Zmiana organizacji ruchu na ul. Marsa i ul. Żołnierskiej

Dziś o godz. 22.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ulicy Marsa przy skrzyżowaniu z ul. Żołnierską. Kierowcy jadący ul. Marsa z centrum będą mogli skręcić w lewo tylko z jednego pasa ruchu, środkowym pasem pojechać tylko na wprost, a prawym tylko w prawo. Na skrzyżowaniu zmianie ulegnie sygnalizacja świetlna oraz oznakowanie poziome.

Dodatkowo w niedzielę 20 listopada około godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Żołnierskiej. Ruch po jezdni wschodniej będzie utrzymany jednym pasem. Na jezdni zachodniej będzie można poruszać się bez zmian prawym i środkowym pasem, natomiast lewy pas drogi na odcinku ok. 300 m od skrzyżowania zostanie zamknięty ale pozostanie możliwość skrętu na w lewo w kierunku Węgrowa.

Wprowadzone zmiany związane są z wykonaniem robót kanalizacyjnych oraz przebudową układu drogowego.

Taka organizacja ruchu pozostanie do końca kwietnia 2017 r.