Zamknięcie ul. Czwartaków

17 marca ok. godz. 22 zostanie wyłączona z ruchu ul. Czwartaków od Żołnierskiej do skrzyżowania z Zesłańców Polskich wraz ze skrzyżowaniem. Objazd poprowadzony będzie Strażacką, Chruściela „Montera” i Paderewskiego. Na ul. Kordiana i Zawiszaków wprowadzone zostanie ograniczenie tonażowe do 3,5 t. Ma ono na celu wyeliminowanie ruchu samochodów ciężarowych, które tymi ulicami mogłyby skracać objazd do ul. Strażackiej. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 7 kwietnia. W tym czasie położona zostanie nawierzchnia bitumiczna na jezdni ul. Czwartaków i na łącznicach węzła. Następnie ruch zostanie przełożony na nowe łącznice, a zamknięta będzie jezdnia główna ul. Żołnierskiej. Wykonawca przystąpi do jej rozbiórki i prac związanych z budową wiaduktu.