Zmiana organizacji ruchu na ul. Żołnierskiej

W związku z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Żołnierskiej, na odcinku ok. 250 metrów wyłączone z ruchu zostały skrajne lewe pasy na obydwu jezdniach ul. Żołnierskiej w rejonie wiaduktów nad linią kolejową i ul. Strażacką. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 13 maja. Miejscowe zwężenia jezdni ul. Żołnierskiej będą występowały przez cały okres budowy kanalizacji deszczowej i przewiązek do trzeciego kwartału 2016 r.