Zamknięcie północnej jezdni ul. Nehru

Jutro  o godzinie 13.00 zmianie ulegnie organizacja ruchu na ul. Nehru. Zamknięta zostanie jej północna jezdnia, a ruch w obydwu kierunkach odbywał się będzie po południowej stronie. Zmiany związane są z przebudową ciepłociągu w rejonie skrzyżowania z ul. Czerniakowską. Taka organizacja potrwa do 10 lipca.