sobota, 18 września 2021

2009 rok:
Zarządzenie Nr 72/09 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 30 września 2009 roku- Pobierz
Zarządzenie Nr 116/2009 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 16 grudnia 2009 roku – Pobierz

2010 rok:
Zarządzenie Nr 45/2010 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 05 maja 2010 roku – Pobierz
Zarządzenie Nr 139/2010 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 07 października 2010 roku – Pobierz
Zarządzenie Nr 159/2010 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 26 listopada 2010 roku – Pobierz

2011 rok:
Zarządzenie Nr 9/2011 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 28 lutego 2011 roku – Pobierz oraz załącznik
Zarządzenie Nr 59/2011 Dyrektora SZRM z dnia 31 października 2011 roku – Pobierz
Zarządzenie Nr 82/2011 Dyrektora SZRM z dnia 29 grudnia 2011 roku – Pobierz

2012 rok:
Zarządzenie Nr 246/2012 Dyrektora SZRM z dnia 27 grudnia 2012 roku wraz ze Strukturą Organizacyjną jednostki – Pobierz

2013 rok:
Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora SZRM z dnia 9 stycznia 2013 w sprawie oczywistych omyłek pisarskich w Zarządzeniu 246/2012 – Pobierz

2014 rok:
Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora SZRM z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie Zmian do Regulaminu Organizacyjnego SZRM – Pobierz
Zarządzenie Nr 154/2014 Dyrektora SZRM z dnia 01 września 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego SZRM – Pobierz

2015 rok:
Zarządzenie Nr 102/2015 Dyrektora SZRM z dnia 23 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego SZRM – Pobierz

2016 rok:
Zarządzenie Nr 105/2016 Dyrektora SZRM z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym SZRM – Pobierz
Zarządzenie Nr 126/2016 Dyrektora SZRM z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym SZRM – Pobierz

2017 rok:
Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora SZRM z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym SZRM – Pobierz