Zmiany na skrzyżowaniu Marsa-Żołnierska - palowanie pod estakadę

W związku z rozpoczęciem palowania pod estakadę, 3 lutego od godz. 22.00 wprowadzone zostaną zmiany na skrzyżowaniu ul. Marsa z Żołnierską.

Dla zapewnienia frontu robót przy budowie podpory ingerującej w północną jezdnię ul. Marsa, zostanie ona przesunięta bardziej na północ poprzez tymczasowe jej poszerzenie. Nadal zachowane zostaną dwa pasy ruchu w kierunku centrum.

Wschodnia jezdnia ul. Żołnierskiej zostanie tymczasowo przesunięta bardziej na wschód, natomiast ruch po zachodniej stronie odbywał się będzie dwoma pasami - lewym będzie można pojechać na wprost w ul. Rekrucką oraz skręcić w lewo w kierunku Węgrowa, a prawy pas posłuży tylko do jazdy w prawo.

Taka organizacja ruchu potrwa do sierpnia 2017 r.