Zamknięcie skrzyżowania ul. Żołnierskiej i Czwartaków

Od najbliższego weekendu na węźle z ul. Czwartaków będą trwały prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni. Poprzedzi je zmiana organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona w piątek 22 marca ok. godz. 22.00. Do końca marca ruch na ul. Żołnierskiej od skrzyżowania z ul. Strażacką do granicy miasta odbywał się będzie po jezdni wschodniej oraz wschodnim wiaduktem nad ul. Czwartaków. Nie będzie można wyjechać z ul. Czwartaków na ul. Żołnierską ani skręcić z ul. Żołnierskiej w ul. Czwartaków. Objazd zostanie poprowadzony ulicami I. Paderewskiego – al. gen. A. Chruściela „Montera” i Strażacką.

Skrzyżowanie z ul. Strażacką pozostanie bez zmian.

Wszystkie prace budowlane związane z trwającą inwestycją mają się zakończyć w maju.