Zmiany w ruchu w al. Becka

Od 17 sierpnia od południa do końca miesiąca będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu Trasy Siekierkowskiej z budowaną ul. Czerniakowską bis. Zwężona do jednego pasa ruchu będzie północna jezdnia umożliwiająca zjazd i wjazd na Trasę Siekierkowską (al. Becka) na wysokości skrzyżowania z Czerniakowską bis. Zamknięta zostanie też ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Wolickiej do budowanej ul. Czerniakowskiej bis. Ograniczenia w ruchu związane są z przebudową układu drogowego w rejonie skrzyżowania z Trasą Siekierkowską. Zakończenie prac budowlanych na ul. Czerniakowskiej bis nastąpi w październiku 2018 r.