Zmiany na skrzyżowaniu Żołnierskiej i Czwartaków

4 listopada ok. godz. 22.00 planowane jest wprowadzenie zmian w ruchu w rejonie węzła ul. Żołnierskiej i ul. Czwartaków. Ruch ul. Żołnierską od skrzyżowania z ul. Strażacką prowadzony będzie jezdnią zachodnią, a następnie nowo otwartym zachodnim wiaduktem nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków. Niemożliwy będzie skręt w prawo z ul. Czwartaków w ul. Żołnierską, oraz skręt w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Czwartaków. Ruch od granicy z Zielonką w stronę ul. Marsa będzie odbywał się tak, jak dotychczas - zachodnią łącznicą na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków. Taka organizacja ruchu związana jest z koniecznością zakończenia budowy układu drogowego po wschodniej stronie skrzyżowania.