niedziela, 13 czerwca 2021

  Ogłosiliśmy przetarg pn. „Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13”.

  Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego budynku łączącego funkcje Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów, Środowiskowego Domu Samopomocy, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą oraz Żłobek, a także stworzenie przestrzeni rekreacyjnej i zagospodarowanie zieleni.

  Dom Dziennego Pobytu przeznaczony jest dla 100 seniorów.  Na poziomie parteru znajdować się będzie obszerny hol z recepcją i windą, kawiarnia ze sceną i letnim tarasem, szatnia, stołówka, niezbędne pomieszczenia administracyjne, a nawet mały zakład fryzjerski.
  Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce dla osób upośledzonych kategorii B. Dla 40 użytkowników zorganizowano sale terapeutyczne, gimnastyczne, sensoryczne, pracownię plastyczną i bardzo ważną w terapii pracownię kulinarną wraz z jadalnią. To miejsce wesprze naukę samodzielnego życia.
  Dom Dziecka usytuowany został na parterze. Przeznaczony jest dla 14 dzieci w wieku 10-18. Wyposażony w pokoje dwuosobowe (w tym dla osób niepełnosprawnych), salon, jadalnię i kuchnię, w której można przygotowywać posiłki.
  6-odziałowy żłobek przeznaczony jest dla 150 dzieci. Wszystkie sale posiadają bezpośrednie wyjścia na teren.

  Cały budynek będzie piętrowy z rozległymi zielonymi tarasami i zielonymi dachami. Stanie się częścią parku. Zieleń zostanie uzupełniona tak, aby stać się naturalną kontynuacją już istniejącej.

  Powierzchnia użytkowa: 4144 m2

  Termin składania ofert: 07.05.2021 r. do godz. 10:00

  Projekt (XY studio – Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska –
  ul. Walecznych 8/2  03-916 Warszawa).

   

  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021/S 062-156160 z dnia 30.03.2021 r.

   

   

  czytaj więcej

  Szkoła przy ul. Różanej oficjalnie oddana do użytku.

  Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 dobiegła końca. Prace rozpoczęły się w 2016 r., od grudnia 2020 r. trwały odbiory, a 4 marca br. placówka na Mokotowie została oficjalnie oddana do użytku.

  Budynek ocieplono i przebudowano, wymieniono instalacje, dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażono w nowy sprzęt sportowy, rehabilitacyjny i multimedialny. Powstały dwie nowe hale sportowe, odnowiono szkolne boiska i zagospodarowano teren wokół budynku szkoły. A na terenie zielonym obok boisk zamontowano siłownię plenerową. Nowoczesny, zmodernizowany i wyposażony adekwatnie do potrzeb budynek pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości opieki i edukacji dla uczniów objętych kształceniem specjalnym.

  Szkołę wybudowano w latach 1934-1935 według projektu Juliusza Żórawskiego. Na froncie szkoły znajduje się odrestaurowany, modernistyczny, trójkolorowy wizerunek syrenki warszawskiej, napis „Szkoła powszechna im. Generała Juliana Stachiewicza” oraz okrągła odznaka I Brygady Legionów Polskich (patron był legionistą, generałem brygady Wojska Polskiego oraz historykiem wojskowości).

  Szkoła dla dzieci z niepełnosprawnościami zajmie parter i pierwsze piętro obiektu. Dzieci mają do dyspozycji liczne, przestronne pomieszczenia lekcyjne, sale terapeutyczne, salę gimnastyczną (z widownią), nowoczesną salę do integracji sensorycznej.

  MOS nr 1 zajmować będzie drugie i trzecie piętro budynku. W liceum ogólnokształcącym znajdują się sale przedmiotowe, pracownie kierunkowe, gabinety, pomieszczenia terapeutyczne, sale do zajęć pozalekcyjnych i fizycznych. Natomiast w internacie – starannie wyposażone pokoje wychowanków i wychowawców, izolatka oraz zaplecze kuchenne wraz z jadalnią. Ogółem powierzchnia użytkowa ośrodka zwiększyła się ponad dwukrotnie, liczba miejsc noclegowych wzrosła z 20 do 36, a liczebność klas do 16 osób.

