Żegańska, Zwoleńska - planowane zmiany w ruchu w 2015 r.

W tym roku planowane są następujące zmiany w organizacji ruchu, związane z budową tunelu w Międzylesiu:

-  8 czerwca (do września 2016 r.) - zamknięcie ul. Żegańskiej od ul. Dworcowej do ul. Pożaryskiego

-  15 lipca (do września 2016 r.) - zamknięcie ul. Żegańskiej od ul. Dworcowej do ul. Patriotów

-  19 czerwca - zamknięcie przejazdu kolejowego w Międzylesiu i jego docelowa likwidacja

-  26 czerwca - otwarcie przejazdu kolejowego w Aninie, który będzie funkcjonował do czasu zakończenia budowy

-  1 lipca - rozpoczęcie budowy komory kanalizacji  ogólnospławnej w ul. Patriotów, poprowadzenie objazdu przez działkę przy ul. Żegańskiej 2

-  1 sierpnia - otwarcie ul. Mrówczej i ul. Zwoleńskiej od Rogatkowej do stacji paliw

-  1 sierpnia - zamknięcie na trzy miesiące zachodniej strony ul. Patriotów