sobota, 18 września 2021
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  15.03.2021 r 01.04.2021 r. do godz.: 10:00 01.04.2021 r. do godz.: 11:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00017669/01 z dnia 15.03.2021 r.

  Doprowadzenie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 w Warszawie do zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi
  i przeciwpożarowymi.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  29.01.2021 03.02.2021 03.02.2021 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.01.2021r.

  Dostawa i montaż ściennych dozowników łokciowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  22.01.2021r. 27.01.2021r. do godziny 10:00 27.01.2021r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.01.2021r.

  Dostawa wyposażenia sanitarnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”. ETAP I; ETAP II.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  02.07.2020 16.07.2020 do godz. 11:30 16.07.2020 o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 556211-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”

  czytaj więcej