11:30 12.02.2020 r. o godz.: 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 505813-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.01.2020 r. 20.01.2020 r. do godz. 10:00 20.01.2020 r. ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.01.2020 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego nad dokończeniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  05.09.2019 r. 20.09.2019 r. do godz. 11:30 20.09.2019 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 593205-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.
  DZP-1.260.40.2019

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  24.07.2019 22.08.2019 r. do godz. 11:30 22.08.2019 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 577653-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  11.06.2019 r. 25.06.2019 r. do godz. 11:30 25.06.2019 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 559146-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.10.2018 r. 23.10.2018 r. do godz. 11:30 23.10.2018 r. o godz. 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 635852-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.

  Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  10.08.2018 r. 29.08.2018 r. do godz. 09:00 29.08.2018 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 10.08.2018 r.

  Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  20.07.2018 r. 31.07.2018 r. do godz. 11:30 31.07.2018 r. o godz. 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 591509-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

  czytaj więcej

  Uroczyste otwarcie Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

  W dniu 05 lipca 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” w obecności Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy, Pana Michała Olszewskiego zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, Pani Aleksandry Gajewskiej radnej
  i wiceprzewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy oraz Andrzeja Kruszewicza Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła ok. 9 mln. zł.

   

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.06.2018 r. 22.06.2018 r. do godz. 09:00 22.06.2018 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.06.2018 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7” – prace przygotowawcze.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  01.02.2018 r. 26.02.2018 r. do godz. 11:30 26.02.2018 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 512567-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  10.11.2017 r. 20.11.2017 r. do godz. 11:30 20.11.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 614678-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.

  Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  03.10.2017 r. 11.10.2017 r. do godz. 10:00 11.10.2017 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03.10.2017 r.

  Dostawa elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.07.2017 r. 28.07.2017 r. do godz. 11:30 28.07.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 548749-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  05.07.2017 r. 25.07.2017 r. do godz. 11:30 25.07.2017 r. o godz. 12:00 05.09.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 544787-N-2017 z dnia 2017-07-05 r.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  14.04.2017 r. 24.04.2017 r. do godz. 10:00 24.04.2017 r. rozstrzygnięty

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.04.2017 r.

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.03.2017 r. 27.03.2017 r. do godz. 11:30 27.03.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”. DZP-1.260.8.2017

  czytaj więcej