Zmiany na Strażackiej

W piątek, 25 maja ok. godziny 22.00 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową węzła ul. Strażackiej z ul. Żołnierską. Na łącznicy w ciągu ul. Strażackiej pod wiaduktami będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu.

Ruch pojazdów na łącznicy w ciągu ul. Strażackiej pod wiaduktami ul. Żołnierskiej będzie prowadzony jednokierunkowo – w kierunku Starego Rembertowa. Jeden kierunek ruchu w tej relacji będzie obowiązywał na ul. Strażackiej na odcinku od ul. Stężyckiej do ul. Zesłańców Polskich. Jadący od strony ul. Chełmżyńskiej będą mogli pojechać łącznicą i skręcić w lewo na ul. Żołnierską w kierunku Zielonki lub w prawo w stronę Starego Rembertowa. Nie będzie można natomiast pojechać ul. Strażacką (jadąc od strony Starego Rembertowa) do ul. Żołnierskiej. Objazdy dla tej relacji zostaną poprowadzone al. gen. Chruściela „Montera” i ul. Marsa do ul. Żołnierskiej lub przez ul. Czwartaków.

Dla jadących od strony Zielonki będzie utrzymywany zjazd w kierunku Starego Rembertowa (przez łącznicę), ale nie będzie można pojechać do ul. Chełmżyńskiej. Objazd będzie prowadzony ulicami: Żołnierska – Marsa – Chełmżyńska.

Zamknięty będzie również skręt z ul. Żołnierskiej (od strony ul. Marsa) w prawo w ul. Strażacką. Objazdy zostaną poprowadzone ul. Marsa lub ul. Czwartaków. Zmiany związane są z przebudową łącznicy pod wiaduktami. Pierwszy etap robót będzie obowiązywał do połowy czerwca. Następnie zostanie wprowadzony drugi etap, w którym główna zasada prowadzenia ruchu w relacji zachód – wschód na łącznicy będzie utrzymana. Zakończenie przebudowy łącznicy i przywrócenie dwukierunkowego ruchu planowane jest w połowie lipca.