Zmiany na Strażackiej

W najbliższy weekend rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji deszczowej i dojazdu do zachodnich wiaduktów w ul. Żołnierskiej, wymagające zmian w organizacji ruchu. Od 6 października od godz. 22.00 zamknięty będzie wyjazd z ul. Strażackiej na ul. Żołnierską w kierunku ul. Marsa. Objazd poprowadzony będzie do skrzyżowania ul. Żołnierskiej z ul. Marsa oraz do ul. Czwartaków. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca października.