Zmiany na Czwartaków

Na niedzielę 10 marca na godzinę 22.00 zaplanowana jest zmiana organizacji ruchu w rejonie węzła Czwartaków. Zamknięty zostanie skręt w prawo z ul. Czwartaków w ul. Żołnierską. Ruch w kierunku ul. Marsa odbywał się będzie jak dotychczas. Wprowadzona zmiana umożliwi dokończenie budowy wschodniej części drogi w rejonie węzła.

Ruch ul. Żołnierską od skrzyżowania z ul. Strażacką odbywa się obecnie po jezdni zachodniej oraz nowym, zachodnim wiaduktem nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków. Cała inwestycja ma być zakończona w maju tego roku.