  Powierzchnia całkowita to 7.672,25 m²

  Zdjęcia – marzec 2021 r.

  czytaj więcej

  Ogłosiliśmy przetarg pn. „Budowa placówki dla osób bezdomnych przy ul. Nieświeskiej”.

  Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placówki dla osób bezdomnych przy ul. Nieświeskiej” wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich oraz budowa nowego budynku noclegowni z ogrzewalnią dla osób bezdomnych z towarzyszącą zabudową i zagospodarowaniem terenu.
  Placówka zostanie podzielona na dwie części i pomieści łącznie 150 osób. Budynek noclegowni przeznaczony będzie dla 100 osób – 20 kobiet, 80 mężczyzn oraz dla 50 osób w części ogrzewalni. Zakresem objęte jest również zagospodarowanie terenu tj. budowa dojść i dojazdów do budynku, parking, wiata, altana śmietnikowa, ogrodzenie terenu, urządzenie zieleni oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w.u, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, elektryczną oraz niskoprądową. Obiekt zostanie przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne w oparciu o wymagania określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” a także „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”.

  Całkowita powierzchnia użytkowa to 997,20 m².

  Termin składania ofert upływa 18 marca 2021 r.

  Projekt 

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0001241601 z dnia 2021.03.02

  czytaj więcej

  Remont Hali Gwardii coraz bliżej

  Halę Gwardii chciałoby wyremontować 7 firm, złożyły one wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Postępowanie, które toczy się od września, wyłoni wykonawcę projektu i remontu. Wybrana firma docelowo zajmie się utrzymaniem i zarządzaniem wschodniej Hali Mirowskiej – Hali Gwardii.

  Następujące firmy, złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach:

  1)      Property Group XXVIII Sp.z o.o.
  2)      FOOD HALL POLAND Sp.z o.o.
  3)      Multibud Investment W. Ciurzyński S.A.
  4)      White Star Real Estate sp. z o.o.
  5)      CBR EVENTS Sp. z o.o.
  6)      Budimex I sp. z o.o.
  7)      Mota-Engil Central Europe PPP 3 Sp. z o.o.

  Procedura wyboru składa się z kilku etapów. W dalszej kolejności do udziału będzie dopuszczonych maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z nimi negocjacje rozpoczną się pod koniec kwietnia tego roku. Wówczas zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia, a także szczegółowy podział zadań i ryzyk wraz z warunkami umowy. Negocjacje potrwają do końca tego roku. W maju 2022 r. uczestnicy postępowania zostaną zaproszeni do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym samym roku.

  Ostatecznie wybrany wykonawca w zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma prawo do eksploatacji całego obiektu. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanej Hali.

  Do czasu wyboru wykonawcy remontu Hala Gwardii będzie działać tak, jak dotychczas. Miasto podpisało umowę z obecnym operatorem – firmą CBR Events na prowadzenie działalności w tej lokalizacji przez kolejnych 17 miesięcy, czyli do czerwca 2022r.

  Rewaloryzacja obiektu jest możliwa dzięki formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego.

  PPP to przede wszystkim dobre wydatkowanie środków publicznych dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego w inwestycje, możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu. Jest to sprawdzona formuła dla projektów, które łączą w sobie różne cele. Takim projektem jest Hala Gwardii, w której po zakończonym remoncie będziemy mogli cieszyć się nowoczesną przestrzenią handlową, targiem z lokalną, zdrową żywnością, strefą kulinarną, ale też miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych.

  Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu generalnego remontu zabytku tak, by przywrócić Hali jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

  Rewaloryzacja Hali Gwardii to istotny element nowego projektu wdrożonego przez UM Warszawa pn. „Nowe Centrum Warszawy”.

  czytaj więcej