Znika stary wiadukt w ul. Żołnierskiej

Przebudowa ciągu ulic Marsa – Żołnierska na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do granic miasta wchodzi w kolejną fazę. W weekend rozpoczęła się rozbiórka wyłączonego z ruchu, wschodniego wiaduktu ul. Żołnierskiej znajdującego się nad linią kolejową i ul. Strażacką. Prace rozbiórkowe po stronie zachodniej rozpoczną się w przyszłym roku, po przełączeniu ruchu na nowo wybudowane wiadukty wschodnie. Rozbierany obiekt to dziesięcioprzęsłowa konstrukcja z belek prefabrykowanych. Zbudowany został na przełomie lat 70 i 80 XX wieku. Z rozbiórki wschodniej i zachodniej nitki obiektu powstanie ok. 14,5 tys. ton gruzu. W miejscu wyburzonego obiektu wykonane zostaną dwa nowe wiadukty - nad torami kolejowymi i nad ul. Strażacką. Pomiędzy nimi powstanie nasyp drogowy w murach oporowych.

Nowe wiadukty realizowane będą jako konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Do ich wykonania przewiduje się zużycie:

• 5,3 tysiąca metrów sześciennych betonu

• Ponad 600 ton stali konstrukcyjnej

• Prawie 800 ton stali zbrojeniowej

Na nowych wiaduktach powstaną chodnik dla pieszych oraz droga rowerowa połączone z ciągami komunikacyjnymi w poziomie terenu za pomocą wygodnych schodów i pochylni. Inwestycja obejmuje modernizację odcinka drogi o długości 4,8 km i ma być gotowa w 2018 r. Koszt budowy to ok. 155 mln zł. Inwestorem jest Miasto st. Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych a wykonawcą robót budowlanych firma Metrostav.

W wyniku realizacji inwestycji powstaną m.in.:

• dwa wiadukty w ul. Marsa nad torami linii kolejowej Warszawa – Dorohusk,

• dwa wiadukty w ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej Warszawa – Terespol,

• wiadukty nad ul. Strażacką i Czwartaków,

• estakada nad skrzyżowaniem ul. Marsa z ulicami: Chełmżyńską-Okularową i Żołnierską-Rekrucką,

• kładka dla pieszych i rowerzystów nad ul. Żołnierską,

• chodnik i droga rowerowa wzdłuż wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej.